viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2002

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2002

Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na specjalnych blankietach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia kontoli dokumentów niejawnych będących w zasobach kancelarii tajnej i Biurze Spraw obronnych centrali GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej i komórkach organizacyjnych w oddziałach
i biurach oddziałów GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji oznakowania obiektów mostowych i promów znakami wojskowej klasyfikacji obciążeń". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie strategii realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) w 2002 r. i latach następnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przeglądu akt zawierających tajemnicę państwową i służbową oraz dostosowania ich dotychczasowych klauzul do klauzul wynikających z ustawy
o ochronie informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Katowicach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwetnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu  Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowy w Skrzynkach Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego.Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego w Katowicach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie stosowania "Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej pomiędzy Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6, a GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej pomiędzy Biurem Studiów Sieci Drogowej GDDP ul. Golędzinowska 10, a GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 sierpnia 2002 roku uchylające zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w sprawie określenia zasad korzystania z służbowych samochodów osobowych w centrali GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej metodyki w zakresie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 października 2002 roku w sprawie kontroli przygotowań oddziałów do zimowego utrzymania dróg. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania projektów stałej organizacji ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie wykonania osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2002 roku w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 3 wrzesnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2002 roku w sprawie kontroli wydatków oddziałów GDDKiA w 2002 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2002/2003. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.pobierz  

 

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie powoływania komisji przetargowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz nadania regulaminu jej pracy. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia