viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARemonty dróg krajowych

15-11-2018

Informacja o wykonaniu remontów i przebudów dróg w 2017 roku oraz realizacji planu w 2018 roku

W 2017 roku:

 • prowadzono remonty na 251 odcinkach dróg o łącznej długości 768,5 km, z czego zakończono remonty na 239 odcinkach dróg o łącznej długości 725,6 km, wydatkowano środki w wysokości 656,8 mln zł;
 • prowadzono remonty na 10 obiektach mostowych o długości 1,4 km, z czego   zakończono remonty 6 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę  11,5 mln zł;
 • prowadzono przebudowy/rozbudowy na 65 odcinkach dróg, z czego zakończono przebudowy/rozbudowy 4 odcinki dróg o łącznej długości 15,8 km, wydatkowano środki w wysokości 120,5 mln zł;
 • prowadzono przebudowy na 88 obiektach mostowych o łącznej długości 1,3 km, z czego zakończono przebudowy 29 obiektów mostowych o łącznej długości 1,3 km, wydatkowano środki w wysokości 123,2 mln zł;
 • realizowano 335 zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego zakończono 151 zadania, wydatkowano środki w wysokości 223,2 mln zł.

 

W 2018 roku zaplanowano:

 • remont 38 odcinków dróg o łącznej długości 139,77 km za kwotę
  159,7 mln zł, z czego 31 odcinków dróg o łącznej długości 119,73 km planuje się zakończyć w 2018r.; ponadto planuje się wykonanie zadań typu „nakładka” za kwotę 184,3 mln zł.
 • remont 19 obiektów mostowych o łącznej długości 2,8 km, w tym planuje się zakończyć remonty 10 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę 22,7 mln zł;
 • przebudowy/rozbudowy na 198 odcinkach dróg o łącznej długości 1 302,0 km za kwotę 342,3 mln zł, w 2018r. planuje się zakończyć przebudowy/rozbudowy na 9 odcinkach o łącznej długości 37,8 km za kwotę 85,8 mln zł;
 • przebudowy 89 obiektów mostowych o łącznej długości 3,2 km (wraz z dojazdami o długości 22,1 km), w tym planowane do zakończenia przebudowy 29 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę 96,8 mln zł;
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach 305 zadań, z których 173 planuje się zakończyć w 2018r., za kwotę 313,6 mln zł.