viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

 • Obwodnica Hrebennego otwarta

  12-05-2008
  Na tegoroczną „majówkę” kierowcy mogą już pojechać nowo wybudowanym, ponad dwu-kilometrowym odcinkiem Obwodnicy Hrebennego na drodze krajowej nr 17. Koszt budowy obwodnicy to prawie 35 mln zł. Kontrakt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Udział środków unijnych stanowił 75% wartości projektu, natomiast udział budżetu państwa to 25%. Wykonawca robót konsorcjum firm MSF MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. / TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA wykonał zadanie w 18 miesięcy – od lipca 2006 roku do stycznia 2008 roku.
 • Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego oddana do ruchu

  12-05-2008
  Pierwsze samochody pojawiły się w sobotę, 19 kwietnia br., na zachodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego oddanej do ruchu przez GDDKiA. Koszt budowy ponad 6-kilometrowego odcinka obwodnicy o parametrach drogi ekspresowej to 91 mln złotych (brutto). Wykonawcą robót była firma J&P AVAX S.A. Inwestycja finansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • Umowa na zarządzanie i nadzór - autostrada A1 Pyrzowice - Sośnica

  12-05-2008
  Podpisano umowę na zarządzeni projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. Kontrakt został podpisany z konsorcjum firm Arkadis Profil Sp. z o.o. / Mott MacDonald Limited. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 34 691 724,80 złotych, w okresie 58 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • Stan nawierzchni na krajówkach - raport na koniec 2007 roku

  09-05-2008
  Do 55% wzrósł odsetek dróg o dobrej nawierzchni – wynika z corocznego raportu o stanie nawierzchni dróg krajowych przygotowanego przez GDDKiA po roku 2007. Drogi krajowe to łącznie 18tys. km, a zatem już blisko 10 tys. km zyskało ową nawierzchnię.
 • Nie będzie wykreślania dróg z programu

  08-05-2008
  W nawiązaniu do piątkowej publikacji „Rzeczpospolitej” pod tytułem „Drogowcy tną plany” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nie zamierza ze względu na rosnące ceny oferowane przez wykonawców wykreślać z programu żadnych zaplanowanych zadań. Program przygotowany na lata 2008-2012 ma przewidzianą rezerwę i dopiero po jej skonsumowaniu można będzie mówić o analizie zakresu rzeczowego programu.
 • Kolejne umowy na dokumentację - autostrada A4 i droga ekspresowa S-19

  28-04-2008
  Podpisano umowy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i decyzjami, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego budowy autostrady A4 na odcinku węzeł „Rzeszów Centralny” - węzeł „Rzeszów Zachodni” oraz drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” - węzeł „Świlcza". Konsorcjum firm Mott MacDonald Limitedz / Pracownia Projektowa Promost Consulting wykona zadanie za kwotę 1.668.786,76 euro brutto, w 74 miesięce (wraz z nazdorem autorskim) licząc do daty udzielenia zamówienia. Kontrakt finansowany będzie z funduszu TEN-T.
 • Ogłoszono przetarg na dokumentację przyrodniczą do budowy obwodnicy Augustowa

  21-04-2008
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w dniu 07 kwietnia 2008 roku przetarg na „Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8”. Termin składania ofert upływa 18.04.2008 o godzinie 10.30. Przetarg ogłoszono w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Admisnitracyjnego oraz w związku z ustaleniami Okrągłego Stołu, zwołanego w sprawie obwodnicy Augustowa, zdecydowano, że Minister Środowiska po raz kolejny będzie musiał wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia.
 • Otwarcie ofert wstępnych w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na Miejsca Obsługi Podróżnych na autostradzie A2 i A4

  21-04-2008
  W dniu 8 kwietnia 2008 nastąpiło otwarcie ofert wstępnych w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II i III w ciągu autostrad A2 i A4 na odcinkach Konin – Stryków i Wrocław – Katowice, nie zawierających aspektów finansowych.
 • Przebudowa krajowej "czwórki" - umowa na zarządzanie i nadzór

  17-04-2008
  Umowa na zarządzanie projektem Funduszu Spójności - przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut wraz z nadzorem nad realizacją robót została podpisana z konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o. / Budownictwo drogowe Altkom Sp. z o. o. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 9,1 mln złotych w 47 miesięcy pod daty rozpoczęcia prac. Kontrakt współfinansowany z Funduszu Spójności.
 • Umowa na dokumentację geologiczną autostrady A1

  11-04-2008
  Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geologicznej uszczegóławiającej dla autostrady A-1 na odcinku od węzła „Stryków” do granicy województwa śląskiego. Kontrakt finansowany z funduszu TEN-T podpisano z konsorcjum firm: Instytut Techniki Budowlanej / Instytut Badawczy Dróg i Mostów / Państwowy Instytut Geologiczny / SEGI-AT SP. z o.o. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 1.171.200 euro w 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.