viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAPOIiŚ 2007-2013

Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" 2007-2013

GDDKiA

 

Ramy instytucjonalne POIiŚ:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Infrastrukturalnych: www.mr.gov.pl
  • Instytucja Wdrażająca dla projektów drogowych – Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl
  • Główny serwis POIiŚ: www.pois.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 49 projektów podstawowych i 29 rezerwowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 10,37 mld EUR.

Zgodnie z obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. listą projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007–2013, ich podział jest następujący:

 

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Trans-European Network for Transport):

  • Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T: 28 projektów podstawowych i 12 rezerwowych;
  • Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski: 3 projekty podstawowe i 4 rezerwowe;

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu:

  • Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1 projekt podstawowy;
  • Działanie 8.2 Drogi krajowej poza siecią TEN-T: 17 projektów podstawowych i 13 rezerwowych.

Aktualna lista jest dostępna na stronie:

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Lista_projektow_indywidualnych_dla_POIiS_20151201.pdf

 

Ponadto GDDKiA jest beneficjentem projektu konkursowego w ramach działania 6.1 oraz korzysta ze wsparcia w ramach XV osi priorytetowej - pomoc techniczna, jako jeden z głównych beneficjentów POIŚ.

 

Do końca 2016 roku wszystkie projekty GDDKiA współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2007-2013 zostały zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. GDDKiA była Beneficjentem 51 projektów unijnych (pełna lista umów) o całkowitej wartości ponad 75 mld zł, w tym wkład UE blisko 46 mld zł.

 

W całym okresie trwania perspektywy finansowej GDDKiA złożyła 797 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 58,286 mld zł. CUPT zweryfikowało i poświadczyło wydatki na kwotę 53,300 mld zł, w tym wkład UE wyniósł 45,304 mld zł.

 

Komisja Europejska zrefundowała z tytułu realizacji projektów drogowych kwotę ponad 42,286 mld zł, w tym w podziale na:

- Priorytet VI    - 33,864 mld zł

- Priorytet VIII – 8,422 mld zł

GDDKiA oczekuje na refundację płatności końcowych dla poszczególnych projektów. Obecnie trwa 5-letni okres trwałości projektów, liczony od poświadczenia przez CUPT wniosku o płatność końcową danego projektu.