viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Czosnów - Warszawa

Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska odcinek Czosnów - Warszawa

Czosnów - Kiełpin - Warszawa

długość – około 22,1 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

 

I.I Etap zrealizowany:

10.2014 r. - opracowano studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

30.03.2016 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

07.2016 r. – opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko (uwzględniający uwagi ZOPI oraz KOPI)

plan orientacyjny

 

03.08.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Etap I),

Wniosek do RDOŚ – Etap I

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

03.08.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Etap II),

Wniosek do RDOŚ – Etap II

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

20.11.2017 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin, realizowanej według rekomendowanego wariantu II ze schematycznym układem węzła „Sadowa” według wariantu IIb, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Decyzja RDOŚ – Etap I

 

16.02.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin,

 

27.04.2018 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, realizowanej według rekomendowanego wariantu II, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Decyzja RDOŚ – Etap II

 

I.II Etap w realizacji:

 

Inwestycja została podzielona na 2 odcinki:

S7 Czosnów – Kiełpin

S7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

 

 

03.08.2018 r. - podpisano umowę z firmą Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin,

 

 

 04.09.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Przetarg został unieważniony.

 

30.01.2019 r. – ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

 

18.09.2019 r. - podpisano umowę z firmą Value Enigneering Sp. z o.o. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie: http://s7-kielpin-warszawa.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, powiaty: nowodworski (gmina Czosnów) oraz warszawski zachodni (gmina i miasto Łomianki, gmina Izabelin) oraz m.st. Warszawa (dzielnica Bielany i Bemowo).

Na odcinku od węzła Czosnów do ul. Warszawskiej w m. Łomianki droga przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7 (droga klasy GP, częściowo klasy S). Na odcinku tym planuje się rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 7. Za przecięciem się drogi ekspresowej S7 z drogą poprzeczną w rejonie m. Kiełpin projektowana trasa odchodzi od istniejącego śladu i tworzy węzeł „Kolejowa”. W dalszym odcinku droga ekspresowa projektowana jest w nasypie nad ul. Sierakowską i ul. Estrady. Projektowana droga przebiega obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego i Cmentarza Komunalnego. Za ul. Arkuszową przebieg projektowanej drogi ekspresowej w tunelu w rejonie osiedla Chomiczówka oraz w kolejnym tunelu w rejonie dzielnicy Bemowo. Za drugim tunelem droga ekspresowa przebiega ponad terenem nad drogą ekspresową S8 (Trasa Armii Krajowej). Na przecięciu drogi ekspresowej S8 i projektowanej S7 zaprojektowano węzeł „NS”.

Łączna długość odcinka wynosi ok. 22,1 km.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

·         klasa drogi: S (droga ekspresowa),

·         przekrój normalny: 2x3 pasy ruchu (lokalnie 2x4),

·         prędkość projektowa: 120 km/h,

·         prędkość miarodajna: 130 km/h,

·         szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

·         szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,

·         szerokość pasa dzielącego: 5,0 – 7,0 m,

·         skrajnia pionowa drogi ekspresowej: 5,00 m,

·         kategoria ruchu: KR7,

·         nośność: 115 kN/oś,

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie o długości ok. 22,1 km wraz z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych. Powiązania z istniejącym układem drogowym w projektowanych węzłach.  Droga o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), w każdym kierunku plus pasy awaryjne. Przewidziano także rezerwę terenową na infrastrukturę na MOP II – w rejonie km 5+550 i km 5+850 oraz na Obwód Drogowy, zlokalizowany w okolicach węzła „Czosnów” w km 0+350.

Ponadto:

·         budowa obiektów mostowych: wiadukty, przepusty, kładki dla pieszych,

·         budowa dróg obsługujących przyległy teren,

·         przebudowa kolidujących odcinków dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych,

·         budowa przejść dla zwierząt,

·         przebudowa kolidującej z drogą infrastruktury technicznej;

·         budowa 2 tuneli dla ochrony akustycznej Chomiczówki i Bemowa.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant II – jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych przez które prowadzi projektowana droga ekspresowa S7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych. Powiązania z istniejącym układem drogowym w projektowanych węzłach: „Czosnów”, „Palmiry” oraz „Sadowa”, „Kolejowa”, „Wólka Węglowa”, „Janickiego”, „Generała Maczka” oraz „NS”.

Długość trasy na odcinku Czosnów – Warszawa według wariantu II – ok. 22,1 km.

Na Wariant II uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S7 zapewniono poprzez projektowane węzły oraz obiekty mostowe: wiadukty, przepusty, kładki dla pieszych oraz budowę dróg obsługujących przyległy teren. Zaprojektowano przejścia dla zwierząt. Zaprojektowano 2 tunele wzdłuż trasy S7 na wysokości osiedla Chomiczówka oraz Bemowo.

 

Węzły:

·         Czosnów – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2405W

·         Palmiry - na skrzyżowaniu z ul. Kusocińskiego

·         Sadowa – na połączeniu z pobliskimi drogami

·         Kolejowa – na połączeniu z ul. Kolejową

·         Wólka Węglowa - na przedłużeniu ul. Wóycickiego na skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską

·         Janickiego – zespolony z węzłem „Wólka Węglowa”

·         Generała Maczka – na przedłużeniu ul. gen. Maczka od ul. Powstańców Śląskich do ul. Piastów Śląskich

·         NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej w Warszawie – S8

MOP:

·         strona prawa ok. km 5+550 – typ II

·         strona lewa ok. km 5+850 – typ II

Obwód Drogowy:

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 zakłada się budowę jednego obwodu drogowego drogi ekspresowej. Lokalizacje OD przewidziano w okolicach węzła „Czosnów” w km 0+350.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Realizacja inwestycji została podzielona na 2 odcinki. Etap I obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 7 po istniejącym śladzie na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej o długości ok. 9,2 km.

Etap II obejmuje budowę drogi ekspresowej nr 7 po nowym śladzie na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie o długości ok. 12,9 km.