viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 10,40 km

- obecny etap – w przetargu

 

1.etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od Kielanówki (w. Rzeszów Południe) do Barwinka.

W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

Wydarzenia istotne dla procesu przygotowania inwestycji:

- w dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na którym rozpatrzono STES Etap II,

- protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 01.04.2011 r.,

- w dniu 28.10.2011 GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

w dniu 06.11.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

- W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

1 marca 2018 r. podpisano umową na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Wykonawca: IVIA S.A. Wartość: 4,5 mln zł

 

2.etap w realizacji:

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowania i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części:

- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości 10,3 km,

- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) o długości 10,1 km. 

Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40552/Oglaszamy-przetargi-na-realizacje-kolejnych-odcinkow-drogi-ekspresowej-S19-na-Podkarpaciu 

 

2 marca 2021 r. otwarto oferty złożone w przetargu: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40966/Poznalismy-oferty-na-realizacje-dwoch-odcinkow-S19-na-Podkarpaciu 

 

9 czerwca 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/28238/S19-w-Miejsce-Piastowe-w-Dukla

 

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Tereny, na których zlokalizowana jest objęta zamówieniem inwestycja to obszar powiatu: krośnieńskiego, gmina Miejsce Piastowe i gmina Dukla. Trasa drogi S19 na tym odcinku przebiega w bliskim sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19 dwukrotnie ją przecinając. Na części swojego przebiegu zlokalizowana jest w dolinie rzeki Jasiołki. Obszar ten stanowią grunty użytków rolnych, łąki, częściowo nieużytki, niewielkie obszary leśne i małe zagajniki porośnięte drzewostanem, a także tereny charakteryzujące się zabudową zagrodową i niewielkie skupiska budynków mieszkalnych. Trasa planowanej drogi ekspresowej przecina koryto rzeki Jasiołki i Lubatówki, krzyżując się również z mniejszymi ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi. Początek odcinka zlokalizowany jest za planowanym węzłem „Miejsce Piastowe” tj. w km ok 67+800. Przebieg drogi na całym odcinku ma kierunek południowo zachodni (równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19 w większości po jej zachodniej stronie). W km ok 73+000 przewidziano zaprojektowanie MOP-ów typu I. Dalej droga biegnie pomiędzy istniejąca droga krajowa nr 19 a rzeką Jasiołka, którą przekracza w km ok 76+250. Po minięciu miejscowości Zboiska planowany jest węzeł Dukla, który połączy projektowaną drogę ekspresową z istniejącą drogą krajową nr 19. Za węzłem przewidziano zakończenie tego odcinka drogi. Na trasie planowanej drogi znajdują się obszary objęte ochroną min. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jasiołka PLH180011 - obszar chroni zachowaną naturalną dolinę rzeczną, z typowymi zbiorowiskami nadrzecznymi. 

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa – 80 km/h
- prędkość miarodajna – 100 km/h
- liczba pasów ruchu – 2 x 2
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych – 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - brak
- szerokość pasa dzielącego 5,0 m wraz z opaskami
- szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m
- skrajnia pionowa – 5,0 m
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, urządzeniami BRD, oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacji społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

5. Obiekty inżynierskie

8 mostów,

3 estakady,

2 wiadukty w ciągu S19,

1 wiadukt nad S19,

4 przejścia dedykowanych jedynie dla zwierząt.

 

6. Węzły

W ramach przedmiotowego odcinka przewiduje się realizację jednego węzła drogowego typu WB w miejscowości Dukla łączącego planowaną drogę S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. W ramach KP opracowane zostaną dwa warianty geometrii węzła. Ostateczny wybór wariantu węzła do realizacji w systemie Projektuj i buduj nastąpi na posiedzeniu KOPI.

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.