viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Waloryzacja a wzrost cen - wnioski z posiedzenia Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury

02-07-2021

Tematyka wzrostu cen i działania mechanizmu waloryzacji zdominowały spotkanie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury, które odbyło się online 30 czerwca br. Wzięli w nim udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber wraz ze współpracownikami oraz członkowie Rady Ekspertów, m.in. z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Obecni byli również przedstawiciele firm wykonawczych, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratorii Generalnej RP, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz GDDKiA.

- Trwają intensywne prace na budowach, a kolejne tysiące kilometrów dróg są na etapie przetargu lub przygotowania. Realizowane i planowane przez nas inwestycje są gwarancją stabilności całego rynku budowlanego. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

- Ważne jest jednak również, i stąd nasze nieustanne apele, żeby wykonawcy odpowiedzialnie podchodzili do cen oferowanych w przetargach. Powinni też realnie oceniać swoje możliwości w zakresie realizacji prac. - dodał Szef GDDKiA.

 

Jak działa waloryzacja

GDDKiA wprowadziła mechanizm waloryzacji dla robót drogowych, oparty o wskaźniki GUS, już w styczniu 2019 r. Dwa lata później (w styczniu 2021 r.) mechanizm waloryzacji stał się powszechnie obowiązującym prawem dzięki ujęciu w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Limit waloryzacyjny na kontraktach GDDKiA wynosi (+/-) 5 proc. od wartości zaakceptowanej kwoty kontraktowej, a podlega mu 50 proc. wartości płatności za kontrakt. Na tzw. koszyk waloryzacyjny składają się ceny: paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

 

O tym jak działa mechanizm waloryzacji w kontekście zmian cen na rynku, regularnie informujemy na naszej stronie internetowej (ostatnio tutaj).

 

Ryzyk jest więcej

Należy pamiętać, że wzrost cen materiałów budowlanych nie jest jedynym ryzykiem, które może wpłynąć na czas zakończenia inwestycji oraz jej koszt. Wpływ na to mogą mieć również m.in. braki kadrowe lub sprzętowe, kolizje z gestorami sieci (np. energetycznej), warunki pogodowe czy nawet wykopaliska archeologiczne.

 

Dlatego mechanizm waloryzacji w żadnym stopniu nie zwalnia wykonawców z analizy ryzyka i odpowiedniej do niego wyceny ofert.

 

Koszt robót budowlanych

O wzroście cen materiałów budowlanych rozmawiamy z wykonawcami od początku roku (ostatnio m.in. o podwyżkach cen stali). Na rynku wyraźny wzrost notują jednak nie tylko ceny materiałów, ale również robót budowlanych. Według danych przedstawionych na spotkaniu przez panią Balbinę Kacprzyk, reprezentującą Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz firmę WACETOB, od stycznia br. stawki robocizny kosztorysowej wzrosły m.in. o 1,9 proc. dla robót budowlanych i sanitarnych. O 1,6 proc. wzrosły stawki dla instalacji elektrycznych, a o 1,8 proc. dla robót inżynieryjnych.

 

Wątpliwości dotyczące mechanizmu waloryzacji

W swoim wystąpieniu dr Damian Kaźmierczak, Główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wskazał różnice między wskaźnikami GUS a cenami rynkowymi asfaltu i stali. W trakcie dyskusji po wystąpieniu, zaproponował również rozważenie czy 5 proc. limit waloryzacyjny jest wystarczający, szczególnie przy tak dynamicznym wzroście cen jak obecnie, oraz czy waloryzacji powinna podlegać większa niż 50 proc. część płatności za kontrakt. Zwrócił przy tym uwagę, że jest to element często wskazywany przez branżę finansową jako bariera przed większym zaangażowaniem w sektor budownictwa infrastrukturalnego.

 

Prezes PZPB, Jan Styliński, podkreślił, że wzrosty cen, z którymi mamy do czynienia w tym roku, były nie do przewidzenia dla rynku. Dotyczy to przede wszystkim cen stali, które poszły w górę na niespotykaną po 1990 r. skalę. Zwrócił również uwagę na problemy ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji na kontraktach samorządowych.

 

Gospodarka - nadmiernie rozgrzana?

Podczas dyskusji pojawiły się sugestie, że za wzrost cen i związane z tym ryzyka dla realizacji inwestycji w dużej mierze odpowiada zbyt duża liczba zleceń na całym rynku budowlanym (inwestycje drogowe, kolejowe, kubaturowe). Ponownie odżywa więc pytanie, jak dużym potencjałem realnie dysponują firmy wykonawcze i ile są w stanie „przerobić” w skali roku.

 

Spotkanie zakończył temat wykorzystania destruktu asfaltowego i apel Barbary Dzieciuchowicz, Prezes OIGD i współprzewodniczącej Rady, o szybkie uregulowanie tego obszaru. Jako GDDKiA również wielokrotnie wskazywaliśmy na pilną potrzebę rozwiązania kwestii wykorzystania destruktu (pisaliśmy o tym m. in. tutaj).

 

- Zawsze podkreślam, że działamy jako jedna drużyna, której celem jest skuteczna realizacja inwestycji. Dlatego też wszystkie problemy, które zostały tu zarysowane, zostaną teraz poddane szczegółowej analizie. - powiedział Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski, współprzewodniczący Radzie Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionych podczas spotkania:


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.