viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAZ historii drogownictwa

 • Dzień Kobiet

  22-04-2021
  GDDKiA

  Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta.

  Napoleon Bonaparte

  Niektórzy historycy uważają, że początki święta kobiet sięgają aż zamierzchłych czasów starożytnego Rzymu i wiążą się z przypadającym na koniec marca świętem Matronalii. Trudno jednak dopatrywać się analogii pomiędzy rzymskim świętem a protestami, które towarzyszyły narodzinom współczesnego święta kobiet. Bardziej przekonującą wydaje się data 28 lutego 1909 roku kiedy to w Stanach Zjednoczonych obchodzono Narodowy Dzień Kobiet na pamiątkę zamieszek i strajków w Nowym Jorku. Tego dnia Socjalistyczna Partia Ameryki upamiętniła protest, który miał miejsce 8 marca rok wcześniej, na którym 15 tysięcy pracowników branży odzieżowej domagało się praw ekonomicznych i politycznych dla kobiet. Pochód z 28 lutego miał równocześnie upamiętniać strajk kobiet w fabryce bawełny z 1857 roku.

 • Potłuczone kamienie - sztuka łupania

  22-04-2021
  GDDKiA

  Tłuczeń nie wydaje się niczym skomplikowanym, niepozornym, dość pospolitym zwłaszcza w budownictwie drogowym. Współcześnie na rynku znaleźć można wiele rodzajów kruszyw.  Mogą mieć one odmienne właściwości i parametry, dzięki czemu sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach. Jest szorstki i kształtem zbliżony do ostrosłupa lub sześcianu. Najczęściej pozyskiwane są one różnymi metodami kopalnianymi, ale otrzymuje się je również w wyniku recyklingu. W tym drugim przypadku konieczne staje się ich mechaniczne przetworzenie i uszlachetnienie. W ten sposób przerabia się gruz betonowy i ceglany, co ogranicza eksploatację zasobów naturalnych i redukuje hałdy gruzu,  co wpływa pozytywnie na ochronę naszego środowiska.

 • Hu! hu! ha! Nasza zima (nie taka) zła!

  22-04-2021
  GDDKiA

  Nagły atak zimy w styczniu pokazał nam, jak bardzo odzwyczailiśmy się od obfitych opadów śniegu, zasp i śnieżnych band na poboczach. A przecież w ubiegłym stuleciu zimy potrafiły dać nieźle w kość. Niejeden raz miały nawet status klęski żywiołowej.

 • Praca drogowca- lata 50 XX wieku

  12-01-2021
  GDDKiA

  Historia nigdy nie jest obiektywna. Każdy badacz, historyk lub uczestnik wydarzenia, epoki będzie interpretował to co przeczytał lub przeżył według własnych doświadczeń i wniosków. Pozwala to popatrzeć wstecz nie tylko ściśle naukowo ale i lekko z przymrużeniem oka.

 • Bezpieczeństwo na drogach – przekrojowo i historycznie

  12-01-2021
  GDDKiA

  Każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Jednak wypadki drogowe to nie tylko liczby lecz za każdym z nich kryją się ludzkie dramaty. Traumatyczne przeżycia związane z wypadkiem drogowym dotykają nie tylko poszkodowanych lecz również  sprawców oraz rodziny uczestników zdarzenia. Śmierć oraz urazy jako konsekwencje pozostawiają na wiele lat skutki w postaci kalectwa oraz urazów psychicznych. Często ofiary zostają bez wsparcia i pomocy. Istnieje więc potrzeba zwracania uwagi całego świata i przypominania, że my wszyscy, jako uczestnicy systemu transportowego jesteśmy współodpowiedzialni za ofiary funkcjonowania tego systemu.

 • Bardzo krótka historia walca drogowego

  12-01-2021
  GDDKiA

  Najbardziej charakterystycznym dla pracy drogowca urządzeniem jest walec drogowy.  Jego wielkość, napęd i zastosowanie na przestrzeni lat podlega specjalizacji i udoskonalaniu,  a konstrukcje przestarzałe już technicznie, piękne walce z początku XX wieku, niebagatelne kilkunasto tonowe bryły żeliwa pozostają w skansenach i wystawach lub tylko w naszej pamięci.

 • Oznakowanie poziome

  12-01-2021
  GDDKiA

  Podróżując samochodem w warunkach złej widoczności, po zmroku lub w nocy po drogach bez wymalowanych na nich linii lub takich gdzie są one ledwo widoczne każdy z nas doświadczył uczucia, że droga biegnie w innym kierunku lub gdzie indziej skręca. Doceniamy wówczas te białe „kreski” na środku drogi lub wzdłuż pobocza, których istnienie na drodze jeszcze niewiele ponad 100 lat temu nie było oczywiste.

 • Dróżniczówki

  21-09-2020
  1978 r. Radom ul. Wolanowska dróżniczówka z I polowy XIX w

  Na początku XIX wieku, wzorem innych państw na terenach polskich zostały utworzone służby techniczne. Różnie one były usytuowane w administracji każdego z zaborców, jednak zasadniczo miały ten sam cel - utrzymanie lub budowa dróg. W jej skład wchodzili dróżnicy, drogomistrze, konduktorzy, a służby te również bywały uwojskowione.

 • Pomiar ruchu na przestrzeni lat

  13-08-2020
  GDDKiA

  W tym roku przeprowadzany jest Generalny Pomiar Ruchu, który swoją historię w Polsce rozpoczął w 1926 roku, choć na świecie nie był on nowością. Pierwsze pomiary tego typu przeprowadzano we Francji w XIX wieku a stosowaną jednostką pomiarową była liczba zaprzęgów konnych. Wynalezienie nowego środka lokomocji jakim był samochód pociągnęło za sobą wiele zmian w dziedzinie budownictwa drogowego. Chociażby problem wszechobecnego kurzu wzniecanego poprzez coraz szybciej poruszające się pojazdy a co za tym idzie badań nad nowymi rodzajami nawierzchni drogowych dla pojazdów mechanicznych. Kolejnym zagadnieniem związanym z nowym środkiem lokomocji, które należało od nowa zdefiniować było określenie wpływu rosnącego ruchu pojazdów mechanicznych na obecną i nowo powstającą infrastrukturę drogową.  

 • Współzawodnictwo sportowe drogowców

  13-08-2020
  GDDKiA

  „Nic nie wpływa tak odświeżająco i odmładzająco i nic tak nie przywraca nadwyrężonych całotygodniową pracą sił jak intensywne ćwiczenia fizyczne. W zdrowym ciele zdrowy duch”. Takie hasła zachęcające do aktywności fizycznej były powszechnie znane i propagowane w okresie PRL.