viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArbitraż - 2005

05-01-2007

Postanowienia z arbitraży - 2005 r

Zestawienie wyroków z arbitraży  Zestawienie arbitraży


Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Przywoływane art.
Treść wyroku
3.01.2005 UZP/ZO/ 0-2270/04 RASAMAT Sp. z o.o. Lubrza GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust. 1 pkt 5
art. 24 ust. 2 pkt 3
zobacz sa 0-2270 3-01-2005-2004.pdf
6.04.2005 Sąd Okr. w Opolu
II Wydz Cyw Odwoł
II Ca 130/05
GDDKiA Opole od wyroku arbitrów 0-2270/04 GDDKiA Oddział w Opolu Sąd uchyla zaskarzony wyrok i postępowanie umarza - zobacz wyrok 6-04 dot sa 0-2270.pdf
9.01.2005 UZP/ZO/ 0-9/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding i BOGL &KRYSL Polska Sp. z o.o. Katowice GDDKiA Oddział w Katowicach oddalenie odwołania 93 ust. 1 pkt 7
zobacz sa 0-9 09-01-2005.pdf
17.01.2005 UZP/ZO/ 0-2407/04 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Szczecinie oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 2; art. 89 ust 1 pkt 2 zobacz sa 0-2407 17-01-2005.pdf
17.01.2005 UZP/ZO/ 0-2408/04 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Katowicach - - -
27.01.2005 UZP/ZO/ 0-17/05 Konsorcjum: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz KPG Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Oddział w Katowicach unieważnienie postępowania art. 89 ust. 2 pkt 2
zobacz sa 0-17 27-01-2005.pdf
31.01.2005 UZP/ZO/ 0-144/05 Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. i DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust.2, p.3; art. 89 ust. 1 p.5
art.38 ust.1 p.5"
zobacz sa 0-144 31-01-2005.pdf
13.04.2005 Sąd Okr. w Opolu
II Wydz Cyw Odwoł II Ca 183/05
GDDKiA Opole od wyroku arbitrów 0-144/05 GDDKiA Oddział w Opolu Sąd zmienia wyrok - oddala odwołanie Konsorcjum - zobacz wyrok 13-04 dot sa 0-144.pdf
15.02.2005 UZP/ZO/ 0-231/05 MAX BOGL & JOSEF KRYSL Stavebni firma, vyroba prefabrikatu a kamenolomy Plzen - Dobrany, kom. spol. Susice GDDKiA Oddział w Opolu umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-231 15-02-2005.pdf
16.03.2005 UZP/ZO/ 0-450/05 „Imex-BiS" Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 187 ust. 4 pkt 2
zobacz sa 0-450 16.03.2005.pdf
17.03.2005 UZP/ZO/ 0-465/05 Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 36 ust 1 pkt 8-9, art. 36 ust 1 pkt 18, art. 91 ust 1
zobacz sa 0-465 17-03-2005.pdf
31.03.2005 UZP/ZO/ 0-526/05 TEEARAG-ASDAG Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art.24 ust.1 p.10 i ust.2 p. 2 i 3
zobacz sa 0-526 31-03-2005.pdf
1.04.2005 UZP/ZO/ 0-577/05 Budimex Dromex S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-577 1-04-2005.pdf
7.04.2005 UZP/ZO/ 0-603/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 7 pkt 1, art. 29 pkt 1 i 2 i art. 30 pkt 1
zobacz sa 0-603 7-04-2005.pdf
15.04.2005 UZP/ZO/ 0-697/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, 22, 24, 25, 26
zobacz sa 0-697 15-04-2005.pdf
19.04.2005 UZP/ZO/ 0-711/05 Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-711 19-04-2005.pdf
10.05.2005 UZP/ZO/ 0-900/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Rzeszowie oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 8
zobacz sa 0-900 10-05-2005.pdf
10.05.2005 UZP/ZO/ 0-901/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Rzeszowie umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-901 10-05-2005.pdf
12.05.2005 UZP/ZO/ 0-922/05 HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH Bad Hersfeld D-36251 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania brak pełnomocnictwa
zobacz sa 0-922 10-05-2005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1004/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 7 ust. 1
zobacz sa 0-1004 20-052005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1006/05 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. Legnica GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust.1 , art. 24ust.1 pkt.3 , 24.ust.2 pkt.3 i art.89 ust.1 pkt 2
zobacz sa 0-1006 20-052005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1007/05 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. Legnica GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust. 1 pkt 2
zobacz sa 0-1007 20-05-2005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1010/05 Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa TEMPO Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust. 3; art. 22 ust. 1 pkt 4; art. 24 ust. 2 pkt 3; ust. 4; art. 26 ust. 1 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 5
zobacz sa 0-1010 20.05.2005.pdf
23.05.2005 UZP/ZO/ 0-1038/05 Konsorcjum: Profil Sp. z o.o.; Pracownia Studiów i Projektów Drogowych "KLOTOIDA s.c.; Biuro Inżynierskie Fijałkowski Warszawa GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt. 4
zobacz sa 0-1038 23-05-2005.pdf
24.05.2005 UZP/ZO/ 0-1046/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM PIŁA Sp. z o.o. Piła GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1046 24-05-2005.pdf
25.05.2005 UZP/ZO/ 0-1079/05 Konsorcjum: KIRCHNER / MOSTY - Łódź GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania wycofanie odwołania przez odwołującego
zobacz sa 0-1079 25-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1091/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1091 31-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1092/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1092 31-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1106/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu odrzucenie odwołania
art. 81 ust 4
zobacz sa 0-1106 30-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1108/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie postępowania
art. 7 ust 1; art. 36 ust 1 pkt 8; art. 146 ust 1 pkt 6
zobacz sa 0-1108 30-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1110/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 1; art. 89 ust. 1 pkt 1 i 6; 87 ust. 2 i 88 pkt 1 ppkt a; art. 24: ust.1 pkt 10; ust.4; ust.2 pkt 3; ust. 1 pkt 10,
zobacz sa 0-1110 30-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1129/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
nie spełnienie warunku
zobacz sa 0-1129 31-05-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1170/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie postępowania art. 7, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 89 ust 1 pkt 5 i art. 91 ust 1
zobacz sa 0-1170 306-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1183/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania -
zobacz sa 0-1183 3-06-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1186/05 Warbud S.A., Warszawa, ul. Racławicka 146 GDDKiA Oddział w Rzeszowie umorzenie postępowania -
sa 0-1186 3-06-2005.pdf-
6.06.2005 UZP/ZO/ 0-1209/05 Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. Zamość GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24
zobacz sa 0-1209 6-06-2005.pdf
07.06.2005 UZP/ZO/ 0-1216/05 Konsorcjum: Pracownia Projektowa "Promost Consulting", MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Rzeszów GDDKiA Oddział w Krakowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 oraz 24 w zw. z art. 32 i 24 ust. 4
zobacz sa 0-1216 7-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1218/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
nie spełnienie warunku
zobacz sa 0-1218 08-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1228/05 Konsorcjum: SAP-PROJEKT Sp. z o.o. i DOPRAVAPROJEKT a.s. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art.24 ust.1 pkt 10; art. 89 ust. 1 pkt. 2,5,8
zobacz sa 0-1228 8-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1230/05 Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiarczyk Nekla GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak spełnienia warunku
zobacz sa 0-1230 08-06-2005.pdf
10.06.2005 UZP/ZO/ 0-1261/05 Konsorcjum: Stalprodukt S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Stalprodukt M.B.Sp. z o. o. Bochnia GDDKiA Oddział w Łodzi oddalenie odwołania art. 22 ust 1 pkt 2, art. 36 ust 3 i art. 82 ust 1
zobacz sa 0-1261 10-06-2005.pdf
13.06.2005 UZP/ZO/ 0-1282/05 Mosty Katowice Sp. z o.o. Katowice GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 7, 22 ust 1 pkt 2 i 3, art. 24 ust 1 pkt 10, 24 ust 2 pkt 3, 89 ust 1 pkt 2 i 5
zobacz sa 0-1282 13-06-2005.pdf
15.06.2005 UZP/ZO/ 0-1330/05 Konsorcjum: Pracownia Studiów i Projektów KLOTOIDA s.c. M. Bajor, A. Zygmunt; Biuro Inżynierskie Fijałkowski Kraków GDDKiA Oddział w Rzeszowie unieważnienie czynności wykluczenia art. 7 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1
zobacz sa 0-1330 15-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1361/05 HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.h. A-4320 Perg, Austria GDDKiA Oddział w Łodzi odrzucenie odwołania art. 187 ust 4 pkt 3
zobacz sa 0-1361 17-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1362/05 HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.h. A-4320 Perg, Austria GDDKiA Oddział w Łodzi odrzucenie odwołania art. 187 ust 4 pkt 3
zobacz sa 0-1362 17-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1370/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oddalenie odwołania 24 ust. 1 pkt. 10
zobacz sa 0-1370 17-06-2005.pdf
22.06.2005 UZP/ZO/ 0-1442/05 Konsorcjum: Scetauroute S.A. Oddział w Polsce, BI DAMART s.c., SAP Projekt Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania brak pełnomocnictwa i spełnienia warunków
zobacz sa 0-1442 22-06-2005.pdf
23.06.2005 UZP/ZO/ 0-1449/05 INTOP Szczecin Sp. z o.o. Szczecin GDDKiA Oddział w Poznaniu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1 i 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3
zobacz sa 0-1449 23-06-2005.pdf
24.06.2005 UZP/ZO/ 0-1480/05 P.W. "ROTOMAT" T.Krawczykowski i R.Kazubowski Spółka Jawna Wrocław ul. Stabłowicka 134 GDDKiA Oddział we Wrocławiu odrzucenie odwołania art.181 ust. 4
zobacz sa 0-1480 24-06-2004.pdf
28.06.2005 UZP/ZO/ 0-1512/05 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 22 ust 2, 29 ust 2 w zw. z art. 30 ust 1 i 2, art. 36 ust 1 pkt 3 i 8, art. 7 ust 1
zobacz sa 0-1512 28-06-2004.pdf
29.06.2005 UZP/ZO/ 0-1525/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oddalenie odwołania art. 93 ust.1 pkt 7
zobacz sa 0-1525 29-06-2005.pdf
05.07.2005 UZP/ZO/ 0-1604/05 HEMAG H. Guziak Sp. j. Kraków GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania -art. 89 ust.1 pkt 6i8
-art. 7 ust.1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
-art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3
zobacz sa 0-1604 5-07-2005.pdf
05.07.2005 UZP/ZO/ 0-1608/05 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert - art. 7 ust.2 i 3
- art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust.1
- art. 24 ust.2 pkt 3; ust.4
zobacz sa 0-1608 5-07-2005.pdf
13.07.2005 UZP/ZO/ 0-1689/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM PIŁA Sp. z o.o. Piła GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania art. 7, 24 ust. 2 pkt 3 i 4, 22, 26 ust. 3, 89
zobacz sa 0-1689 13-07-2005.pdf
13.07.2005 UZP/ZO/ 0-1698/06 Rocławska Renata i Rocławski Wojciech Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica, ul. Sikorskiego 21 GDDKiA Oddział w Gdańsku powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1 pkt 10, ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3
zobacz sa 0-1698 13-07-2005.pdf
21.07.2005 UZP/ZO/ 0-1737/05 VIA Zakład Robót Drogowych Renata i Wojciech Rocławscy Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-1737 21-07-2005.pdf
20.07.2005 UZP/ZO/ 0-1782/05 "Drogprojekt" Biuro Usług Projektowych Sp. z o.o. Lublin GDDKiA Oddział w Krakowie unieważnia czynność unieważnienia postępowania przez Zamawiającego oraz z urzędu unieważnia postępowanie w sprawie. art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3
zobacz sa 0-1782 20-07-2005.pdf
27.07.2005 UZP/ZO/ 0-1882/06 Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX mgr inż. Roman Chmara, Kalisz, ul. Piwonicka 12 GDDKiA Oddział w Łodzi unieważnienie postępowania art. 25
§1 ust. 2 pkt 5 rozp. Prezesa R. M.
zobacz sa 0-1882 27.07-2005.pdf
5.08.2005 UZP/ZO/ 0-2006/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-2006 5-08-2005.pdf
5.08.2005 UZP/ZO/ 0-2007/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnia czynność unieważnienia postępowania przez Zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-2007 5-08-2005.pdf
8.08.2005 UZP/ZO/ 0-2021/05 INTOP Szczecin Sp. z o.o. Szczecin GDDKiA Oddział w Poznaniu powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1, 2, 4
art. 89
art. 7 ust. 1 i 3
zobacz sa 0-2021 8-08-2005.pdf
8.08.2005 UZP/ZO/ 0-2032/05 Konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie unieważnia decyzje o unieważnieniu postępowania ust. 1 pkt 5 i art. 7 ust. 1 i 3
zobacz sa 0-2032 8-08-2005.pdf
22.08.2005 UZP/ZO/ 0-2240/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzecz Podlaski S.A., Mota Engil Polska S.A. Tomaszów Lubelski GDDKiA Warszawa - - -
22.08.2005 UZP/ZO/ 0-2244/05 Budimex Dromex S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1,2,
art. 89 ust. 1
zobacz sa 0-2244 22-08-2005.pdf
30.08.2005 UZP/ZO/ 0-2357/05 JACOBS GIBB Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa wykluczenie wykonawcy art. 24 ust 2 pkt 1
zobacz sa 0-2357 30-08-2005.pdf
31.08.2005 UZP/ZO/ 0-2369/05 Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Płock GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania nie spełnia warunków udziału w postepowaniu
zobacz sa 0-2369 31-08-2005.pdf
09.09.2005 UZP/ZO/ 0-2473/05 Konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie umorzeie postepowania "art. 189 ust 1
cofnięcie odwołania"
zobacz sa 0-2473 09-09-2005.pdf
14.09.2005 UZP/ZO/ 0-2520/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Mostowego Skoczów GDDKiA Oddział w Rzeszowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 pkt 3 i art. 89
zobacz sa 0-2520 14-09-2005.pdf
21.09.2005 UZP/ZO/ 0-2586/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa - - -
22.09.2005 UZP/ZO/ 0-2623/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ostróda Sp. zo.o. Ostróda GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oddalenie odwołania dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-2623 22-09-2005.pdf
23.09.2005 UZP/ZO/0-2614/05 Konsorcjum: DHV Polska Sp. Z o.o. SCETAUROUTE S.A. Warszawa, ul. Domaniewska 41 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 14, 23, 87, 88, 89
zobacz sa 0-2614 23.09.2005.pdf
27.09.2005 UZP/ZO/ 0-2638/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Krosno Odrz. Krosno Odrzańskie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert pomyłka pisarska
zobacz sa 0-2638 27-09-2005.pdf
30.09.2005 UZP/ZO/ 0-2702/05 MSF-Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A. oraz TGA - Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 7, 24 w zw. z art. 24 i 25
zobacz sa 0-2702 30-09-2005.pdf
21.10.2005 dot. UZP/ZO/0-2702/05
i 0-2244/05
Skarga Prezesa UZP do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy
GDDKiA Warszawa
- - zobacz wyrok 21-10 dot sa 0-2702.pdf
30.09.2005 UZP/ZO/ 0-2682/05 Konsorcjum: VERDIE GmbH, VERDIE Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert art.24 ust. 2 p.3; art. 89 ust.1 p.5
zobacz sa 0-2682 30-09-2005.pdf
3.10.2005 UZP/ZO/ 0-2717/05 Konsorcjum: Mott MacDonald Ltd, JacobsGIBB (polska)Sp. z o.o., Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania art. 189
zobacz sa 0-2717 3-10-2005.pdf
6.10.2005 UZP/ZO/ 0-2768/05 NCC Roads Polska Sp. z o.o. w imieniu konsorcjum z NCC AB Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak spełnienia warunku i brak KRK
zobacz sa 0-2768 6-10-2005.pdf
11.10.2006 UZP/ZO/ 0-2786/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem
zobacz sa 0-2786 11-10-2005.pdf
6.10.2005 UZP/ZO/ 0-2782/06 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Inżynieryjnych Ostróda Sp. z o.o. Ostróda GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-2782 06-10-2005.pdf
6.10.2008 UZP/ZO/ 0-2792/05 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o., ECM Group Polska Sp. z o.o Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2
zobacz sa 0-2792 6-10-2005.pdf
7.10.2005 UZP/ZO/ 0-2796/05 MSF-Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A. oraz TGA - Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 24, 89, 91
zobacz sa 02796 7-10-2005.pdf
10.10.2005 UZP/ZO/ 0-2801/05 PricewaterhouseCoopers Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 24 ust.2 p.2 i 3
zobacz sa 0-2801 10-10-2005.pdf
12.10.2005 UZP/ZO/ 0-2862/05 JACOBS GIBB Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art.24 ust.2 p.1; art. 7
zobacz sa 0-2862 12-10-2005.pdf
18.10.2005 UZP/ZO/ 0-2925/05 Konsorcjum Budimex - Drogomex S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania brak odpowiedniego pełnomocnictwa
zobacz sa 0-2925 18-10-2005.pdf
17.10.2005 UZP/ZO/ 0-2933/05 Walter-Heilit Verkehrswegenbau GmbH reprezentowany przez Oddział w Polsce Walter-Heilit Verkehrswegenbau GmbH Sp. zo.o. Wrocław GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 7 ust. 1
zobacz sa 0-2933 17-10-2005.pdf
24.10.2005 UZP/ZO/ 0-3006/05 Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. zo.o., K PG Sp. zo.o., Biuro Prawno-Usługowe PROLEX Tarnów GDDKiA Oddział w Łodzi powtórzenie czynności oceny art. 24 ust 2 pkt 3
zobacz sa 0-3006 24-10-2005.pdf
27.10.2005 UZP/ZO/ 0-3074/05 Przedsiębiorstwo Drogowe "Gdynia" Sp.zo.o. Gdynia GDDKiA Oddział w Gdańsku odrzucenie odwołania protest wniesiony po terminie zobacz sa 0-3074 27-10-2005.pdf
27.10.2005 UZP/ZO/ 0-3076/05 Konsorcjum: MOTA-ENGIL Polska S.A, MOTA-ENGIL Engenharia e Construcao SA Kraków GDDKiA Oddział w Rzeszowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 87 ust 2, ar 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 ust 1
02.11.2005
zobacz sa 0-3076 27-10-2005.pdf
14.11.2005 UZP/ZO/ 0-3100/05 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAMAD" Sp. z o.o. Elbląg GDDKiA Oddział w Białymstoku powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 1 i 2
zobacz sa 0-3100 14-11-2005.pdf
16.11.04 UZP/ZO/ 0-3340/05 Lider:MOTA-ENGIL, Engenharia e Construcao, S.A., Partner: Strabag Sp. zo.o. Kraków GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, art. 22 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust 1 pkt 10, ust 2 pkt 3 i ust 4, art. 82 ust 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2
zobacz sa 0-3340 16-11-2005.pdf
16.11.05 UZP/ZO/ 0-3341/05 Konsorcjum:Hochtief Polska Sp. z o.o., Johann Bunte GmbH & Co.KG, Hochtief Construction AG Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 10 i ust 2 pkt 3, art. 7 ust 1 z zw. z art. 24 ust 1 pkt 10, ust 2 pkt 3, art. 87
zobacz sa 0-3341 16-11-2005.pdf
22.11.2005 UZP/ZO/ 0-3409/05 Konsorcjum: VERDIE GmbH, VERDIE Polska Sp. zo.o. Wrocław ul. Rogowska 48 lok. 14 GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oddalenie odwołania art. 179 ust 1
zobacz sa 0-3409 22-11-2005.pdf
28.11.2005
UZP/ZO/ 0-3505/05
Konsorcjum: 3M Poland Sp. zo.o., PW ROTOMAT T.Krawczyński, R.Kazubowski Sp.j., HIMAGmbH, Fahrbahnmarkier ung Baustellenservice Nadarzyn
GDDKiA Oddział w Opole
umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-3505 28-11-2005.pdf
30.11.2005
UZP/ZO/ 0-3548/05
Konsorcjum: Mott MacDonald Ltd, JacobsGIBB Polska Sp. zo.o., Lafrentz-Polska Sp. zo.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
uwzglęnia odwołanie
art.89 ust 1 pkt 5 w zw z art. 24 ust 2 pkt 1, art. 24 ust 4, art. 89 ust 1 pkt 2 oraz art. 24 ust 1 pkt 10
zobacz sa 0-3548 30-11-2005.pdf
30.11.2005
UZP/ZO/ 0-3560/05
Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. zo.o. Wa rszawa
GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania
nieuprawniony do wniesienia odwołania
zobacz sa 0-3560 30-11-2005.pdf
2.12.2005
UZP/ZO/ 0-3603/05
Konsorcjum: SCOTT WILSON KIRKPATRICK & Co.Ltd Sp. zo.o. Oddział w Polsce, EC HARRIS Sp. zo.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 7, art. 89 ust 8, art. 38 ust 5, oraz art. 24 ust 2 i 3
zobacz sa 0-3603 02-12-2005.pdf
7.12.2005
UZP/ZO/ 0-3642/05
STRABAG Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 22 ust 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 5 zobacz sa 0-3642 07-12-2005.pdf
13.12.2005 UZP/ZO/ 0-3716/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Mostowego Skoczów
GDDKiA Oddział w Rzeszowie
oddalenie odwołania
art. 89 ust 1 pkt 2
zobacz sa 0-3716 13-12-2005.pdf
16.12.2005
UZP/ZO/0-3774/05
Johann Bunte Bauuntenehmung GmbH&Co,Kg PAPENBURG, Hauptkanal links 88
GDDKiA Warszawa
odrzucenie odwołania
art. 7 ust 1; art. 22 ust 2
zobacz sa 0-3774 16-12-2005.pdf
19.12.2005
UZP/ZO/ 0-3784/05
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S .A. Puławy
GDDKiA Oddział w Lublinie
- - -
29.12.2005
UZP/ZO/ 0-3909/05
ALTKOM Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. Łukaszczyka 34 lok 9; 02-781 Warszawa
GDDKiA Warszawa
umorzenie postępowania
wycofanie odwołania
zobacz sa 0-3909 29-12-2005.pdf