viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

 • Podpisanie umowy na przygotowanie do budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż - Barwinek

  30-05-2008
  Umowę na kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek, na odcinku Lutoryż – Barwinek (granica państwa), podpisano z dniem 13 maja br. Opracowania projektowe zostaną przygotowane za kwotę 12 351 402,00 brutto EUR. Wykonawcą zostało Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Lider: ARCADIS Profil Sp. z o.o. i Partner: MOSTY Katowice Sp. z o.o.
 • Informacja prasowa dot. zakończenia przetargu ograniczonego dla autostrady A2 Stryków I - Konotopa

  30-05-2008
  W dniu 20 maja 2008 r. Komisja Przetargowa zakończyła ocenę ofert w postępowaniu przetargowym na wybór spółki, z którą zostanie zawarta umowa o budowę i eksploatację autostrady A2, na odcinku Stryków I – Konotopa.
  Komisja, po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów oceny, uznała oferty złożone w ramach przetargu ograniczonego za równorzędne. W związku z powyższym strona rządowa będzie prowadzić negocjacje zarówno z Autostradą Południe S.A., jak i z Autostradą Mazowsze S.A.
 • Autostradowy most wrocławskiej obwodnicy - podpisanie umowy

  30-05-2008
  ol.jpgUmowę na budowę mostu przez rzekę Odrę, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 wraz z estakadami dojazdowymi podpisano 20 maja br., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Most zostanie wybudowany za kwotę 576 782 051, 85 zł (brutto). Inwestycja w całości finansowana z budżetu państwa zostanie zrealizowana w 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructura S.A.
 • Budowa obwodnicy Białej Podlaskiej - podpisanie umowy

  30-05-2008
  ol.jpgUmowę na budowę obwodnicy Białej Podlaskiej podpisano dzisiaj, tj. 19 maja 2008 roku, w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Budowa 11-kilometrowej obwodnicy to fragment dużego zadania jakim jest przebudowa drogi krajowej Warszawa – Siedlce – Terespol. Wartość kontraktu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności wynosi 43 182 586,43 euro brutto. Prace budowlane zostaną wykonane w 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, a wykonawcą będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructuras S.A.
  Przebudowa trasy Siedlce – Terespol została podzielona na 4 odcinki. W lipcu 2006 roku były podpisane umowy na 3 odcinki Siedlce-granica województwa mazowieckiego, granica województwa mazowieckiego-Biała Podlaska i Biała Podlaska – Terespol. Prace na tych odcinkach zakończą się jeszcze w tym roku.
 • Komunikat ws. przetargu na wykonanie dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa

  20-05-2008
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w przetargu na wykonanie dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa złożono w czwartek, 15 maja br., jedną ofertę przetargową. Jest to oferta firmy DHV.
 • Powołanie Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

  26-05-2008
  12 maja 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, na wniosek Lecha Witeckiego, pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołał Panią Magdalenę Jaworską na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Powierzenie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

  26-05-2008
  m.l1.jpg
  12 maja 2008 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powierzył Panu Lechowi Witeckiemu obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Zmiany w kierownictwie GDDKiA

  20-05-2008
  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał z dniem 8 maja 2008 r. Pana Janusza Kopera ze stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
  Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk odwołał z dniem 9 maja 2008 r. Pana Jacka Bojarowicza ze stanowiska Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Przetarg na dokumentację przyrodniczą obwodnicy Augustowa

  19-05-2008
  15 maja br., upływa termin składania ofert w przetargu na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8. GDDKiA ogłosiła przetarg w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz w związku z ustaleniami Okrągłego Stołu, zwołanego w sprawie obwodnicy Augustowa. Zdecydowano, że Minister Środowiska po raz kolejny będzie musiał wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia.
 • Konferencja prasowa na temat trasy Via Baltica

  19-05-2008
  m.l.jpgOd 27 maja do 13 czerwca br., potrwają konsultacje społeczne prowadzone dla przyszłej trasy Via Baltica, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego korytarza drogowego – zapowiedzieli na czwartkowej konferencji prasowej (08 maja) dyrektor Biura Studiów GDDKiA Marek Rolla, rzecznik prasowy GDDKiA Andrzej Maciejewski oraz Wacław Jastrzębski - dyrektor Działu Planowania Transportu w Scott Wilson.