viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2007

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2007

  Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych / Kancelarii Tajnej i w Biurze Spraw Ochronnych Centralii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oddziałach kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektorea Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie kontroli finansowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie strategii realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) oraz Systemu Oceny Poboczy i Odwodnienia Dróg (SOPO) w 2007 roku i latach następnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych orazich wybudowania i odbioru. Tekst zarządzenia, załącznik Nowe, obowiązujące zalecenia reguluje Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wytycznych stosowania "Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych (SOSN - B)".

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2007 r. zminiające zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie organizacji oraz gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego mającego na celu ochronę wizerunku GDDKiA w okresie prowadzonej negatywnej kampanii medialnej w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych (netto) równowartości kwoty wyłączającej stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i  Auotstrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i lkilometrowania łącznic. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 28 Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżóne". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Obsługi Prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krjaowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych i projektów dokumentów rządowych oraz pełnomocnictw. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu Weryfikującego Koncepcję Biznesową dotyczącą Planowania i Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Drogami i Mostami konsorcjum firm Winuel Capgemini Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 października 2007 r. standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie 2007/2008 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia procesu inwestycyjnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. geologii inżynierskiej, geotechniki drogowej i hydrogeologii w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego Koncepcję Biznesową dotyczącą Planowania i Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Drogami i Mostami konsorcjum firm Winuel i Capgemini. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji (komunikatów) o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie umieszczenia znaków wojskowej klasyfikacji obciążeń dla obiektów mostowych i przepraw promowych na drogach publicznych zabezpieczających potrzeby transportowe sił zbrojnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 października 2006 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia