viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2010

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2010

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2010 roku zminiające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania "Budowa autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa, Odcinek A: Zgorzelec-Wykroty; Odcinek B: Wykroty-Krzyżowa" nr FS 2004/PL/16/C/PT/004. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie systemu oceny stanu nawierzchni - wytycznych do stosowania. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 lutego 2010 roku zmianiające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wytycznych do działalności obronnej w 2010 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad na potrzeby "Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2013". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinke C2: Szare-Laliki, km 38+479km 48+155,7 km; odcinek II km 40+475 - km 43+155,7km. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołąnia Zespołu do spraw Roszczeń Kontraktowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2009. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk w km 443+895 - 459+594". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dóg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie określenia procedur obowiązujących Administratorów Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ oraz Amdinistratorów Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg /SOPO/. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie służbowych kart płatniczych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S69 Żywiec-Zwardoń: remont drogi krajowej nr 69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek B Przybędza-Milówka od km 27+470 do km 35+975". Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa w GDDKiA oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autoostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik, załacznik2

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Warunkowego Robót dla Kontraktu FS NR 2004/PL/16/PT/002-1 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obowdnicy Wyszkowa" - zadanie III. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostard z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Teskt zarządzenia, Załącznik - wytyczne barier

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie stosowania Wykazu baz danych obowiązkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych Drogowych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) Teskt zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyretkora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie powołania Zepsołu ds. autostrady A1 Stryków-Tuszyn. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót Kontraktu FS NR 2004/PL/16/C/PT/002-2 "Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek: Radzymin-Wyszków" - zadanie II. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w systemie "Projektuj i Buduj", w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu. Tekst zarządzenia, załącznik 1

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych w sprawie dokumentów sprawozdawczych i planistycznych z działalności obronnej w GDDKiA". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwentaryzacji w 2010 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali GDDKiA w 2010 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4A, załącznik 4B, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie Zespołu ds. współpracy GDDKiA z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 sierpnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych, opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ralizacji objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 86 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych projektem POIS.06.01.00-00-024/09 "Budowa autostrady A4 odc. Kraków - Tarnów, odc. weżeł Szarów - węzeł Krzyż". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 87 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu nr FS/2004/PL/C/PT003-1 "Budowa autostrady A1 na odc. Sośnica - Bełk km 519+374 - km 534 +785" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 88 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ralizacji objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 89 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 90 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 października 2010 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 91 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia dnia 7 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przerpowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych projektem POIS.06.01.00-00-020/09 "Budowa drogi ekspresowej S8 odc. węzeł Powązkowska - węzeł Marki". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 92 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2010 roku w sprawie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 93 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót dla kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 94 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel-Królów od km 12+800 do km 17+331". Tekst zarządzenia

  

Zarządzenie nr 95 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 96 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zespołu ds. drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 97 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie szkolenia obronnego realizowanego w GDDKiA oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne.Zarządzenie nr 98 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzeniaZarządzenie nr 99 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia: część I, część II.

 

Zarządzenie nr 100 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 101 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie i utylizację odpadów zwierzęcychkat 1 zmieszanych z odpadami komunalnymi z nielegalnego wysypiska na terenie Anielinek, gm. Jakubów w km 530+735 Trasy Głównej obwodnicy Mińska Mazowieckiego" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

 

Zarządzenie nr 103 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenie

 

Zarządzenie nr 104 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst

zarządzenia

 

Zarządzenie nr 105 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowy w Skrzynkach Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 106 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zarządzania kryzysowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia  Załącznik do zarządzenia dostepny jest w Departamencie Spraw Obronnych w siedzibie centrali GDDKiA w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 107 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie i w Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 108 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad na potrzeby "Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 109 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 110 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 111 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 112 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie stosowania instrukcji wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych składanych drogowych konstrukcji mostowych przechowywanych w ramach rezerw państwowych mobilizacyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 113 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSb w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 114 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych gospodarowania sprzętem techniczno-wojskowym w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 116 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 117 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2 cz.1, załącznik 2 cz.2, załącznik 2 cz.3 

 

Zarządzenie nr 118 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 119 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli utrzymania dróg krajowych, dla których zarządca jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 120 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniace funkcje publiczne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1

 

Zarządzenie nr 121 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 r. Tekst zarządzenia