viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiABezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poza realizacją Programu Budowy  Dróg Krajowych realizuje szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Należą do nich m.in. przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, (przebudowa skrzyżowań, budowa kładek dla pieszych i zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych), budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i wiele innych.
 
Poza realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym (kontynuacja budowy nowych odcinków dróg klasy A i S) - w 2014 roku wykonano 138 zadań w zakresie remontów odcinków dróg o łącznej długości ok. 336 km za kwotę ponad 271 mln zł, 12 zadań przebudowy dróg na kwotę ponad 109 mln zł oraz 71 zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego o wartości ponad 75 mln zł.   
 
W ramach realizowanych przez GDDKiA działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w minionym roku zrealizowano m.in.:
  • przebudowę 74 skrzyżowań
  • budowę 4 rond
  • 68 zatoki autobusowe
  • prawie 64 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych
  • 36 sygnalizacji świetlnych
  • wyznaczono 116 przejść z 62 azylami dla pieszych
  • 13 doświetleń skrzyżowań oraz 48 oświetleń przejść dla pieszych
  • dodatkowo oznakowano przejścia dla pieszych znakami D-6 na wysięgnikach
Ponadto w 2014 roku prowadzono przebudowy na 16 obiektach mostowych o łącznej długości 0,6 km (wraz z dojazdami o długości 3,950 km), w tym zakończono przebudowy 11 obiektów mostowych o łącznej długości 0,185 km, oraz wydatkowano środki w wysokości 69 540,723 tys. zł. Prowadzono też remonty na 18 obiektach mostowych o długości 1,976 km, w tym zakończono remonty 17 obiektów mostowych o łącznej długości 1,690 km oraz wydatkowano środki w wysokości  23 038,892 tys. zł.
 
Program Realizacyjny 2014
W ramach realizowanego od 2013 r.  Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano m.in. budowę urządzeń bezpieczeństwa dla pieszych na drogach krajowych w miejscach o wysokim stopniu ryzyka indywidualnego. Jednocześnie realizowano działania uspokajania ruchu na drogach krajowych poprzez instalację odpowiednich urządzeń, jak również poprzez odpowiednią organizację ruchu. Rozszerzono wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej poprzez wykonywanie klasyfikacji odcinków dróg i prowadzenie kontroli stanu brd na całej sieci dróg krajowych w oparciu o ustawę o drogach publicznych i  dyrektywę 2008/96/WE.
 
Ponadto w ubiegłym roku wykonano szereg działań o charakterze organizacyjno-prawnym, edukacyjnym i inżynieryjnym poza ww. Programem Realizacyjnym mającym wpływ na poprawę brd na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA jak:
opracowanie katalogu typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Katalog stosuje się do zabezpieczenia robót oraz oznakowania pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym dróg krajowych, dla których organem zarządzającym ruchem jest  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w celu zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
wdrożenie projektu „pilotażowego modułu informacji meteorologicznej  z funkcją oddziaływania na ruch drogowy”. W celu poprawy brd, usprawnienia procesu zimowego utrzymania dróg oraz przetestowania rozwiązań projektowych w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, wybudowanych zostało 7 drogowych stacji meteorologicznych (w tym dwie z funkcją oddziaływania na ruch - znaki o zmiennej treści do przekazywania kierowcom instrukcji i ostrzeżeń o stanie nawierzchni i warunkach pogodowych).
realizacja kampanii pomiarowej stanu nawierzchni drogowej. Badanie parametrów nawierzchni drogowej, takich jak współczynnik szorstkości, równość podłużna i poprzeczna, nośność, stan powierzchni, które bezpośrednio przekładają się na poziom brd, w tym wdrożenie nowoczesnych metod pomiarów ugięć nawierzchni oraz oceny stanu powierzchni nawierzchni.
 
Oceny brd i Audyty brd w 2014 r.
W celu wyeliminowania z projektów inwestycyjnych rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego – w 2014 r. przeprowadzono 102 Audyty brd oraz 3 Oceny brd.