viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

 • Ogłoszono przetarg na kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. w.Powązkowska - w.Modlińska

  06-12-2011
  Składanie wniosków odbędzie się do dnia 9 stycznia 2012 roku. Termin realizacji zadania to 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Może ruszać budowa obwodnicy Lublina w ciągu S17

  06-12-2011
  Nieco ponad 1,1 mld zł będzie kosztować budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 stanowiących północnowschodnią obwodnicę Lublina. Ich wykonaniem zajmie się hiszpańska firma Dragados. Podpisane dzisiaj umowy zakończyły procedurę przetargową na budowę blisko 67-kilometrowego odcinka S17 od węzła Sielce k/Kurowa do początku obwodnicy Piask.
 • Standaryzacja ITS

  05-12-2011
  W dniu 24 listopada 2011 roku GDDKiA podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. Przedmiotem porozumienia jest zawiązanie i określenie zasad współpracy w zakresie wspólnego opracowania pakietu dziewięciu specyfikacji technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Strony porozumienia będą dążyć do wypracowania otwartych, przejrzystych opartych na najnowszej wiedzy i postępie technicznym specyfikacji dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
 • Międzynarodowy Kongres BRD w Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  01-12-2011
  Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowany przez GDDKiA w dniach 6-8 grudnia, będzie jednym z ważniejszych wydarzeń promujących bezpieczne zachowania na drogach w Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • ViaToll przynosi zysk zgodnie z przewidywaniami

  01-12-2011
  W związku z artykułem: „E-myto niezmiennie deficytowe”, który ukazał się dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej GDDKiA informuje, że nie jest prawdą, iż „nim viaTOLL zacznie przynosić zysk, miną cztery lata”.
 • Zimowe utrzymanie dróg 2011/2012

  01-12-2011
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza 17 300 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzi 16 oddziałów GDDKiA, których zakres działania obszarowo pokrywa się z granicami poszczególnych województw.
 • 100 kilometrów autostrady

  30-11-2011
  Ponadstulikometrowym, betonowym odcinkiem autostrady A-2 Świecko-Nowy Tomyśl już 1 grudnia 2011 r. pojadą pierwsi kierowcy. Tym samym autostrada A-2 zostanie włączona do sieci autostrad europejskich. Odcinek autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl został zrealizowany w systemie koncesyjnym. Koncesjonariuszem jest Autostrada Wielkopolska S.A.
 • Otwarcie fragmentu Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania

  28-11-2011
  28 listopada 2011r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oddała do ruchu 8,1 km fragment Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania (ZOP) w ciągu drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłem Swadzim a węzłem Dąbrówka.
 • Drogi krajowe coraz bardziej bezpieczne

  22-11-2011
  Według raportu EuroRap w latach 2008–2010 na drogach krajowych w Polsce zmalała (o 19% czyli na 3 tys. km) liczba km dróg o najwyższym poziomie ryzyka oraz o 18% liczba wypadków ciężkich (z ofiarami śmiertelnymi i rannymi) . O 21 % spadła też liczba ofiar śmiertelnych, choć łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 6%. Zdaniem autorów raportu „te pozytywne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym i pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego”.
 • Inwestycje realizowane zgodnie z planem.

  16-11-2011
  82 % zaawansowania prac na odcinku E (Stryków - Konotopa) autostrady A2. Obwodnica Bielska-Białej w ruchu od 2 tygodni.