viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2009

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2009

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2009

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wytcznych do działalności obronnych w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyerktora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w GDDKiA

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 stycznia 2009 r. o utracie mocy obowiązującego zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie numeracji pism stosowanej w Biurze Projektów Unijnych GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Centrali GDDKiA.

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia dokumentó dotyczących ochrony danych osobowych oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajow prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostard. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury windykacji należności w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Tekst zarządzenia, załącznik

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Kajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 czerwca 2009 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 23 Generlanegoi Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad procedur związanych z wydawaniem decyzji w przedmiocie lokalizacji i przebudowy zjazdów. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2009 roku o utracie mocy zarzadzenia w sprawie stosowania "Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem nr FS/2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie systemu stałego dyżuru w GDDKiA

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Północ w ciągu drogi krajowej S7 odc. Występa-Wiśniówka wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 73 do parametrów 2-jezdniowej drogi klasy GP odc. Wiśniówka-gr. m. Kielce", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrekotra Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy)", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia10 lipca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lipca 2009 roku o utracie mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu FS nr 2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obwodnicy Wyszkowa" - zadanie III. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr FS 2004/PL/16/C/PT/003 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica-Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót." Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa auotstrady A1, odcinek Pyrzowice-Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Tekst zarządzenia załącznik1 cz.I, załącznik 1 cz.II, załącznik cz.IIIzałącznik2, załącznik3

Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2009 roku w sprawie blankietów korespondencyjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2009 roku zmieniające decyzję w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dna 14 września 2009 roku w sprawie przygotowania i udziału GDDKiA w ćwiczeniu działowym "Infrastrulktura 2009". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę trzech nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 września 2009 roku o utracie mocy zarządzenia w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2009 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr POIS.08.02.00-00-001/08-00 "Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wydaktów strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla GDDKiA. Tekst zarządzeznia

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku zmianiające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia z załącznikami

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 października 2009 roku w sprawie wymiany danych dotyczących Wspomagającego Systemu Referencyjnego pomiędzy systemami informatycznymi: System Gospodarki Mostowej i Bank Danych Drogowych. Tekst zarządzenia z załącznikiem

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 października 2009 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie zimowym 2009/2010 dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie i nadzór nad projektem w zakresie rekonstrukcji nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice)-Blinno (gr. woj Mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II Wawrzonkowo-Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675,05 do km 377+071,5". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych". Tekst zarządzenia. Wyżej wymienione "Wytyczne..." składają się z następujących elementów:
• Załącznik a - strona tytułowa
• Załącznik b - Metoda GPR 2010
• Załącznik c - Organizacja GPR 2010
• Załącznik d - Instrukcja o sposobie przeprowadzenia GPR 2010
• Załącznik 1 - typowe sylwetki pojazdów kategorii d
• Załącznik 2 - formularz do pomiaru podstawowego
• Załącznik 3 - formularz do pomiaru ruchu samochodów ciężarowych
• Załącznik 4 - karta pomiaru
• Załącznik 5 - zestawienie zbiorcze minimalnej liczby obserwatorów na stanowisku pomiarowym
• Załącznik 6 - wykaz odcinków pomiarowych w GPR 2010 (przykładowy fragment)

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa drogi ekspresowej S9 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" od km 1+099,00 do km 11+477,07, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2009 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie przedłużania okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową oraz przeglądu i oceny teczek dokumentów, którym minął termin przechowywania. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem FS w zakresie budowy drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem 2006/PL/16/C/PT/001-2, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Bełk-Świerklany oraz 2006/PL/16/C/PT/001-04, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Świerklany-Gorzyczki Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwentaryzacji w 2009 r. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie procedury obiegu i weryfikacji Wniosków realizowanych ze środków KFD. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listsopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu FS nr 2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obwodnicy Wyszkowa" - zadanie II. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem 2004/PL/16/C/PT/008, Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski. {z72}

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie procedury windykacji należności w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania: Zespołu do spraw opracowania zmian zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 roku w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budźetowych RB-WS w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. zobacz

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. zobacz

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objetych kontraktem "Projekt budowlany (wykonawczy) wraz z koncepcją programową na budowę drogi S5 Żnin-Gniezno, odcinek granica województwa - Gniezno", w zakresie weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji kontraktu jak wyżej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyposażenia środków transportowo-sprzętowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót dla Kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Gójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autosrad z dnia 24 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali GDDKiA w 2009 r. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 86 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w GDDKiA. Tekst zarządzenia