viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiABezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - sprawozdanie za 2011 rok

Sieć dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wynosiła na koniec 2011 roku ponad 16,9 tys. km.  Długość ta stanowi jedynie około 5% długości wszystkich dróg w Polsce, ale realizowanych jest na niej ok. 37% pracy przewozowej wykonywanej na wszystkich drogach publicznych.

 

W zarządzie GDDKiA wg stanu na koniec 2012 roku znajduje się:

- 1366 km autostrad

- 1097 km dróg ekspresowych

- 15 157 km pozostałych klas dróg krajowych

 

Sprawozdanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z działań na rzecz poprawy BRD za 2011 rok

W ramach Programu „Drogi Zaufania” – program ochrony życia oraz realizowanego w jego ramach Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych -  w 2011 roku zrealizowano na drogach krajowych 88 zadań, których koszt realizacji wyniósł 137,4 mln zł.

W zakresie rzeczowym wykonano m.in. następujące inwestycje:

- skrzyżowania – 53 szt.,

- zatoki autobusowe – 70 szt.,

- sygnalizacja świetlna – 14 szt.,

- chodniki, ciągi pieszo-rowerowe (-jezdne) – ponad 48,3 km,

- poprawa BRD z uspokojeniem ruchu – w 65 miejscach,

- bariery ochronne – na ponad 3,4 km,

- przejścia dla pieszych  – 45 szt.,

- oświetlenie przejść dla pieszych – 42,

- kładki dla pieszych – 1 szt.

       

Ponadto w roku 2011 poza Programem„Drogi Zaufania” wykonano:235 dodatkowe zadania poprawiające jakość i bezpieczeństwo dróg krajowych o wartości prawie 312 mln zł. W ramach tych zadań przebudowano i wyremontowano ok. 38 km ciągów pieszych,  poddano renowacji ok. 138 km rowów odwadniających, wykonano lub odnowiono
75 przepustów, wykonano 5 obiektów inżynierskich oraz przebudowano i poprawiono warunki ruchu na 137 skrzyżowaniach, zaś w 23 miejscowościach zastosowano elementy uspokojenia ruchu.

 

Statystyka wypadków na drogach krajowych w roku 2011 w stosunku do roku 2010 prezentuje poniższe zestawienie:    

 

 

2011

2010

różnica

różnica w %

liczba wypadków

7 991

8 096

-105

-1,3

liczba zabitych

1 513

1 416

97

6,8

liczba rannych

10 728

11 263

-535

-4,7

 

Uzupełniająco do działań inżynieryjnych prowadzonych w 2011 roku przez GDDKiA w ramach realizacji kompleksowego programu bezpieczeństwa pn. „Drogi zaufania“, prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne w tematyce brd.

 

Kampania informacyjno-edukacyjna zrealizowana w 2011 roku była prowadzona pod hasłem „Złe nawyki dobrych kierowców" obejmując trzy obszary oddziaływania:

1) uświadamianie ryzyka nieracjonalnych zachowań na drodze,

2) ponoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz

3) skłanianie do samooceny własnych zachowań.

 

Kampania została oparta na matrycy edukacyjnej GDE (Goals for Drivers Education), opracowanej w wyniku projektu badawczego zrealizowanego w 1999 r. w Unii Europejskiej pod akronimem GADGET (Guardian Automibile Drivers trought Guidance, Education and Technology).

 

Przekazy koncentrowały się na prezentowaniu dokumentalnych narracji osób zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem drogowym: specjalisty medycyny sądowej, ratownika medycznego, prokuratora, księdza. Doświadczenia zawodowe wskazanych bohaterów, pozbawione służbowego uniformu  w kreacjach prezentują  prawdziwie wstrząsające relacje o doświadczanych na co dzień dramatach ludzi, ofiarach i sprawcach wypadków oraz ich rodzinach. Różnorodne narracje, spięły klamrą uniwersalne przesłanie: przyczyną każdej tragedii drogowej jest nieracjonalne zachowanie użytkownika drogi.

 

W 2011 roku w ramach projektu „Drogi zaufania” – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych:

 

- zostały zorganizowane 4 happeningi edukacyjne z rozbudowanym programem działań szkoleniowych i informacyjnych oraz aktywnym udziałem widzów w centralnych punktach miast znajdujących się przy drogach krajowych. Ponadto przy drogach krajowych w całej Polsce oraz na Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach odbyło się 90  happeningów statycznych w formie rozbudowanej inscenizacji. Na poboczach ww. dróg ustawione były tzw. „zegary śmierci”, czyli tablice pokazujące liczbę tragicznych wypadków w kraju.

 

- zostały przeprowadzone 3 specjalistyczne seminaria dotyczące problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób zajmujących się zawodowo tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jedno dla dziennikarzy oraz study tour na terytorium Ukrainy dla polskich dziennikarzy zajmujących się tematyką brd; 

- w grudniu 2011 roku, w Toruniu został zorganizowany Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako wynik synergii podejmowanych działań”. Kongresowi towarzyszyła debata pt. „Bezpieczeństwo Drogowe. Wydatek czy inwestycja” emitowana na antenie TVN CNBC;

 

By zwiększyć efektywność działań informacyjno-edukacyjnych  w zakresie bezpieczeństwa drogowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała w 2011 roku, w czerwcu, w okresie wzmożonych wyjazdów na wakacje, przedsięwzięcie pod nazwą: Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa – Weekend bez ofiar. Akcja odbyła się po raz drugi (pierwsza miała miejsce w sierpniu 2010 roku).

 

Celem akcji było uzmysłowienie opinii publicznej, że dla zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz ich śmiertelnych ofiar potrzeba wspólnej mobilizacji zarówno służb nadzoru ruchu drogowego, ale również użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. W sferze komunikacji działania miały charakter wspólnotowy, ich celem było wyzwolenie w Polakach poczucia wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo drogowe, które powinno być traktowane jako dobro publiczne.

 

Partnerami przedsięwzięcia byli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, PKP PLK. Do akcji przystąpiły także ogólnopolskie i regionalne media oraz różnego rodzaju instytucje i stowarzyszenia zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach akcji prowadzone były działania edukacyjne – za pośrednictwem mediów, upowszechniając wiedzę o praktycznych aspektach bezpieczeństwa drogowego, a także na organizowanych  rodzinnych piknikach edukacyjnych. W Inowrocławiu, Załuskach,  Łodzi i Warszawie na specjalnych platformach można było sprawdzić, czym grozi jazda bez zapiętych pasów, a także jak zachowuje się ciało kierowcy podczas dachowania. Uczestnicy happeningów mieli też szansę przejść kurs pierwszej pomocy, sprawdzić na elektronicznych symulatorach znajomość przepisów ruchu drogowego oraz spróbować swoich sił za kierownicą ciężarówki i autobusu. Finał Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa odbył się w Warszawie na polach Parku Szczęśliwickiego.

 

Do Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa dołączyło też wiele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które w weekend 24-26 czerwca 2011 roku prowadziły także działania edukacyjne. Sprawna współpraca wszystkich służb pokazała, że możliwa jest synergia działań inżynierskich, edukacyjnych, nadzoru nad ruchem oraz ratownictwa medycznego.