viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAStacje Ciągłych Pomiarów Ruchu

Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)

W tej sekcji znajdą Państwo informacje o ruchu drogowym pochodzące ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR) zarządzanych przez GDDKiA oraz innych wykorzystywanych źródeł danych, np. bramownic typu PEF (Permanent Enforcement Facility) systemu ETC ViaToll.

Ciągłe pomiary ruch drogowego w Polsce są prowadzone od lat 70-tych XX wieku i dostarczają szeregu informacji o ruchu i jego zmianach na przestrzeni lat. Dane te wykorzystywane są w analizach i prognozach ruchu, pracach planistyczno-projektowych, a także do celów zarządzania ruchem. Liczniki dostarczają przede wszystkim informacji o natężeniu ruchu dla każdej godziny i kierunku, na ich podstawie możliwe jest określenie SDRR (Średni Dobowy Ruch Roczny) w przekroju drogi oraz trendów rozwoju ruchu. Korzystając z danych uzyskanych z liczników ruchu drogowego można określać m.in. sezonowe, tygodniowe oraz dobowe wahania ruchu. Dobowe wahania ruchu w dni charakterystyczne są także wykorzystywane dla celów zarządzania ruchem.

 

Aktualnie GDDKiA przetwarza dane z ok. 160 stanowisk lub przekrojów pomiarowych, z których dane zbierane są w sposób ciągły przez cały rok. W skład infrastruktury pomiarowej obsługiwanej przez GDDKiA wchodzą liczniki korzystające z detektorów pętlowych, typu Golden River Marksman 660 i 680, PAT AVC 100 oraz Verum RPP-5, RPP-3. Dodatkowo GDDKiA przetwarza dane z bramownic typu PEF systemu ETC Viatoll (detektory laserowe) oraz pochodzące od operatorów autostrad płatnych.

 

Dane pochodzące ze stanowisk są na bieżąco weryfikowane i analizowane, a raz w roku tworzone jest opracowanie podsumowujące pracę całego systemu i prezentujące jego wyniki. Jednostką merytoryczną odpowiedzialną za nadzór nad stanowiskami SCPR jest Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Strategii i Studiów. Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca lokalizację liczników a pod nią odnośniki do wyników z poszczególnych lat. Wyniki prezentowane są w formie raportów zbiorczych dla wszystkich stanowisk oraz raportów zawierających dane charakterystyczne dla danego stanowiska (wykresy tygodniowych i dobowych wahań ruchu przedstawiają uśrednione wartości dla danego roku).

 

Mapa z lokalizacją stanowisk pomiarowych

 

Dane ze stacji SCPR z poszczególnych lat:

Poniżej znajdują się zestawienia wyników z SCPR z poszczególnych lat:

2020  2019  2018    2017   2016   2015 2014  2013  2012 

 

Portal zawierający wyniki analiz danych z SCPR

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami nowobudowanego portalu zawierającego Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR), na którym znajduje się m.in. Baza wiedzy o pomiarach ruchu oraz interaktywna mapa z lokalizacją stanowisk pozwalająca na wizualizowanie danych o ruchu.

Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR) 

 

Dokumentacja związana z SCPR

Aktualnie obowiązujące "Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego służących celom planistyczno-projektowym", które należy stosować podczas budowy lub modernizacji stacji SCPR.