viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArbitraż - 2007

19-10-2007

Postanowienia i wyroki z arbitraży w 2007 r.

zobacz Wokanda 2007.xls
Lp. Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Zarzucenie naruszenia art. Nazwa nadana zamówieniu Zobacz wyrok
1. 08.01.2007 UZP/ZO/ 0-3036/06 Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. Kłodawa GDDKiA Oddział Katowice oddalenie odwołania dotyczy referencji Dostawa soli drogowej do zwalczania i zapobiegania sliskości na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach 0-3036 08-01-2007.pdf
2. 22.01.2007 UZP/ZO/ 0-39/07 Konsorcjum: INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ABG Ster-Projekt S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 2 i 6; art. 88 ust 3 lit. a; art. 89 ust 1; art. 89 ust 1 pkt 2; art. 91 ust 1 Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz 0-39-07-22-01 - SIoN.pdf
3. 22.01.2007 UZP/ZO/ 0-46/07 Konsorcjum: ComArch S.A., Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A Kraków GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 2 i 8 oraz art. 24 ust 1 pkt 10 Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz 0-46-07-22 01 - SIoN.pdf
4. 24.01.2007 UZP/ZO/ 0-62/07 Wojewódzkie Biuro Projektów Zabrze GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 24 ust 1 pkt 10; art. 24 ust 2 pkt 4 w zw z art. 22 i art. 26 ust 1 Rozbudowa i budowa drogi krajowej nr 75 na odc Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - Granica Państwa 0-62-07-01-24 - dr kr 75.pdf
5. 27.02.2007 UZP/ZO/ 0-183/07 Konsorcjum: Emax S.A., Winuel S.A., Hanslik Laboratorium Oprogramowania Software Laboratory Poznań GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 2 oraz art. 89 ust 1 pkt 6, art. 24 ust 2 pkt 3 Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN - pod klucz 0-183-07-02-27 - SIoN.pdf
6. 08.03.2007 UZP/ZO/ 0-213/07 INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ABG Ster-Projekt S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 179 ust 1 Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz 0-213 09-03-2007 - SIoN.pdf
7. 16.03.2007 UZP/ZO/ 0-244/07 SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 22 ust 2, art. 23, art. 48 ust 2 2 zw. z art. 60c ust 1, Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 odcinek Konin – Stryków (km 257+560 - km 361+000) do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat 0-244 16-03-2007 - A2.pdf
8. 21.03.2007 UZP/ZO/ 0-273/07 Konsorcjum: Mott MacDonald Limited i Lafrentz Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 3, art. 24 ust 2 pkt 3 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 2 oraz art. 89 ust 1 pkt 2 Zarządzanie Projektem Funduszu Spójności: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wlkp w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 0-273 21-03-2007 - S3.pdf
9. 30.03.2007 UZP/ZO/ 0-317/07 Konsorcjum: Scetauroute S.A. Oddział w Polsce, Nexel Polska Sp. z o.o., Biprogeo - Projekt Sp. z o.o. W arszawa GDDKiA Oddział Wrocław unieważnia postępowanie art. 89 ust 1 pkt 1 w zw z art. 23 ust 2 ; art. 89 ust 1 pkt 8; art. 14 w zw z art. 65 par 1 Kc; art. 7 ust 1; art. 92 ust 1 pkt 2 w zw z art. 89 ust 1 pkt 8 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy obwodnicy Wrocławia A-8 0-317 30-03-2007.pdf
10. 10.04.2007 UZP/ZO/ 0-358/07 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komuni kacyjnych TRAKT Szczecin GDDKiA Oddział Szczecin unieważnia postępowanie art. 93 ust 1 pkt 7 w zw z art. 146 ust 1 pkt 6 Pełnienie funkcji inżyniera Rezydenta na zadaniu Budowa obwodnicy Międzyzdrojów w ciagu dr kr nr 3 Świnoujście - Szzecin od km 12+006 do 14+970 0-358 10-04-2007 - SIoN.pdf
11. 16.04.2007 UZP/ZO/ 0-386/07 Konsorcjum: INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ABG Ster-Projekt S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 1, 6, 8, art. 88 ust. 3 lit a Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz 0-386 16-04-2007 - SIoN.pdf
12. 26.04.2007 UZP/ZO/ 0-480/07 NCC Roads Polska Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Poznań powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 7 ust 1 i 3; art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust 1; art. 89 ust 1 pkt 8; art. 17 ust 4; art. 5 i 58 par 1 i 2 Kc w zw z art. 14 uPzp; art. 22 w zw z art. 8 ust 2 Konstytucji Rehabilitacj a dr kr nr 11 na odc Ostrzeszów - Kepno od km 436+600 do 446+600 dł 10 km - II etap 0-480 26-04-2007.pdf
13. 27.04.2007 UZP/ZO/ 0-492/07 Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,,ZABERD''S.A., Przedsiębiorstwo ,,DUBR'' Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 77 ust 1, art. 22, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ustw 2 pkt 3, art. 40, art. 89 ust 1,2,5 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Warszawie w zakresie zadania 1 0-492 27-04-2007 - Wawa.pdf
14. 27.04.2007 UZP/ZO/ 0-494/07 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Ochrony Środowiska MARGRAŻ Warszawa GDDKiA Oddział Bydgoszcz umorzenie postepowania cofnięcie odwołania bd. 0-494 27-04-2007.pdf
15. 07.05.2007 UZP/ZO/ 0-502/07 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Oleśnica S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A . KALISZ Oleśnica GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 24 ust. 1 pkt 10 pzp, art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Rehabilitacja drogi krajowej nr 11 na odc Ostrzeszów – Kępno od km 436+600 do km 446+600, dł. 10 km – etap II, 0-502 07-5-2007.pdf
16. 11.05.2007 UZP/ZO/ 0-530/07 Konsorcjum: WYG International Sp. z o.o., Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne ,,Wudimeks'' Sp. z o.o., WHITE YOUNG GREEN Consulting Limited Warszawa GDDKiA Oddział Opole powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 8 - dotyczy pełnomocnictwa Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudowa dr kr nr 42 Namysłów - Kluczbork - Praszka - Radomsko - rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc, Ligota Górna - Dębina km 36+804 - 44+580 0-530 11-05-2007.pdf
17. 11.05.2007 UZP/ZO/ 0-529/07 EKONAFT Sp. z o. o. Trzebinia GDDKiA Oddział Łódź unieważnia postępowanie art. 88 pkt 3, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 1 i3 oraz art. 9 ust 1 pkt 2 i 2 Wykonanie szczegółowego przeglądu stanu technicznego i funkcjonowania każdego z urządzeń oczyszczających dwukrotnie w ciagu roku (co 6 m-cy) i jednokrotnego w roku czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki pochodzące z dróg krajowych na terenie woj. łodzkiego w okresie 2007-2010 0-529 11-05-2007.pdf
18. 15.05.2007 UZP/ZO/ 0-533/07 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., PRD Lubartów S.A., PBK ,,ABM'' Sp. z o.o., WPM,,MOSTY'' S.A., KPRD Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 10 ust 2 - termin realizacji przedmiotu zamówienia Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Pólnoc w ciagu dr kr nr 87 odc Wystepna - Wiśniówka wraz z nadbudowa dr kr nr 73 do parametrów 2 jezdniowej dr kl GP odc Wiśniówka - gr m. Kielce 0-533 15-05-2007.pdf
19. 15.05.2007 UZP/ZO/ 0-551/07 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Słupca GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 38 ust 4 - brak mozliwości wejścia na stronę www podjęcia modyfikacji SIWZ Przebudowa dr kr nr 5 odc Modliszewko - Gniezno od km 121+885 do 123+850 dł 2,0 km 0-551 15-05-2007.pdf
20. 16.05.2007 UZP/ZO/ 0-561/07 Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, PM Group Polska Sp. z o.o., EKOCENTRUM -Wrocła wski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Wrocław oddalenie odwołania art. 24 ust 1 pkt 10; art. 89 ust 1 pkt 3,4 i 5; art. 181 ust 2a Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy obwodnicy Wrocławia A-8 0-561 16-05-2007.pdf
21. 16.05.2007 UZP/ZO/ 0-569/07 Konsorcjum: Emax S.A., Winuel S.A., Hanslik Laboratorium Oprogramowania Software Laboratory Poznań GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania zagrożenie interesu odwojącego poprzez wygaśnięcie stanu związania jego ofertą i brakiem rozstrzygnięcia postępowania Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN - pod klucz 0-569 16-05-2007.pdf
22. 15.05.2007 UZP/ZO/ 0-574/07 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., PRD Lubartów S.A., PBK ,,ABM'' Sp. z o.o., WPM,,MOSTY'' S.A., KPRD Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 94 ust 1; art. 140 ust 2; art. 7 ust 1 i 3; art. 24 ust 2 pkt 4; art. 94 ust 2 Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Pólnoc w ciagu dr kr nr 87 odc Wystepna - Wiśniówka wraz z nadbudowa dr kr nr 73 do parametrów 2 jezdniowej dr kl GP odc Wiśniówka - gr m. Kielce 0-574 15-05-2007.pdf
23. 28.05.2007 UZP/ZO/ 0-598/07 Konsorcjum: POLDIM S.A. w Tarnowie, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ,,MOSTY-ŁÓDŹ'' S.A. w Łodzi Tarnów GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert protest na odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2) Przebudowa dr kr nr 7 Kraków-Chyżne na odc Kraków-Myslenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejacego pasa drogowego 0-598 28-05-2007.pdf
24. 30.05.2007 UZP/ZO/ 0-617/07 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, art. 22 ust 2 i 3 i art. 89 ust 1 Przebudowa dr kr nr 7 do parametrów dr ekspr na odc Grójec - Białobrzegi (418+546 - 436+380) 0-617 30-05-2007.pdf
25. 11.06.2007 UZP/ZO/ 0-649/07 Integrated Engineering Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Łódź unieważnia postępowanie art. 26 - SIWZ posiada braki Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla przebudowy przepustów w m. Konopnica w km 387+335 i 387+566 w ciągu dr kr nr 8 0-649 11-06-2007.pdf
26. 13.06.2007 UZP/ZO/ 0-656/07 Konsorcjum: MSF - MONIZ DA MAIA , SERRA & FORTUNATO-EMPREITEIROS S.A., TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA Lizbona Portugalia GDDKiA Oddział Kraków odrzucenie odwołanie art. 7 ust 1, art. 82 ust 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 oraz art. 87 ust 1 i 2 Przebudowa dr kr nr 7 na odc Zabornia - Chyżne 0-656 13-06-2007.pdf
27. 13.06.2007 UZP/ZO/ 0-663/07 BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Kraków odrzucenie odwołanie art. 87 ust 2 w zw. z art. 82 ust 3 Przebudowa dr kr nr 7 na odc Zabornia - Chyżne 0-663 13-06-2007.pdf
28. 15.06.2007 UZP/ZO/ 0-671/07 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Oleśnica S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A . KALISZ Oleśnica GDDKiA Oddział Poznań - - - {28}
29. 18.06.2007 UZP/ZO/ 0-683/07 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Kraków powtórzenie czynności badania i oceny ofert zad. 3 - art. 7, art. 89 ust 1 pkt 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odnową nawierzchni wybranych odc dr kr nr 28 Zator - Medyka - Granica Państwa z podziałem na 3 zadaia 0-683 18-06-2007.pdf
30. 18.06.2008 UZP/ZO/ 0-694/07 STRABAG AG Spittal an der Drau GDDKiA Oddział Kraków powtórzenie czynności badania i oceny ofert zad. 2 - art. 7, art. 24 ust 2 pkt 4, art. 89 ust 1 pkt 5, art. 89 ust 1 pkt 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odnową nawierzchni wybranych odc dr kr nr 28 Zator - Medyka - Granica Państwa z podziałem na 3 zadaia 0-694 18-06-2007.pdf
31. 18.06.2009 UZP/ZO/ 0-695/07 STRABAG AG Spittal an der Drau GDDKiA Oddział Kraków powtórzenie czynności badania i oceny ofert zad. 1 - art. 7, art. 24 ust 2 pkt 4, art. 89 ust 1 pkt 5, art. 89 ust 1 pkt 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odnową nawierzchni wybranych odc dr kr nr 28 Zator - Medyka - Granica Państwa z podziałem na 3 zadaia 0-695 18-06-2007.pdf
32. 20.06.2007 UZP/ZO/ 0-701/07 Konsorcjum: EC HARRIS Sp. z o.o., PWC Polska Sp. z o.o., Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. Warsza wa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10 Pomoc techniczna dla Jednostki Wdrażajacej Projekt w GDDKiA 0-701 20-06-2007.pdf
33. 25.06.2007 UZP/ZO/ 0-719/07 Konsorcjum: Hydrobudowa-6 S.A., Warbud S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., Eurovia Polska S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Wrocław oddalenie odwołania odwołanie od wykluczenia Budowa mostu nad rzeką Odrą wraz z estakadami dojazdowymi ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A - 8 0-719 25-06-2007.pdf
34. 04.07.2007 UZP/ZO/ 0-776/07 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Szczecin oddalenie odwołania art. 7, art. 87 ust. 2, art. 88 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odcinku Brzozowo – Przybiernów od km 43+500. 0-776,0-809 04-07-2007.pdf
35. 04.07.2007 UZP/ZO/ 0-809/07 BUDIMEX DROMEX GDDKiA Oddział Szczecin oddalenie odwołania art. 7, art. 87 ust. 2, art. 88 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odcinku Brzozowo – Przybiernów od km 43+500. 0-776,0-809 04-07-2007.pdf
36. 16.07.2007 UZP/ZO/ 0-838/07 Strada Sp zo.o. Palędzie GDDKiA Oddział Szczecin oddalenie odwołania odwołanie od wykluczenia Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 6 na odcinku Wrześnica - gr. Województwa od km 190+816 do km 194+660 0-838 16-07-2007.pdf
37. 17.07.2007 UZP/ZO/ 0-850/07 Konsorcjum: INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ABG Ster-Projekt S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania zaniechanie dokonania powtórnej oceny ofert, upływ tereminu związania ofertą - unieważnienie postępowania Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN - pod klucz 0-850 17-07-2007 SIoN.pdf
38. 25.07.2007 UZP/ZO/ 0-886/07 Konsorcjum: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., PUT INTERCOR Sp. z o.o. Płock GDDKiA Oddział Warszawa unieważnia postępowanie art. 24 ust 1 pkt 10 oraz ust 2 pkt 3, a także art. 26 ust 3 i 4 Przebudowa dr kr nr 61 Warszawa - Ostrołęka na odc przejścia przez m. legionowo odc. II od km 19+915 do 20+390 wraz z wiaduktem nad torami PKP 0-886 25-07-2007 SIoN.pdf
39. 06.08.2007 UZP/ZO/ 0-944/07 Ove Arup & Partners International Ltd. London /United Kingdom GDDKiA Oddział Łódź powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 10 Zarządzanie i nadzór budowy autostrady A2 na odcinku węzeł Stryków II – węzeł Stryków I oraz zarządzanie, weryfikacja dokumentacji projektowej i nadzór nad projektowaniem i budową drogi łączącej autostradę A2 z drogą krajową nr 14 w korytarzu przyszłej autostrady 0-944 06-08-2007.pdf
40. 06.08.2007 UZP/ZO/ 0-945/07 Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A., Warbud S.A., ,,WAKOZ'' Sp. z o.o., EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, EURO VIA Beton GmbH Mysłowice GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołanie pisemna forma protestu wniesiona po teminie Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin -Gorzów Wlkp. - odcinek I węzeł „Klucz” - węzeł „Pyrzyce” od km 0+000 do km 28+200 0-945 06-08-2007 SIoN.pdf
41. 09.08.2007 UZP/ZO/ 0-976/07 BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Szczecin umorzenie postępowania cofnięcie odwołania b.d. 0-976 09-08-2007.pdf
42. 16.08.2007 UZP/ZO/ 0-1000/07 Konsorcjum: Scott Wilson Ltd Wielka Brytania reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, MBI Sp. z o.o., PP ,,PROMOST CONSULTING'' Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnia postępowanie art. 89 ust 1 pkt 2, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 1, art. 38 ust 5, art. 93 ust 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust 1 pkt 6 Zarządzanie projektem Funduszu Spójności - Przebudowa dr kr nr 4 na odc Machowa -Łańcut ckm 527+4456 - 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót 0-1000 16-08-2007.pdf
43. 17.08.2007 UZP/ZO/ 0-1009/07 Konsorcjum: KIRCHNER MOSTY - ŁÓDŹ Łódź GDDKiA Warszawa unieważnia czynność wykluczenia art. 7 i 24 ust 2 pkt 1 Przebudowa dr kr nr 4 na odc Machowa -Łańcut 0-1009 17-08-2007.pdf
44. 29.08.2007 UZP/ZO/ 0-1056/07 Konsorcjum: Polimex - Mostostal S. A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostwowych S.A., Przedsiębiors two Robót Górniczych "Mysłowice" S.A., Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 23 i art. 45, Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko – Biała - Żywiec – Zwardoń, odcinek C2: Szare – Laliki, km 38+479 do km 43+155,74 0-1056 1060 29-08-2007.pdf
45. 29.08.2007 UZP/ZO/ 0-1060/07 Konsorcjum: ALPINE - BAU/HERMANN KIRCHNER/HOCHTIEF EchingNiemcy GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 2 i art. 88 Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko – Biała - Żywiec – Zwardoń, odcinek C2: Szare – Laliki, km 38+479 do km 43+155,74 0-1056 1060 29-08-2007.pdf
46. 30.08.2007 UZP/ZO/ 0-1061/07 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., SAT Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Bydgoszcz umorzenie postępowania cofnięcie odwołania Przebudowa dr kr nr 10 odc. Wypaleniska - Przyłubie 0-1061 30-08-2007.pdf
47. 30.08.2007 UZP/ZO/ 0-1062/07 Konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., MGGP S.A., DROKONSULT Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 1 Wykonanie podstawowe dokumentacji technicznej, dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa-Kukuryki 0-1062 30-08-2007.pdf
48. 03.09.2007 UZP/ZO/ 0-1059/07 Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A., Warbud S.A., "WAKOZ'' Sp. z o.o., EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, EURO VIA Beton GmbH Mysłowice GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 3, art. 89 ust 1 pkt 2, brak zastosowania art. 89 ust 1 pkt 5 w zw z art. 24 ust 2 pkt 3 oraz w zw. z art. 22 ust 1 pkt 3 Budowa dr ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. odc. III węzeł "Myślibórz" (bez węzła) - węzeł "Gorzów Północ" (bez węzła) 0-1059 03-09-2007.pdf
49. 05.09.2007 UZP/ZO/ 0-1083/07 DOBROWOLSKI Sp. z o.o. Wschowa GDDKiA Oddział Kielce nakazuje modyfikację SIWZ art.29 ust.2; art.28 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Dostawa 10 szt posypywarko-solarek i 9 szt lemieszowych pługów odśnieżnych dla Oddziałów GDDKiA w Kielcach, Łodzi, Opolu i Warszawie wraz z montażem na nośnikach 0-1083-07.pdf
50. 06.09.2007 UZP/ZO/ 0-1089/07 "CEZET BIS" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Starachowice GDDKiA Oddział Łódź oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 10, art. 26 ust. 3 i 4 2, art. 89 ust. 1 pkt 5 Rozbudowa części drogi krajowej wraz z budową chodnika 0-1089 06-09-2007.pdf
51. 10.09.2007 UZP/ZO/ 0-1100/07 Konsorcjum: Skanska S.A., Strada Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 7, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 2 pkt 5 w związku z art. 91 ust. 1 Rozbudowa drogi krajowej S-11 Poznań – Kurnik 0-1100 10-09-2007.pdf
52. 19.09.2007 UZP/ZO/ 0-1135/07 Ove Arup & Partners International Ltd. London /United Kingdom GDDKiA Oddział Łódź oddalenie odwołania art. 26 ust. 4 Zarządzanie i nadzór budowy autostrady A2 na odc węzeł Stryków- II - węzeł Stryków I oraz zarządzanie, weryfikacja dokumentacji projektowej i nadzór nad projektowaniem i budową drogi łączącej autostradę A2 z dr kr nr 14 w korytarzu przyszłej autostrady 0-1135-07.pdf
53. 21.09.2007 UZP/ZO/ 0-1141/07 J&P-AVAX S.A. Marousi, Ateny, Grecja GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołanie art. 7 ust 1, art. 24 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 2 i 3, art. 51 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 1, 2 i 5 Budowa autostrady płatnej A1 odc. od węzła Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km 548+897 - 567+223 0-1141 21-09-2007.pdf
54. 15.10.2007 UZP/ZO/ 0-1215/07 "MPRE" Spółka Pracownicza Sp.zo.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert art. 89 ust 1 i 2, art. 24 Konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych D-6 na wysięgnikach zasilanych energią elektryczna z sieci, znaków zmiennej treści oraz oeietlenia drogowego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie 0-1215 15-10-2007.pdf
55. 25.10.2007 UZP/ZO/ 0-1263/07 Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp. z o.o. Wałcz GDDKiA Oddział Bydgoszcz umorzenie postępowania cofniecie odwołania - 0-1263 25-10-2007.pdf
56. 29.10.2007 UZP/ZO/ 0-1268/07 Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 87 ust 2, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 1 Zarządzanie i nadzór nad projektem Rozbuowa dr kr nr 7 do parametrów dr ekspresowej na odc obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400 0-1268 29-10-2007.pdf
57. 31.10.2007 UZP/ZO/ 0-1280/07 Konsorcjum: WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Zdzisław Dąbczyński Tuchów GDDKiA Oddział Rzeszów oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt 1,2,5 i 8 Wykonanie oraz dostawa i montaż oznakowania pionowego na drogach administrowanych przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA w okresie trzech lat 0-1280 31-10-2007.pdf
58. 06.11.2007 UZP/ZO/ 0-1303/07 Konsorcjum: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, BERGER BAU GmbH Papenburg GDDKiA Oddział Szczecin - - - {58}
59. 07.11.2007 UZP/ZO/ 0-1302/07 Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A. i ,,BALTOM'', s. r. o. Mysłowice GDDKiA Oddział Zielona Góra odrzucenie odwołanie art. 7 ust 1 i 3, art. 24 ust 2 pkt 2, art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 89 ust 1 pkt 8 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 32 Gubin – Połupin, od km 1+200 do km 32+100 0-1302 07-11-2007.pdf
60. 13.11.2007 UZP/ZO/ 0-1329/07 WS Atkins-Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 10 - 0-1329 13-11-2007.pdf
61. 19.11.2007 UZP/ZO/ 0-1354/07 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Węgrów GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 22 ust 2; art. 26 ust 1 pkt 10; art. 24 ust 2 pkt 2 i 3; art. 24 ust 4; art. 89 ust 1 pkt 2,3,4,5 Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznej na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach 0-1354 19-11-2007.pdf
62. 04.12.2007 UZP/ZO/0-1395/07 Budimex S.A, STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności badania i oceny ofert Budowa dr kr S-8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia od km 1+099 do 11+447,07. Projekt FS Budowa dr kr S-8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia od km 1+099 do 11+447,07. Projekt FS 0-1395-07.pdf