viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2011

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2011

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 93/2006 z dnia 04.12.2006 pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) EtapI/1 i I/2" w ramach projektu POIS.06.01.00-00-027/09. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzania kontroli ochrony informacji niejawnych w oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wytycznych do działalności obronnej i zarządzenia kryzysowego w 2011 roku.

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru opracowania pod nazwą "Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego" oraz "Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infastruktury" - Etap II - zadania II/1, II/2, II/3, II/4 - prace uzupełniające, zadanie II/5. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządzczej za rok 2010 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w zakresie budowy Autostrady A2 od w. Stryków do w. Konotopa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przekazywania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych drogownictwa przewidzianych do objęcia ich militaryzacją.

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z programem funkcjonalno-użytkowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania zespołu doraźnego do spraw systemu urządzeń łączności alarmowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przygotowanie i przeprowadzania ćwiczeń zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2011 w GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Krakowie i w Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie procedur Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrekotra Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządzczej za rok 2010 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umowami, Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do wydania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A2na odcinku Stryków-Konotopa oraz w ciągu obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka-Węzeł Ryczołek, w celu budowy i eksploatacji MOP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do dokonania analizy rozliczeń krajowych środków budżetowych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlikwidowanych w ciągu autostrady A1 na odcinku Toruń-Tuszyn oraz Pyrzowice-Gorzyczki (granica z Czechami), w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objetych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania GDDKiA w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Podręcznika Procedur Adytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia kontroli wykonywania zadań z zarządzania kryzysowego w GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przygotowania i udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ćwiczeniu działowym pod kryptonimem „Infrastruktura 2011”.

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie opracowania planu ochrony infrastruktury krytycznej w GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu jednostce zmilitaryzowanej Nr 51 z 14.09.2011 w sprawie szkolenia z zarządzania kryzysowego realizowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Nr 54 z 20.09.2011 w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w siedzibie stalej i zapasowym miejscu pracy.

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4, na odcinku Szarów-Korczowa, w celu budowy i eksploatacji miejsc obsługi podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne w GDDKiA. Tekst zarządzeniazałącznik 1

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia z 30 września 2011 roku w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w centrali GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  30 wrzesnia 2011 roku w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzone w Oddziałach GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenie ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX.

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i w Opolu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami, załączniki cz. I, załączniki cz. II

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie katalogu robót finansowych ze środków na utrzymanie sieci dróg dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 5a, załącznik 5bzałącznik 6, załącznik 7

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie likwidacji bibliotek w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. obowdnicy Warszawy i Warszawskiego Węzła Drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Opolu, Łodzi  i Poznaniu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad systemu kontroli zarządczej w GDDKiA. Tekst zarządzenia