Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2002


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na specjalnych blankietach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia kontoli dokumentów niejawnych będących w zasobach kancelarii tajnej i Biurze Spraw obronnych centrali GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej i komórkach organizacyjnych w oddziałach
i biurach oddziałów GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji oznakowania obiektów mostowych i promów znakami wojskowej klasyfikacji obciążeń". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie strategii realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) w 2002 r. i latach następnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przeglądu akt zawierających tajemnicę państwową i służbową oraz dostosowania ich dotychczasowych klauzul do klauzul wynikających z ustawy
o ochronie informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Katowicach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwetnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu  Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowy w Skrzynkach Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego.Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego w Katowicach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie stosowania "Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej pomiędzy Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6, a GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej pomiędzy Biurem Studiów Sieci Drogowej GDDP ul. Golędzinowska 10, a GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 sierpnia 2002 roku uchylające zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w sprawie określenia zasad korzystania z służbowych samochodów osobowych w centrali GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej metodyki w zakresie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 października 2002 roku w sprawie kontroli przygotowań oddziałów do zimowego utrzymania dróg. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania projektów stałej organizacji ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie wykonania osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2002 roku w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 3 wrzesnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2002 roku w sprawie kontroli wydatków oddziałów GDDKiA w 2002 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2002/2003. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.pobierz  

 

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie powoływania komisji przetargowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz nadania regulaminu jej pracy. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia