viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

 • AUTOSTRADOWA OBWODNICA WROCŁAWIA OTWARTA DO RUCHU!

  01-09-2011

  Autostradowa Obwodnica Wrocławia, to jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych w Polsce. Budowa AOW prowadzona była w latach 2008-2011. AOW przebiega po północno-zachodniej stronie Wrocławia. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. AOW przejmie część ruchu o dalekim zasięgu, znacznie zmniejszając jego udział na pozostałych drogach. Zmniejszy się zagrożenie wypadkowe na całej sieci drogowej okolic Wrocławia, poprawi się także bezpieczeństwo na drodze krajowej  nr 8 (odc. Długołęka – Wrocław– Kobierzyce) i nr 5 (odc. Trzebnica – Wrocław). AOW komunikuje autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu, Stadionem oraz drogą ekspresową S8 (Wrocław-Warszawa).

 • Znamy oferty na kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice

  22-08-2011

  Osiem firm i konsorcjów złożyło oferty na kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice. Najniższa opiewa na 641.761.987,67 a najwyższa na 794.040.915,32 zł brutto.
  W przetargu, w którym kryterium ceny stanowi 70 % a termin wykonania 30 % większość oferentów zobowiązuje się do wybudowania 21 km odcinka autostrady w ciągu 15 miesięcy.

 • Kolejne refundacje w ramach POIiŚ

  19-08-2011

  W lipcu 2011 roku Komisja Europejska zrefundowała ponad 1 mld zł dla projektów realizowanych przez GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie, od początku realizacji POIiŚ, KE przekazała ponad 9,8 mld zł.

 • Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów

  16-08-2011

  Hiszpańsko-polskie konsorcjum firm: FCC Construccion (lider, Hiszpania) i Erbud (partner, Polska) złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów. Prace związane z budową wyceniono na blisko 490,6 mln zł.

   

 • Otwarto oferty na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Walichnowy – Złoczew

  16-08-2011

  Otwarto oferty na budowę 19 km drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 2 (węzeł Walichnowy bez węzła – węzeł Złoczew wraz z węzłem).

 • Umowa na MOP Koszwały podpisana

  16-08-2011

  Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Lotos podpisali umowę na dzierżawę miejsca obsługi podróżnych przy drodze ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska.

 • Otwarto oferty na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno i Kępno - Wieruszów

  16-08-2011

  Otwarto oferty na budowę drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3 km. Oferty złożyło 12 wykonawców. Kwota jaką przeznaczył zamawiający to 462 200 000 zł. Najtańsza ofertę złożyło konsorcjum  Mota Engil Polska i Mota Engil Portugalia na kwotę 324 987 258,57 zł

  Otwarto również oferty na budowę drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16.6 km. Tu również oferty złożyło 12 wykonawców. Kwota jaką przeznaczył zamawiający to 696 000 000 zł. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum  Mota Engil Polska i Mota Engil Portugalia na kwotę 527 481 939,94 zł

 • Sukcesy GDDKiA w wykorzystaniu unijnych pieniędzy

  16-08-2011

  Od 2007 roku GDDKiA realizuje projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  W ramach POIiŚ na realizację projektów drogowych GDDKiA wykorzysta prawie 40 mld zł. Jako największy beneficjent Programu może pochwalić się znaczącymi sukcesami.

 • Informacja o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w GDDKiA

  16-08-2011

  Generalna Dyrekcja DKiA jest największym jednostkowym beneficjentem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja w GDDKiA wkracza obecnie w decydującą fazę.

 • Gwarancje COVEC

  16-08-2011

  Żądanie wypłaty gwarancji przesłane przez GDDKiA do chińskich banków gwarantujących kontrakty realizowane przez konsorcjum Covec było poprawne. Chińskie banki szukając pretekstu do opóźnienia wypłaty nie zakwestionowały formalnego dokumentu, a jedynie nagłówek pisma przewodniego, co jest całkowicie nieuzasadnione. (The Export-Import Bank of China)