viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Niemal 1,5 tys. km dróg w realizacji

10-06-2021

Ogólna sytuacja na rynku inwestycji drogowych oraz plany przetargowe stanowiły główne wątki spotkania, które odbyło się w środę, 9 czerwca. Uczestnicy rozmawiali m.in. o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie branża budowlana.

W spotkaniu, które odbyło się w formule hybrydowej, wzięło udział ponad 140 osób. Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, stowarzyszenia branżowe (m.in. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) oraz firmy wykonawcze. Na spotkaniu obecni byli również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, a także przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i branży finansowej. W spotkaniu wzięli też udział członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele GDDKiA. 

 

- Rynek jest bardzo dynamiczny, więc istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie inwestycji jest dobra wymiana informacji pomiędzy uczestnikami całego procesu. Jesteśmy obecnie największym placem budowy w Europie. W realizacji mamy prawie półtora tysiąca kilometrów dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

- Stale ulepszamy proces realizacji inwestycji. Dlatego też rozważamy wprowadzenie wyboru wykonawców na skomplikowane i wymagające odcinki dróg, np. tunele, w ramach dialogu konkurencyjnego. Analizujemy też szersze stosowanie systemu Buduj lub Optymalizuj i buduj. Celem miałaby być oczywiście lepsza jakość prowadzonych prac. - dodał Szef GDDKiA.

 

21 podpisanych umów 

W 2021 roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) i Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) podpisaliśmy dotąd 21 umów na odcinki o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł. Ogłosiliśmy też 5 przetargów na realizację odcinków o łącznej długości ok. 24 km. 

W toku są przetargi dla 25 odcinków nowych dróg o łącznej długości 289,1 km, w tym 19 zadań z PBDK o łącznej długości 234,8 km oraz 6 obwodnic z PB100 o łącznej długości 54,3 km. 

 

Odwołania do KIO i kontrole Prezesa UZP - napięte terminy 

W bieżącym roku dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w 51 postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach PBDK i PB100. Do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) trafiło w sumie 48 odwołań, w tym 37 dotyczących czynności badania i wyboru ofert. Aktualnie w KIO na rozprawę lub wyrok oczekuje 10 odwołań. W tym roku na wyznaczenie rozpraw przed KIO czekamy średnio 31 dni, zaś 34 dni średnio upływają od wniesienia odwołania do ogłoszenia wyroku.  

 

Na wydłużenie procedury w KIO wpłynąć może np. badanie ofert w kontekście rażąco niskiej ceny (taka sytuacja miała miejsce w blisko połowie prowadzonych ostatnio postępowań) czy przypadki wycofania się wykonawców z postępowań (np. S19 Kuźnica - Sokółka, kontynuacja S7 Widoma - Nowa Huta). Zdarzały się również przypadki braku uzupełnienia dokumentów po wielu miesiącach badania ofert (np. obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72) czy wnoszenia odwołań, a następnie po ponad miesiącu - tuż przed rozprawą KIO - ich cofanie (np. obwodnica Gostynia w ciągu DK12). 

 

Stan na koniec maja 2021 roku to także 19 zakończonych kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Wszystkie zakończone zostały wynikiem „Brak naruszeń”, a średni czas kontroli wyniósł miesiąc (warto podkreślić, że zdarzają się kontrole trwające 2 tygodnie, ale także 2 miesiące). Aktualnie prowadzonych jest 13 kontroli Prezesa UZP. 

 

Plan przetargów na 2021 r. 

W tym roku zaplanowaliśmy jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km. Będzie to m.in. siedem odcinków drogi ekspresowej S19 (gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, Babica - Jawornik i Domaradz - Iskrzynia), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne, cztery odcinki S10 Toruń - Bydgoszcz czy trzy odcinki S6 między Koszalinem a Słupskiem. Ogłosimy też przetargi na realizację obwodnic, m.in. Kostrzyna nad Odrą, Gorajec i Koźmina Wielkopolskiego. 

 

Zarys planu na 2022 r. 

Na spotkaniu przedstawiony został zarys planu przetargów na 2022 rok. Już teraz przedstawiliśmy nasze pierwsze założenia przetargowe, aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta przewidywalność i transparentność wpływają na stabilność branży budowlanej.

 

Plan przetargów na rok 2022 obejmuje na ten moment 19 odcinków realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 240 km oraz 9 odcinków w ramach PB100 o łącznej długości 63 km. Wśród planowanych do przetargu zadań znajdują się m.in. cztery odcinki drogi ekspresowej S17 (Piaski - Hrebenne, Drewnica - Ząbki), trzy odcinki S12 pomiędzy Lublinem a Dorohuskiem oraz obwodnice Gąsek, Brzegu i Sępólna Krajeńskiego. 

 

Intensywnie pracujemy nad poszerzeniem planu przetargów na przyszły rok. Szczegółowy plan w tym zakresie chcemy przedstawić pod koniec III kwartału br. 

 

Wyzwania 

Jednym z poruszonych tematów był wzrost cen materiałów budowlanych. Prezentację na temat sytuacji na rynku stali przedstawiła Iwona Dybał, Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Wystąpienie miało związek z bezprecedensowymi po 1990 r. wzrostami cen tego ważnego dla branży budowalnej materiału. Średnia cena tony pręta żebrowanego (używanego do zbrojeń) wyniosła w maju br. 3511 zł, gdy tymczasem w tym samym miesiącu ubiegłego roku było to 2097 zł.  

 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać, zdaniem Prezes Dybał, w znaczącym wzroście zużycia stali (+5,7 proc. w I kwartale 2021 r. względem analogicznego okresu w 2020 r.) przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu jego produkcji z roku ubiegłego (+0,4 proc. w I kwartale br. względem 2020 r.). Wpływ na to miała przede wszystkim pandemia koronawirusa i związane z nią trudności z zapewnieniem ciągłości pracy zakładów produkcyjnych, a także ograniczenia w imporcie stali z krajów spoza Unii Europejskiej. 

 

Podczas spotkania poruszona została także kwestia kluczowych zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 30 marca 2021 r.  o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Może mieć ona znaczący wpływ na proces przygotowania inwestycji do realizacji, gdyż daje możliwość wstrzymania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub sąd, na wniosek skarżącego (głównie organizacji ekologicznych), wykonania decyzji środowiskowej w całości lub w części. 

 

- Ważne jest więc, aby rozmowy z organizacjami ekologicznymi były intensywnie prowadzone już na wstępnych etapach planistycznych inwestycji - powiedział Szef GDDKiA, Tomasz Żuchowski.

 

Kwestii wyzwań, a w szczególności wzrostu cen materiałów budowlanych i zmian prawnych, dotyczyła dyskusja, która zakończyła spotkanie. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji: 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.