Informacja o wykonaniu remontów i przebudów dróg w 2017 roku oraz realizacji planu w 2018 roku


W 2017 roku:

 • prowadzono remonty na 251 odcinkach dróg o łącznej długości 768,5 km, z czego zakończono remonty na 239 odcinkach dróg o łącznej długości 725,6 km, wydatkowano środki w wysokości 656,8 mln zł;
 • prowadzono remonty na 10 obiektach mostowych o długości 1,4 km, z czego   zakończono remonty 6 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę  11,5 mln zł;
 • prowadzono przebudowy/rozbudowy na 65 odcinkach dróg, z czego zakończono przebudowy/rozbudowy 4 odcinki dróg o łącznej długości 15,8 km, wydatkowano środki w wysokości 120,5 mln zł;
 • prowadzono przebudowy na 88 obiektach mostowych o łącznej długości 1,3 km, z czego zakończono przebudowy 29 obiektów mostowych o łącznej długości 1,3 km, wydatkowano środki w wysokości 123,2 mln zł;
 • realizowano 335 zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego zakończono 151 zadania, wydatkowano środki w wysokości 223,2 mln zł.

 

W 2018 roku zaplanowano:

 • remont 38 odcinków dróg o łącznej długości 139,77 km za kwotę
  159,7 mln zł, z czego 31 odcinków dróg o łącznej długości 119,73 km planuje się zakończyć w 2018r.; ponadto planuje się wykonanie zadań typu „nakładka” za kwotę 184,3 mln zł.
 • remont 19 obiektów mostowych o łącznej długości 2,8 km, w tym planuje się zakończyć remonty 10 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę 22,7 mln zł;
 • przebudowy/rozbudowy na 198 odcinkach dróg o łącznej długości 1 302,0 km za kwotę 342,3 mln zł, w 2018r. planuje się zakończyć przebudowy/rozbudowy na 9 odcinkach o łącznej długości 37,8 km za kwotę 85,8 mln zł;
 • przebudowy 89 obiektów mostowych o łącznej długości 3,2 km (wraz z dojazdami o długości 22,1 km), w tym planowane do zakończenia przebudowy 29 obiektów mostowych o łącznej długości 0,8 km, za kwotę 96,8 mln zł;
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach 305 zadań, z których 173 planuje się zakończyć w 2018r., za kwotę 313,6 mln zł.