viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAMapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - III edycja

02-05-2018

Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - III edycja

Prawo unijne Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku nałożyło na państwa członkowskie obowiązek sporządzania strategicznych map hałasu, który zaimplementowano do prawa polskiego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ww. ustawy  zarządzający drogą, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Realizując obowiązki wynikające z powyższych przepisów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cyklicznie opracowuje mapy akustyczne dla dróg krajowych.

 

W związku z zakończeniem kolejnej, już III edycji map akustycznych poniżej udostępnia się mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Udostępnieniu podlega część opisowa i cześć graficzna opracowanych map akustycznych:

 

Cześć opisową udostępnia się w formacie *.pdf z podziałem na poszczególne województwa:

 1. dolnośląskie
 2. kujawsko-pomorskie
 3. lubelskie
 4. lubuskie
 5. łódzkie
 6. małopolskie
 7. mazowieckie
 8. opolskie
 9. podkarpackie
 10. podlaskie
 11. pomorskie
 12. śląskie
 13. świętokrzyskie
 14. warmińsko-mazurskie
 15. wielkopolskie
 16. zachodniopomorskie

 

Część graficzna

Udostępnieniu podlegają następujące mapy akustyczne:

 1. Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN
 2. Mapa emisyjna dla wskaźnika LN
 3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN
 4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN
 5. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN
 6. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN
 7. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN
 8. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN

 

Cześć graficzna map akustycznych podlega udostępnieniu za pośrednictwem serwisu Geoportal poprzez usługę Web Map Service (WMS) z zapewnieniem możliwości dostępu do poszczególnych map poprzez serwis Geoportal (online), jak również poprzez dostęp z poziomu oprogramowania GIS.

 

W celu uzyskania dostępu do poszczególnych map akustycznych poprzez serwis Geoportal (online) należy na stronie głównej Geoportalu wybrać baner Geoportal Krajowy, następnie na banerze „Zawartość mapy” z zakładki „Serwisy” rozwinąć warstwę „Dane innych instytucji” i dalej rozwinąć warstwę „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”. Po rozwinięciu będą widoczne wszystkie mapy akustyczne udostępniane poprzez GDDKiA poprzez serwis Geoportal.

Następnie należy dokonać wyboru mapy do wyświetlenia poprzez jej zaznaczenie. Po zaznaczeniu zostanie wczytana mapa dla obszaru całej Polski z widocznymi odcinkami dróg krajowych dla których wykonano mapy akustyczne. W celu obejrzenia zawartości poszczególnych map należy za pomocy udostępnianych poprzez Geoportal narzędzi dokonać przybliżenia do danego odcinak drogi. Przy czym pełna widoczność zawartości poszczególnych map zostanie osiągnięta przy skali 1: 10000.

 

W celu dostępu do map akustycznych z poziomu oprogramowania GIS poniżej zamieszczono adresy usług WMS dla poszczególnych map akustycznych:

 

1. Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_1a_Mapa_emisji_Ldwn/MapServer/WMSServer

2. Mapa emisyjna dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_1b_Mapa_emisji_Ln/MapServer/WMSServer

3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_2a_Mapa_imisji_Ldwn_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_2b_Mapa_imisji_Ln_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

5. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_4b_Mapa_ter_zagr_halasem_Ldwn/MapServer/WMSServer

6. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_4a_Mapa_ter_zagr_halasem_Ln/MapServer/WMSServer

7. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_3a_Mapa_wrazliwosci_Ldwn/MapServer/WMSServer

8. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_3b_Mapa_wrazliwosci_Ln/MapServer/WMSServer

 

Uwagi dotyczące udostępnianych map akustycznych należy kierować na adres: mmusiel@gddkia.gov.pl