viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARok 2015

02-01-2015

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2015

Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych, opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z informacjami oznaczonymi klauzulami "LIMITÉ" lub "UNCLASSIFIED" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli ochrony informacji niejawnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dzierżawy Miejsc Obłsugi Podróżnych II i III, zlokalizowanych przy autostradach. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i Białymstoku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych i w Departamencie Spraw Obronnych Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oddziałach kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wytycznych do zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w 2015 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyką w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie opracowania Planu zarządzania kryzysowego i Raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączenik

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2015 roku - Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przygotowania i udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ćwiczeniu zarządzania kryzysowego NATO - CMX 2015

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w celu sporzadzenia "Prognozy Oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Lublinie i w Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie  organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego w grupie szkoleniowej Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych.

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojadzów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Łodzi i w Poznaniu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Łodzi i w Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez Zespół do spraw Obsłgui Kancelaryjnej i Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów. Tekst zarządzenia, załącznik - Wytyczne stosowania, załączniki A, D1, D2, D3

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Poznaniu i Szczecinie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego i zarzadzania kryzysowego w grupie szkoleniowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do sprawy zatrudnienia audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramch Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie funkcjonowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Punktu Kontaktowego/Informacji na potrzeby realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza (HNS).

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

  

 Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie procedury odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie koordynacji opracowania dokumentacji do realizacji drogi ekspresowej S10. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze zmianą zarządzenia w sprawie Stadiów i składu dokumentacji projektowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2015 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Stałego Komitetu Standaryzacyjnego do spraw dokumentów wzorcowych wykorzystywanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie procedury obiegu wniosków i dyspozycji w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6załącznik 7załącznik 8,

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powierdzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II." Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia