viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

 • INFORMACJA PRASOWA nt. wyników kontroli NIK za lata 2006-2007

  29-09-2008
  Diagnoza przedstawiona przez NIK w związku z kontrolą zdolności instytucjonalnej GDDKiA, jest zbieżna z analizą wykonaną w połowie maja przez nowe kierownictwo Dyrekcji i stała się elementem nowej strategii zarządzania tą instytucją.
 • Z A P R O S Z E N I E

  19-09-2008
  Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w stanie budować drogi i autostrady?
 • Można już jeździć obwodnicą Nowej Soli

  24-09-2008
  5 września br. oddano do użytku ponad 15-kilometrowy, północny odcinek obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi ekspresowej S3. Jest on przedłużeniem zrealizowanej w latach 1995-1998 południowej części obwodnicy.
 • A2 zgodnie z harmonogramem

  22-09-2008
  Nie opóźni się otwarcie odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa – informuje GDDKiA w związku z piątkową (05.09) publikacją w Gazecie Stołecznej pod tytułem „Autostrada wciąż w polu”.
 • Komunikat w sprawie A2 Stryków - Konotopa

  19-09-2008
  28 lipca 2008 roku oferenci występujący w przetargu (Autostrada Południe S.A. i Autostrada Mazowsze S.A. ) otrzymali projekt umowy o budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Stryków I – Konotopa. Do 15 września 2008 roku spółki mogą zgłaszać uwagi do przekazanego im projektu. Po analizie przez stronę rządową uwag najpóźniej do 22 września rozpoczną się negocjacje umowy z oferentami. Negocjacje będą prowadzone równolegle z obydwoma oferentami, tzn. z każdym z nich z osobna, w zbliżonych do siebie terminach i na tych samych warunkach. Negocjacje zakończą się podpisaniem umowy o budowę i eksploatację autostrady z wybranym oferentem. Przewidywany termin zakończenia negocjacji to IV kwartał 2008 roku
 • A2 do granicy z Niemcami gotowa w 2011 roku

  19-09-2008
  Podpisaniem umowy na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko zakończyły się 30 sierpnia 2008 r. negocjacje pomiędzy stroną publiczną oraz spółką Autostrada Wielkopolska. Budowa ostatniego, zachodniego odcinka autostrady A2 rozpocznie się w marcu 2009 roku, a zakończy pod koniec 2011 roku.
 • Ruszyła budowa II etapu A1 Nowe Marzy-Toruń

  19-09-2008
  Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęła się w poniedziałek 25 sierpnia budowa drugiego etapu koncesyjnego odcinka autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia realizowana przez Gdańsk Transport Company. Autostrada A1 będzie gotowa pod koniec 2011 roku.
 • Podpisanie umowy na budowę kolejnego odcinka szesnastki

  18-08-2008
  12 sierpnia 2008 r. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz firmy STRABAG Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo – Biskupiec.
 • Spotkanie GDDKiA z koncesjonariuszem

  19-09-2008
  W dniu 11.08.2008 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawicielami koncesjonariusza - spółki Autostrada Wielkopolska S.A w obecności Ministra Cezarego Grabarczyka w sprawie wybudowania II odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko.
 • Aktualizacja planu inwestycyjnego dla A8

  02-09-2008
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po powtórnej weryfikacji kosztorysów inwestorskich i otrzymaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury dla „Aktualizacji Planu Inwestycyjnego dla zadania budowy obwodnicy Wrocławia A8” wyraziła zgodę na rozstrzygnięcie przetargu na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.