Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)


W tej sekcji znajdą Państwo informacje o ruchu drogowym pochodzące ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR) zarządzanych przez GDDKiA oraz innych wykorzystywanych źródeł danych, np. bramownic typu PEF (Permanent Enforcement Facility) systemu ETC ViaToll.

Ciągłe pomiary ruch drogowego w Polsce są prowadzone od lat 70-tych XX wieku i dostarczają szeregu informacji o ruchu i jego zmianach na przestrzeni lat. Dane te wykorzystywane są w analizach i prognozach ruchu, pracach planistyczno-projektowych, a także do celów zarządzania ruchem. Liczniki dostarczają przede wszystkim informacji o natężeniu ruchu dla każdej godziny i kierunku, na ich podstawie możliwe jest określenie SDRR (Średni Dobowy Ruch Roczny) w przekroju drogi oraz trendów rozwoju ruchu. Korzystając z danych uzyskanych z liczników ruchu drogowego można określać m.in. sezonowe, tygodniowe oraz dobowe wahania ruchu. Dobowe wahania ruchu w dni charakterystyczne są także wykorzystywane dla celów zarządzania ruchem.

 

Aktualnie GDDKiA przetwarza dane z ok. 160 stanowisk lub przekrojów pomiarowych, z których dane zbierane są w sposób ciągły przez cały rok. W skład infrastruktury pomiarowej obsługiwanej przez GDDKiA wchodzą liczniki korzystające z detektorów pętlowych, typu Golden River Marksman 660 i 680, PAT AVC 100 oraz Verum RPP-5, RPP-3. Dodatkowo GDDKiA przetwarza dane z bramownic typu PEF systemu ETC Viatoll (detektory laserowe) oraz pochodzące od operatorów autostrad płatnych.

 

Dane pochodzące ze stanowisk są na bieżąco weryfikowane i analizowane, a raz w roku tworzone jest opracowanie podsumowujące pracę całego systemu i prezentujące jego wyniki. Jednostką merytoryczną odpowiedzialną za nadzór nad stanowiskami SCPR jest Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Strategii i Studiów. Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca lokalizację liczników a pod nią odnośniki do wyników z poszczególnych lat. Wyniki prezentowane są w formie raportów zbiorczych dla wszystkich stanowisk oraz raportów zawierających dane charakterystyczne dla danego stanowiska (wykresy tygodniowych i dobowych wahań ruchu przedstawiają uśrednione wartości dla danego roku).

 

Mapa z lokalizacją stanowisk pomiarowych

 

Dane ze stacji SCPR z poszczególnych lat:

Poniżej znajdują się zestawienia wyników z SCPR z poszczególnych lat:

2020  2019  2018    2017   2016   2015 2014  2013  2012 

 

Portal zawierający wyniki analiz danych z SCPR

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami nowobudowanego portalu zawierającego Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR), na którym znajduje się m.in. Baza wiedzy o pomiarach ruchu oraz interaktywna mapa z lokalizacją stanowisk pozwalająca na wizualizowanie danych o ruchu.

Wyniki Analiz Danych o Ruchu Drogowym (WANDOR) 

 

Dokumentacja związana z SCPR

Aktualnie obowiązujące "Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego służących celom planistyczno-projektowym", które należy stosować podczas budowy lub modernizacji stacji SCPR.