viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2008

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2008

 

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych komórkach organizacyjnych oddziałów GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie systemu oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wewnętrznej procedury weryfikacji wniosków, ich uzgadniania oraz zakresu akt dokumentujących zamawianie Prac Badawczych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, Załącznik

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu d/s współpracy GDDKiA z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2008 r. w

sprawie przygotowania i przeprowadzenia w GDDKiA ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2008. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Komentarz do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych w zakresie drogowym". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie obiegu i udostępnienia materiałów/dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub "poufne" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w

sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Kołobrzegu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarzadzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji Odbioru Robót dla Kontrakt SPOT/2.1.3/73/04 budowa I Etapu obwodnicy .Puławy dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2m". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA. Tekst zarządzenia, System Identyfikacji Wizualnej GDDKiA

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie

blankietów korespodencyjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu SPOT/2.1.3/13/04-01 "Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinke: Maciejewo - Grzechotki". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zasad przekazywania utrzymania dróg krajowych do samorządów województw. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/002-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację Autostrady płatnej A2 na odcinków Stryków I-Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania : "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk w km 443+895 - 459+594. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr FS/2004/PL/16/C/PT/002-4 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT002-04 Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzenia organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia zasadności zarzutu naruszenia granicy obszaru Natura 2000 poprzez prowadzenie robót na budowie Obwodnicy Augustowa Tekst zarządzenia

 

Zarządzeni Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia zasadności zarzutu naruszenia granicy obszaru Natura 2000 poprzez prowadzenie robót na budowie Obwodnicy Wasilkowa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie określania stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z któymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu SPOT/2.1.3/13/04-03 "Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinek III: Elbląg - Chruściel"  Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadańobjętych kontraktem nr 2004/PL/16/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu :Budowa północnego obejścia Nowej Soli w ciągu drogi krajowej Nr 3 Świnoujscie - Jakuszyce" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Procedury obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń realizowanych ze środków KFD Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo-Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 ok km 74+370 do km 76+927" Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Poznaniu Gospodarstwo - Pomocnicze Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2008 r. w

sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/007 - 05 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16//C/PT/007 Przebudowa drogi krajowej nr 2 odcinek Siedlce - Terespol, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-04 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 września 2008 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Obsługi Prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków - Pyrzowice Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2008 r. w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kontroli przygotowania Oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg oraz stanu utrzymania dróg krajowych w trakcie trwania sezonu zimowego. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2008 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie 2008/2009 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu: "Budowa obwodnicy Biecza w ciągu drogi krajowej Nr 28 Wadowice - Nowy Sącz - Przemyśl od km 168+450 do km 173+495". Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2008 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywane informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia, Załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.1, załącznik 3.2, załącznik 4

 

Zarządzenie Nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków I - Pyrzowice. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2008 r. w sprawie określenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/008-04 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/CPT/008 Budowa drogi ekspresowej S-3, Szczecin-Gorzów Wlkp., w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego dla Kontraktu SPOT/2.1.3/150/2005 "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 km do km 418+546". Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności, budowa autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji oznakowania dróg, obiektów mostowych i promów znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia" Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie służbowych kart płatniczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odc. Machowa - Łańcut wraz z nadzorem  nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie zimowym 2008/2009 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakłądowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostard z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjncyh oraz ich wbudowania i dobioru. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia intrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych i w Departamencie Spraw Obronnych Centrali GDDKiA oraz oddziałąch kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia