viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S17 w. Lublin Rudnik – w. Lubllin Felin

oddział: Lublin

długość – 12,8 km

lata realizacji: 2011 - 2014

wartość projektu: 829,4 mln zł

Etap zrealizowany:

3.10.2005 r. – uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi dla odcinka węzeł Lubartów – węzeł Witosa wydaną przez Wojewodę Lubelskiego

16.12.2009 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski wydaną przez RDOŚ w Lublinie

Wniosek do RDOŚ 

Streszczenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w języku niespecjalistycznym

Decyzja RDOŚ

17.12.2009 r. – Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

6.10.2010 r. – decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymująca w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja GDOŚ

4.02.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 4.2 (od km 21+250 do 24+400).

18.07.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 4.2 (od km 21+250 do 24+400).

14.07.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 4.1, od węzła Lubartów (bez węzła) do km 21+250.

2.09.2011 r.otwarto oferty zainteresowanych wykonawców.

Zestawienie ofert 

11.10.2011 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez hiszpańską firmę DRAGADOS, wartość brutto 629 069 515,54 zł (po uwzględnieniu oczywistych pomyłek rachunkowych 629 070 061,68 zł).

5.12.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 4.1 (decyzja stała się ostateczna 31.05.2012 r.).

6.12.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą (umowny termin realizacji 24 miesiące).

12.12.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy wyznaczając termin rozpoczęcia prac na 14.12.2011 r.

15.10.2014 r. - oddano do użytkowania

 

Galeria zdjęć

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia wg zadania nr 3; znajduje się za węzłem Lublin Rudnik (nazwa robocza Lubartów) w kierunku węzła Lublin Tatary (Włodawa). Koniec za węzłem Lublin Felin (Witosa), w miejscu gdzie projektowana trasa drogi ekspresowej S17 włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 12/17 na odcinku Lublin – Piaski, przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej w ramach zadania nr 5.

Na długości ok. 1 km droga przecina dolinę rzeki Bystrzyca, przebiegając w pobliżu Obszaru Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka.

 

GDDKiA  

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji w obrębie w. Lublin Felin (Witosa)

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa drogi  S, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (docelowo trzy pasy)
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
  • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa pełnego zakresu drogi dwujezdniowej klasy S (o długości 12,84 km) wraz z obiektami inżynierskimi, węzłami, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi (25 odcinków o łącznej długości 21,1 km) umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg i zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi. Kolidujące z projektowanymi elementami drogowymi istniejące uzbrojenie terenu zostanie przebudowane i/lub zabezpieczone. Przewidziana jest również budowa systemu odwodnienia drogi, urządzeń ochrony środowiska oraz urządzeń sterowania i zarządzania ruchem.

 

Wariantowanie przebiegu drogi: 

Na etapie prac koncepcyjnych analizowano dwa alternatywne rozwiązania trasy - wariant I i wariant II przebiegający w dalszej odległości od Obszaru Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka z mniej korzystną za względów społecznych lokalizacją węzła „Włodawa”. Trasę wg wariantu I poprowadzono zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku wielokryterialnej analizy prowadzonej na etapie sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wybrano wariant I jako najkorzystniejszy. Decyzja środowiskowa wskazuje na wariant I.

 

Obiekty inżynierskie:

Budowa trzynastu obiektów inżynierskich, w tym: dziewięciu wiaduktów drogowych, dwóch mostów, estakady o długości blisko 1 km nad doliną rzeki Bystrzyca i dwóch kładek dla pieszych. Ponadto zrealizowanych zostanie dziewięć przejść dla zwierząt (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami).

 

Węzły:

  • Lublin Tatary (nazwa robocza Włodawa) – na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 82.
  • Lublin Zadębie (Mełgiewska) – na przecięciu z projektowaną po nowym śladzie ulicą Mełgiewską.
  • Lublin Felin (Witosa) – na przecięciu z planowaną ulicą „Projektowaną”, klasy G (stanowiącą połączenie al. Witosa w Lublinie z al. Lotników Polskich w Świdniku).

 

III. Ochrona środowiska

Z uwagi na przejście inwestycji przez dolinę rzeki Bystrzyca w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 projektowana droga zostanie poprowadzona estakadą nad całą doliną. Z uwagi na kolizję z rośliną chronioną (goździk pyszny) dokonano przesadzenia jej osobników na nowe stanowisko. Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok 10,5 km), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.), średnich (1 szt.) i małych (9 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Odcinek w. Lublin Rudnik  – w. Lublin Felin stanowi jeden z pięciu odrębnych zadań Budowy drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nie jest dzielone na etapy.