viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

3564 km projektowanych dróg. Spotkanie ze środowiskiem projektantów

18-02-2021

Plany przetargów na roboty i dokumentacje, dane dotyczące decyzji ZRID i DŚU w 2021 r., wykorzystywanie nieruchomości na cele inwestycji drogowych, rozwiązania środowiskowe i współpraca wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - to tylko niektóre z tematów, które pojawiły się podczas zorganizowanego przez GDDKiA spotkania ze środowiskiem projektantów. Biura projektowe zaangażowane są w przygotowanie i realizację nowych odcinków dróg krajowych o łącznej długości 3564 km. 

W spotkaniu na temat przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, które odbyło się online 16 lutego br., wzięli udział m.in. przedstawiciele firm projektowych, organizacji branżowych, Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. W sumie w spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób. Wydarzenie było okazją do przedstawienia szeregu danych, a także do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

- W realizacji mamy obecnie 101 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych i 3 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic. Kolejne zadania są na etapie przetargu i przygotowania. Perspektywy dla branży budowlanej są więc dobre, a my mamy przed sobą dużo pracy. Zależy nam, aby inwestycje były realizowane sprawnie, a branża odnosiła sukcesy i była postrzegana jako rzetelna - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

ZRID i DŚU w 2021 r. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie prac w terenie. W 2021 r. planujemy złożyć 42 wnioski o decyzje ZRID dla odcinków o łącznej długości niemal 470 km, z czego do końca czerwca br. 20 wniosków na 210 km. Plany na 2022 roku zakładają jeszcze więcej działań w tym obszarze. Zakładamy, że złożonych zostanie 57 wniosków na odcinki o łącznej długości ponad 730 km, z czego 26 zadań na 330 km dotyczy pierwszej połowy roku. 

 

W zakresie uzyskania decyzji ZRID, w tym roku przewidujemy otrzymać 27 decyzji dla ponad 305 km, z czego osiem (na 102 km) do końca czerwca. Plany na 2022 r. zakładają uzyskanie 48 decyzji dla ponad 598 km, z czego pierwszej połowy roku dotyczy 14 z nich, na odcinki o łącznej długości 179 km. 

 

Realizacja tych założeń będzie możliwa tylko dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu właściwych wojewodów i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także odpowiednio i rzetelnie przygotowanej oraz kompletnej dokumentacji projektowej. 

Wcześniejszym etapem przygotowania inwestycji, względem wniosku o decyzję ZRID, jest opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Obecnie często łączymy opracowanie STEŚ z wykonaniem elementów koncepcji programowej (STEŚ-R), co pozwala skrócić czas przygotowań do realizacji drogi. W tym ostatnim przypadku przeprowadzamy jeden przetarg bez potrzeby ogłaszania drugiego na wykonawcę koncepcji. 

Dla dokończenia II etapu STEŚ-R niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecnie czekamy na wydanie DŚU dla odcinków o łącznej długości ponad 547 km. W 2021 r. planujemy złożenie 35 wniosków o DŚU, z czego 22 w pierwszej połowie roku. 

 

Co warto wiedzieć? O czym należy pamiętać?  

Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z wykorzystywaniem nieruchomości na cele inwestycji. Zaznaczono, że kluczowa dla zamawiającego jest jak najmniejsza ingerencja w prawo własności, a dla każdej nieruchomości powstałej po podziale dokonanym decyzją ZRID powinien zostać zapewniony dostęp do drogi publicznej. Wystąpienie na temat rozwiązań środowiskowych dotyczyło racjonalności i efektywności wykorzystywania publicznych środków. Podkreślono m.in. potrzebę dostosowania rozwiązań ochrony środowiska do istniejącego potencjału (stosowanie odpowiednich rozwiązań dla odpowiednich gatunków zwierząt, które będą z nich korzystać) oraz problemy, jakie mogą stać się następstwem nadmiernej optymalizacji rozwiązań projektowych. 

 

Kolejny punkt spotkania ze środowiskiem projektantów dotyczył badań podłoża gruntowego na potrzeby inwestycji drogowych, gdzie wypunktowano pojawiające się problemy w realizacji zadań oraz wskazano wymagania zamawiającego względem wykonawców prac geologicznych. Relacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, a dokładnie bolączek związanych z realizacją inwestycji, dotyczyło następne wystąpienie. Podkreślono tu m.in. stopień realizacji wcześniejszych zaleceń na etapie projektowania, rozbieżność zaproponowanych rozwiązań projektowych z późniejszą kalkulacją kosztów czy rozbieżności związanych z niweletą drogi. Poruszona została także kwestia nowelizacji wzorcowego Programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. 

 

Spotkanie zakończyła dyskusja, która została jeszcze poprzedzona prezentacją Przewodniczącego Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, prof. Janusza Rymszy, na temat zaleceń dla inwestorów stojących przed koniecznością budowy mostu. Wskazano m.in., że decyzja o budowie mostu powinna być poprzedzona wnikliwą analizą techniczną i ekonomiczną każdego przedstawionego wariantu, a najlepiej, szczególnie przy przeprawach przez duże rzeki, sprawdzają się dobrze znane rozwiązania i technologie. 

 

Realnie oceniajmy możliwości 

Nie ma nic złego w ambitnych celach, chyba że rozmijają się one z realnymi możliwościami przerobowymi danej firmy. Jednym z zasygnalizowanych na spotkaniu problemów było podejmowanie przez niektóre biura projektowe zbyt wielu zadań, co może skutkować późniejszymi problemami w ich terminowej realizacji.  

Podkreślono więc, że GDDKiA będzie wnikliwie monitorować postęp prac projektowych na inwestycjach, szczególnie pod kątem ekonomiczności przyjętych rozwiązań oraz ustalonych harmonogramów. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji: 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.