viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArbitraż - 2008

04-09-2008

Postanowienia i wyroki z arbitraży w 2008 roku

zobacz Wokanda 2008.xls

Lp. Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Zarzucenie naruszenia art. Nazwa nadana zamówieniu Zobacz wyrok
1. 02.01.2008 KIO/UZP/14/07 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Kedzierzyn-Koźle GDDKiA Oddział Opole dokonanie ponownej oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 23 ust 2; art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 5; art. 7 ust 1; art. 7 ust 3 Przebudowa dr kr nr 46 Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochwa - Szczekociny, odc. Dobrodzień - gr. woj. km 138+802 - 141+589 zobacz 0014-07.pdf
2. 04.01.2008 KIO/UZP/16/07 Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o., SCETAUROUTE S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1; art. 24 ust 2 pkt 3; art. 89 ust 1 pkt 8; art. 91 ust 1 Zarządzanie projektem FS w zakresie budowy autostrady A1 na odc Pyrzowice - Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 0016-07.pdf
3. 04.01.2008 KIO/UZP/30/07 Konsorcjum: Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST-COMPLE X" Sp. z o.o., MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1; art. 24 ust 2 pkt 3; art. 89 ust 1 pkt 8; art. 91 ust 1 Zarządzanie projektem FS w zakresie budowy autostrady A1 na odc Pyrzowice - Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 0030-07.pdf
4. 21.01.2008 KIO/UZP/75/07 Lider Konsorcjum: Przedsięiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna Rzeszów GDDKiA Oddział Rzeszów uwzględnia odwołanie art. 7 ust 1 i 3; art. 22 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 24 ust 1 pkt 10; art. 89 ust 1 pkt 1 , 2 i 4 i art. 90 Nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej dla inwestycji Budowa autostrady A-4 na odc od Rzeszow do Przeworska zobacz 0075-07.pdf
5. 22.01.2008 KIO/UZP/81/08 ECM Group Polska Sp. zo.o., ALTKOM Budownictwo Drogowe Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert wybór oferty z naruszeniem art. 7 ust 5 Zarządzanie projektem FS Przebudowa dr kr nr 4 na odc Machowa-Łańcut km 527+456 - 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacja robót zobacz 0081-07.pdf
6. 07.02.2008 KIO/UZP/35/08 Kirchner / Bickhardt / Energopol / Hentschke / Bogl Łódź GDDKiA Oddział Wrocław nakazuje dokonania modyfikacji SIWZ art. 5, art. 58 oraz art. 353 Kodeksu cywilnego w zw z treścią przepisu art. 14 i art. 139 ust. 1, a przez charakter zarzucanych naruszeń, także działanie Zamawiającego uchybiające art. 7 ust. 1 Pzp Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia: Cz. 2 zamówienia: Autostrada A8 na odc od km 13+500 do km 18+1741 od km 19+960 do km 28 +368,75, odc dr ekspresowej S8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575 do km 6+235,85 zobacz 0035-08.pdf
7. 21.02.2008 KIO/UZP/97/08 Konsorcjum: DTP TERRASSEMENT S.A., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY ŁÓDŹ" S.A., Guyancour GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania naruszenie art. 5, art. 58 i art. 353 KC w zw. z art. 14 i art. 139 ust 1 uPzp Budowa autostrady płatnej A-1 na odc od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerkalny km 534+785 - 548+897 zobacz 0097-08.pdf
8. 27.02.2008 KIO/UZP/117/08 Persons Brinckerhoff Limited Newcastle Business Park GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania art. 7 usta 1, art. 24 ust 1 pkt 10, w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2, art. 26 ust 3 i ust 4, art. 96 ust 3 w zw. z art. 8 ust Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym dla GDDKiA w Warszawie przy realizacji drogowych projektów inwestycyjnych w system PPP zobacz 0117-08.pdf
9. 04.03.2008 KIO/UZP/141/08 BUD-INVENT Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 2, art. 26 ust 4 oraz art. 7 ust 1 Zarzadzanie i nadzór nad projektem Budowa obwodnicy Gostynina w ciagu dr kr nr 60 odc od km 0+000 do 8+804 zobacz 0141-08.pdf
10. 06.03.2008 KIO/UZP/151/08 Konsorcjum: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Czarnowąsy GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 5, art. 7 ust 1 i 3 Przebudowa wiaduktu drogowego nad linia kolejową Strzelce Opolskie - Pyskowice w ciagu dr kr nr 94 km 222+970 w m. Wormatowice zobacz 0151-08.pdf
11. 14.03.2008 KIO/UZP/181/08 Konsorcjum: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inzynieryjne "IMB-PODBESKIDZIE" Sp. z o.o. Strzyżów GDDKiA Warszawa uwzględnia odwołanie art. 89 ust 1 pkt 2 i 6 Przebudowa dr kr nr 4 na odc Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767,30 zobacz 0181-08.pdf
12. 14.03.2008 KIO/UZP/183/08 POL-DRÓG Słupca S. A. Słupca GDDKiA Oddział Poznań powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 4, art. 89 ust 1 pkt 2 Przebudowa dr kr nr 15 Gniezno - Trzemeszno od km 145+470 do 151+040 zobacz 0183-08.pdf
13. 17.03.2008 KIO/UZP/192/08 Bilfinger Berger Polska S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Białystok oddalenie odwołania art. 189 ust 1 pkt 2; art. 2 pkt 5, art. 91 ust 1, art. 7 ust 1 Przebudowa dr kr nr 66 Zambrów- Wysokie Maz - Bielsk Podl - Połowce - gr państwa, na odc Zambrów - Osipy od km 0+000 do 16+600 oraz dr kr nr 63 Łomża - Zambrów od km 169+100 do 169+405 zobacz 0192-08.pdf
14. 18.03.2008 KIO/UZP/195/08 SKANSKA S.A. Wrocław, ul. Braniborska 38/40 GDDKiA Oddział we Wrocławiu oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2 i 4 Budowa mostu przez rz. Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odc w km 18+174 - 19+960 w ciagu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 zobacz 0195-08.pdf
15. 28.03.2008 KIO/UZP/225/08 Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A., Doprastav ; 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2, art. 7, art. 87 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 1 Budowa węzła Sosnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w km 517+980,04 zobacz 0225-08.pdf
16. 28.03.2008 KIO/UZP/228/08 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Nowy Sącz GDDKiA Oddział Kraków uwzględnia odwołanie art. 89 ust 1 pkt 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odnowa nawierzchni dr kr nr 28 Zator - Medyka - Gr Państwa na odc Biała - Osielec w km 45+370 - 52+400 zobacz 0228-08.pdf
17. 03.04.2008 KIO/UZP/243/08 Konsorcjum: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., POLNET Sp. z o.o., Oleckie Przedsiębior stwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Olecko GDDKiA Oddział Olsztyn oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2, art. 87 ust 2, art. 89 ust 1 pkt 2, art 7 Rozbudowa dr kr nr 65 od km 21+200 do 24+150 w m. Kowale Oleckie z wyłączeniem przejazdu PKP zobacz 0243-08.pdf
18. 14.04.2008 KIO/UZP/280/08 Konsorcjum: Alcatel - Lucent Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz THALES Transportation Systems S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 7 ust 1; art. 89 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 Zaprojektowanie i wykokanie dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat zobacz 0280-08 (1).pdf
19. 16.04.2008 KIO/UZP/291/08 POL-DRÓG Chodzież Sp. z o. o. Chodzież GDDKiA Oddział Poznan oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 2, art. 24 ust 4, art. 91 ust 1 Przebudowa dr kr nr 11 w m Suchy Las od km 267+949 do 268+933 dł. 0,98 km zobacz 0291-08.pdf
20. 07.05.2008 KIO/UZP/381/08 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Alcatel - Lucent Polska S.A., Thales Alenia S pace ETCA, Thales Transportation Systems S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 w zw z art. 87 ust 1 Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 odc Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat zobacz 0381-08.pdf
21. 09.05.2008 KIO/UZP/400/08 SAFEGE S.A. Oddział w Polsce Warszawa GDDKiA Oddział Bydgoszcz unieważnienie czynności odrzucenia oferty art. 89 ust 1 pkt 2 i 6, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 7 Nadzór inwestorski nad rekonstrukcją nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) dr kr nr 10 na odc Toruń - Blinno etap I Wawrzonkowo - Blinno pow. lipnowski zobacz 0400-08.pdf
22. 21.05.2008 KIO/UZP/ 439/08 "Malbud" T. Kuriata, M. Ważeliński Sp. J. Zielona Góra GDDKiA Oddział Zielona Góra oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2, art. 24 ust 1 w zw. z art. 26 ust 3, art. 91, art. 26 w zakresie art. 24 ust 1 pkt 9 oraz art. 89 i 87 ust 1 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Boh Westerplatte w Zielonej Górze zobacz 0439-08.pdf
23. 28.05.2008 KIO/UZP/462/08 Konsorcjum: WYG International Sp. z o.o., White Young Green Consulting Ltd Warszawa GDDKiA Oddział Lublin oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91 ust 1 Opracowanie dokumentacji technicznej w studium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę dr ekspr S 17 (S12) wraz z póln-wsch obw. m. Lublina zobacz 0462-08.pdf
24. 30.05.2008 KIO/UZP/473/08 Konsorcjum: Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Trakt" S p. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp. z o.o. Wąchock GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2, 3 i 6, art. 89 ust 1 pkt 3, 6 Remont dr kr nr 42 - przejście przez m. Końskie w km 211+845 -215+724,5 wraz z remontem mostu w m. Czerwony Most i przebudową sygnalizacji świetlnej zobacz 0473-08.pdf
25. 02.06.2008 KIO/UZP/478/08 Konsorcjum: WYG International Sp. z o.o., White Young Green Consulting Ltd Warszawa GDDKiA Oddział Rzeszów powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 24 ust 1 pkt 10, art. 89 ust 1 pkt 1 i art. 7 ust 1 i 3 Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i dokumentacji projektowej (przetargowej) rozbudowy dr kr nr 4 (E40) Jędrzychowice - Korczowa - gr Państwa odc. od km 622+435 - 624+056 wraz z przebudową mostu na potoku Kosinka zobacz 0478-08.pdf
26. 11.06.2008 KIO/UZP/515/08 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL A. Bojda, W. Kołodziejczyk, Z. Rakus Sp. J., Prze dsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., RESTAL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 93 ust 1 pkt 6 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach krajowych GDDKia oddział w Opolu w latach 2008-2001 (2 części) zobacz 0515-08, 0516-08.pdf
27. 11.06.2008 KIO/UZP/516/08 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL A.Bojda, W. Kołodziejczyk, Z. Rakus Sp. J., Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., RESTAL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 93 ust 1 pkt 6 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach krajowych GDDKia oddział w Opolu w latach 2008-2001 (2 części) zobacz 0515-08, 0516-08.pdf
28. 18.06.2008 KIO/UZP/546/08 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne GER-POL Spółka Jawna Gliwice GDDKiA Oddział Łódź oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 Dostawa soli kamiennej drogowej i soli drogowej specjalnej do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej w sezonach zimowych 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 w ilości 112 000 Mg zobacz 0546-08.pdf
29. 30.06.2008 KIO/UZP/596/08 Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A., Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i Grzegorz Marcinków Sp.J., Himme l i Papesch Opole Sp. z o.o., DROG-BUD Sp. z o.o., GERDUM u BREUER Bauuntermehmen Gmbh, EUROVIA Verkehrs GDDKiA Oddział Opole umorzenie postępowania art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 (cofnięcie odwołania) Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyn – Koźle wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 – część od km 2+460,00 do km 5+933,41 zobacz 0596-08.pdf
30. 03.07.2008 KIO/UZP/611/08 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. i DROGBUD - GOSTYŃ Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Poznań powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 7, art. 22, art. 89 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 Leszno-Gostyń , o łącznej długości 7,125 km zobacz 0611-08.pdf
31. 11.07.2008 KIO/UZP/654/08 STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie GDDKiA Oddział Zielona Góra oddalenie odwołania art. 7; art. 89 ust 1 pkt 2 Przebudowa dr kr nr 29 na odc Urad - Osiecznica od km 33+373 do 46+053 zobacz 0654-08.pdf
32. 23.07.2008 KIO/UZP/702/08 Jacek Sztolcman MEGA BRUK Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Kłobuck GDDKiA Oddział Katowice oddalenie odwołania art. 7 Wykonanie odnów nawierzchni dróg krajowych w roku 2008 w technologii cienkich warstw na zimno ze wzmocnieniem zobacz 0702-08.pdf
33. 25.07.2008 KIO/UZP/714/08 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Wieluń S.A., POL-DRÓG Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe OLEŚNICA S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. J. A. Bojda, W. Kołodziejczyk GDDKiA Oddział Łódź powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art.24 ust.1 pkt 10, ust.2 pkt 2, 3 i 4, ust.4, art.89 ust.1 pkt 1, 2 , 5 i 8, art.7 ust. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg i obiektów mostowych w latach 2008 – 2012 na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi zobacz 0702-08.pdf
34. 06.08.2007 KIO/UZP/760/08 Konsorcjum: UNIMARK Sp. z o.o., Ekonaft Sp. z o.o., Separator Service Wadowice GDDKiA Oddział Rzeszów oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 Oczyszczanie i konserwację urządzeń podczyszczających wody w postaci separatorów, osadników i zbiorników retencyjno - oczyszczających zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach – Rejon w Pszczynie w okresie 2008 – 2010 zobacz 0760-08.pdf
35. 12.08.2008 KIO/UZP/786/08 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "DROGBUD" inż. Kazimierz Sobaniak, Przedsiębi orstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc Zawoja 1970 GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, 4, art. 24 ust 2 pkt 2 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego zobacz 0786-08.pdf
36. 13.08.2008 KIO/UZP/787/08 Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o. Warszawa GDDKiA Oddział Olsztyn uwzględnia odwołanie art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 i 4 Zarządzanie i nadzor nad realizacją projektu Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu dr kr nr 65 Granica Państwa – Gołdap – Ełk, Białystok – Bobrowniki – Granica Państwa od km 2+290 km do km 7+900 zobacz 0787-08.pdf
37. 20.08.2008 KIO/UZP/808/08 Konsorcjum: GNOM Sp. z o.o., M. Białowąs Zakład Transportu i Budowy Dróg Łódź GDDKiA Oddział Łódż oddalenie odwołania art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 1 Bieżące i zimowe utrzymanie wraz z patrolowaniem autostrady A-2 Dąbie – Stryków i obwodnicy Strykowa zobacz 0808-08.pdf
38. 21.08.2008 KIO/UZP/814/08 Skanska S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Wrocław oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3 Wzmocnienie dr kr nr 94 na odc Mazurowice – Wrocław – etap I Środa Śląska – Wrocław od km 64+129,00 do km 81+639,89 zobacz 0814-08.pdf
39. 09.09.2008 KIO/UZP/889/08 Konsorcjum: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., SUDOP PRAHA a.s. Warszawa GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 7 i 22 ust. 1, art. 22 ust. 1, oraz w pkt 6.2.3 SIWZ w zw. z pkt 7.2.3 Specyfikacji Rozbudowa dr S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odc obwodnicy Kielc (węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę zobacz 0889-08.pdf
40. 07.10.2008 KIO/UZP/1006/08 Vip Var Sp. z o.o. Opole GDDKiA Oddział Warszawa powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert dot. prawidłowości wyliczenia stawki VAT Dostawa 33 szt samochodów osobowych zobacz 1006-08.pdf
41. 07.10.2008 KIO/UZP/1009/08 BERGE BAU Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 26 ust. 3 i ust. 4; art. 24 ust. 2 pkt 3; art. 24 ust. 2 pkt 4; art. 89 ust. 1 pkt 2 Przebudowę drogi krajowej nr 8 odc. (Syców) gr. województwa -Bralin od km 180+900 do km 189 + 900 dług. 9,0 km zobacz 1009-08.pdf
42. 09.10.2008 KIO/UZP/1023/08 Wykonawcy występujący wspólnie: BBF Sp. z o.o., Promost Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Lublin powtórzenie czynności oceny i wyboru ofer argumenty faktyczno-prawne dot. pełnomocnictwa nadzor inwestorski w ramach zadania: przebudowa ze wzmocnieniem dr kr 17 odc. Piaski - Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski zobacz 1023-08.pdf
43. 24.10.2008 KIO/UZP/1093/09 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., INTERCOR Przedsiębiorstwo GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3; art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6; art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp Budowa dr ekspr S7 na odc. Skarżysko Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostoja, Łączna i Występa zobacz 1093-08.pdf
44. 04.11.2008 KIO/UZP/1151/08 Integraph Polska Sp.zo.o., ABG S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania art. 7 ust 1; art. 29 ust 2 Usługi w zakresie dostawy i wdrożenia wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) – pod klucz. zobacz 1151-08.pdf
45. 14.11.2008 KIO/UZP/1208/08 Budowa Dróg i Mostów - Józef Babis Jarosław GDDKiA Oddział Rzeszów oddalenie odwołania art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 3 oraz art. 26 ust. 3 wykonanie kompleksowego utrzymania dk nr 19 Lublin-Rzeszów na odc Nisko-Rzeszów od km 417+110 do km 470+941 o dł 53,831 km oraz wykonanie robót awaryjnych na terenie działania Rejonu zobacz 1208-08.pdf
46. 19.11.1008 KIO/UZP/1267/08 Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg GDDKiA Oddział Szczecin unieważnia postępowanie art. 89 ust 1 pkt 4; art. 24 ust. 1 pkt 10; art 26 ust. 4; art. 7 Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg krajowych: nr: 10,11,20,22, Zad. nr 6 zobacz 1267-08.pdf
47. 25.11.2008 KIO/UZP/1262/08 Skanska S.A Warszawa GDDKiA Oddział Wrocław oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 Wzmocnienie dr kr nr 94 na odc. Mazurowice – Wrocław – etap III, Mazurowice – Wilczków od km 52+759 do km 57+700 zobacz 1262-08.pdf
48. 25.11.2008 KIO/UZP/1286/08 DHV Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 7, art. 91; art. 24 ust 1 pkt 10; art. 24 ust 2 pkt 2; art. 89 ust 1 pkt 5 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dr kr nr 57 granica woj. mazowieckie - Przasnysz zobacz 1286-08.pdf
49. 28.11.2008 KIO/UZP/1279/08 TUXBEL Larmschutzsysteme Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Poznań powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 91 ust. 1; art. 24 ust. 1 pkt 10 Budowa ekranów akustycznych na DK 79 w Jaworznie zobacz 1279-08.pdf
50. 27.11.2008 KIO/UZP/1292/08 Konsorcjum: Firma Drogowa DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński Sp. j., Firma P.U.H. WADRI Wawrzyńczak Zuz anna, BUD-TRANS Roboty Budowlano Drogowe J. Karbowiak, SIDROG Sp. z o.o., Zakład Produkcji Znaków Drogowych GDDKiA Oddział Łódź powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 Pzp i art. 104 Kc; art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp w związku z art. 15 ust. 1; art. 7 ust. 1 Beżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w latach 2008 -2012 oraz zimowe utrzymanie dróg w latach 2009 -2012 na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi zobacz 1292-08.pdf
51. 27.11.2008 KIO/UZP/1293/08 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe DROGPOL A. Bojda, W. Kołodziejczyk, Z. Rakus Sp. J., DROMED Rospędek, Więckowski Sp. J. Gieln GDDKiA Oddział Łódź umorzenie postępowania cofnięcie odwołania b.d. zobacz 1293-08.pdf
52. 04.12.2008 KIO/UZP/1329/08 Konsorcjum: PxM Projekt Południe Sp. z o.o., Drogowa Trasa Średnicowa S.A., MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3; art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 2 i 3 b.d. zobacz 1329-08.pdf
53. 09.12.2008 KIO/UZP/1375/08 TUXBEL Larmschutzsysteme Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Poznań odrzucenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2; art. 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 i 2; art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 Projekt budowlany i dobudowy ekranów akustycznych, montażu barier sprężystych przy ekranach w ciągu autostrady A2 na odcinku Konin- Koło w km 271+000 -285+000 zobacz 1375-08.pdf
54. 22.12.2008 KIO/UZP/1416/08 Ductus Sp. zo.o. Ostrów Wielkopolski GDDKiA Oddział Poznań powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 7 ust. 1 i 3, art.22, art.24 ust.1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt.3, art. 44, art. 89 ust.1 pkt 1,2,5 i 6 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dr kr nr 25 z ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp. modernizacja istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dr kr nr 25 z ul. Limanowskiego wraz z koordynacją 3 sygnalizacji zobacz 1416-08.pdf
55. 13.01.2009 KIO/UZP/1511/08 Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A., Doprastav a.s. Warszawa GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 Budowa dr kl GP na odc od km 0+735 do km 3 + 225 (według kilometrzaa lokalnego) łączącej węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego zobacz 1511-08.pdf
56. 16.01.2009 KIO/UZP/1531/08 Konsorcjum: Scott Wilson Ltd, Scott Wilson Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Katowice powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert art. 24 ust 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2; art. 24 ust. 4; art. 89 ust. 1 pkt 4; art. 90 ust. 1; art. 7 ust. 1 i 3 opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę dr kr nr 1 na odcinku Wrzosowa - Podwarpie zobacz 1531-08.pdf