viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

100 kilometrów autostrady

30-11-2011
Ponadstulikometrowym, betonowym odcinkiem autostrady A-2 Świecko-Nowy Tomyśl już 1 grudnia 2011 r. pojadą pierwsi kierowcy. Tym samym autostrada A-2 zostanie włączona do sieci autostrad europejskich. Odcinek autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl został zrealizowany w systemie koncesyjnym. Koncesjonariuszem jest Autostrada Wielkopolska S.A.

Nieco technologii

Świecko – Nowy Tomyśl to pierwszy tak długi (106 km) odcinek autostrady wybudowany w technologii betonowej w Polsce. Według szacunków droga będzie mogła być użytkowana bez dodatkowego wzmocnienia przez około 40 lat po wybudowaniu.

 

Zakres prac objął m.in.: budowę 105,9 km autostrady o nawierzchni betonowej, w tym przebudowę istniejącej drogi krajowej Nr 2; budowę ponad 80 mostów i wiaduktów; budowę 6 pełnych węzłów autostradowych; budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP); budowę zamkniętego systemu poboru opłat; pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska.

Zgodnie z umową autostrada zostanie oddana do ruchu 1 grudnia 2011 r. ale do 20 maja 2012 r. mogą być wykonywane roboty dodatkowe, zlokalizowane poza jezdnią np. prace wykończeniowe przy stacjach i punktach poboru opłat, nasadzenia roślin czy poprawki na przepustach dla zwierząt czy odwodnieniu. Dlatego pobór opłat na tym odcinku autostrady rozpocznie się 20 maja 2012 r. Wówczas autostrada zostanie oddana do użytku kompleksowo z pełnym wyposażeniem, m.in.

  • Punktami Poboru Opłat,
  • Systemem Alarmowym,
  • Miejscami Obsługi Podróżnych.

Dotychczas autostrada A-2 liczyła 254 km i łączyła Łódź (Stryków) z Nowym Tomyślem, wraz z oddanym teraz 106 km odcinkiem będzie miała długość 360 km. Od lipca br autostrada jest płatna na odcinku od Strykowa  do Nowego Tomyśla. Odcinek autostrady A-2 z Nowego Tomyśla do Świecka (106 km) to kluczowy fragment polskiej sieci autostrad, który połączy nasz kraj z Zachodem. Tymczasem z zachodniej granicy dojedziemy do Łodzi ale już za siedem miesięcy bezpośrednie połączenie z Zachodem zyska także Warszawa. Przez najbliższe pół roku przejazd z Nowego Tomyśla do Świecka autostradą A-2 będzie bezpłatny. Pobór opłat zostanie uruchomiony 20 maja 2012 r.

 

Nieco historii

Umowa na budowę i eksploatację autostrady A-2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl została podpisana 30 sierpnia 2008 r. a 29 czerwca 2009 r. zostały podpisane umowy dotyczące finansowania tej inwestycji. Środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 1,560 mld euro pochodziły z trzech źródeł: kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 974 mln euro (ok. 62,5% wartości projektu); kredytów udzielonych przez 11 międzynarodowych banków komercyjnych w kwocie 394 mln euro (ok. 25,5% wartości projektu) oraz wpłat akcjonariuszy koncesjonariusza w kwocie 186 mln euro, stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji

 

Rozpoczęcie budowy poprzedziły kilkunastoletnie przygotowania. 10 marca 1997 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej udzielił, wyłonionemu w drodze przetargu koncesjonariuszowi, spółce Autostrada Wielkopolska S.A., trzech koncesji na budowę i eksploatację Autostrady A-2 (od Świecka do Strykowa), a 12 września 1997 r. zawarto Umowę Koncesyjną, określającą szczegółowe zasady i warunki budowy i eksploatacji autostrady.  Ponieważ koncesjonariusz nie pozyskał finansowania dla całego przedsięwzięcia (łącznie 359,760 km), Umowa Koncesyjna wprowadziła podział realizacji odcinków objętych koncesjami, na odc. Nowy Tomyśl – Konin (eksploatowany w całości od 2004 r.), Świecko – Nowy Tomyśl (oddanie do ruchu 1 grudnia 2011 r.) oraz Konin – Stryków (ostatecznie na wniosek koncesjonariusza decyzją Ministra z 5 maja 1999 r. uchylona została koncesja na budowę tego odcinka). Po oddaniu do eksploatacji odcinka Nowy Tomyśl – Konin, podjęte zostały szczegółowe negocjacje dotyczące odcinka Świecko – Nowy Tomyśl. Sprawne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego między połową maja 2008 a sierpniem 2008 spowodowało, że 30 sierpnia 2008 r. zakończył się trwający kilkanaście lat proces uzgodnień. Dzięki intensywnej pracy i koncesjonariusza i nowego wówczas zespołu w GDDKiA, z końcem sierpnia zawarta została umowa na budowę i eksploatację tego odcinka autostrady a 10 miesięcy później koncesjonariusz osiągnął Zamknięcie Finansowe i w połowie lipca 2009 r. budowa ruszyła.