viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 granica województw – Lubartów

oddział: Lublin

długość – 81,4 km

obecny etap – w przygotowaniu

Etap zrealizowany:

luty 2009 r. - Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe etap II dla przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego do końca I etapu obwodnicy miasta Lubartów,

20.08.2009 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA.

09.06.2010 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kompleksowo dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej”).

Wniosek do RDOŚ

24.08.2010 r. – wpłynęło pismo z RDOŚ w sprawie konieczności uzupełnienia złożonego wniosku (m. in. o streszczenie w języku niespecjalistycznym opisujące przedsięwzięcie dla całego analizowanego odcinka, tj. od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów (do tego czasu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia).

07.07.2011 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej”.

        Wniosek do RDOŚ

        Streszczenie w języku niespecjalistycznym

19.10.2012 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej” dla wariantów rekomendowanych przez inwestora - wariant 3 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca I etapu obwodnicy Lubartowa z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej i wariant 5 na odcinku od m. Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) do m. Lublin (początek węzła Lubartów w ciągu drogi ekspresowej S12/17).

12.2017 r. - Wykonawcy Koncepcji Programowej:

- od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km) - Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wartość blisko 3 mln zł.

- od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego i dalej do Kocka (o łącznej długości 40,5 km) - konsorcjum firm: S.T.I. Polska (lider), PProjekt oraz S.Te.P. z Włoch. Koszt dokumentacji to blisko 5 mln zł.

- II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg S19 do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km) - Transprojekt Gdański. Wartość kontraktu to blisko 3,4 mln zł.

 

W realizacji:

Opracowywanie Koncepcji Programowej

 

II. Opis inwestycji

(wg wariantu preferowanego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 

 

Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S19 przebiega w północnej i środkowej części województwa lubelskiego przez teren następujących jednostek samorządowych: Powiat Bialski w Białej Podlaskiej (Gmina Międzyrzec Podlaski), Powiat Radzyński w Radzyniu Podlaskim (gminy: Kąkolewnica Wschodnia, Radzyń Podlaski i Borki), Powiat Lubartowski w Lubartowie (gminy: Kock, Firlej i Lubartów)

Punkt wyjściowy pierwszego pododcinka stanowi koniec obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Droga ekspresowa S19 początkowo wykorzystuje istniejącą DK19, a następnie w okolicy m. Grabowiec odchyla się w prawo omijając miejscowości Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Południowa, Stara Żakowola, Turów i Bedlno. Na początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego włącza się z powrotem w ślad DK19, wykorzystując istniejący korytarz tej drogi aż do początku obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Drugi pododcinek rozpoczyna się na końcu obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, trasa do miejscowości Firlej przebiega z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej jako jednej nitki drogi ekspresowej, po czym odchyla się w lewo i omija miejscowość Firlej jako wschodnia obwodnica. Po ok. 7,5 km droga „wraca” do istn. DK19 i przebiega przez ok. 5 km równolegle do niej po wschodniej stronie. „Na wysokości” obwodnicy m. Lubartów przebieg trasy z wykorzystaniem istniejącej jezdni jako zachodniej nitki drogi ekspresowej, koniec trasy pokrywa się z końcem istniejącej obwodnicy Lubartowa.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Międzyrzec Podlaski – Kock

 

GDDKiA  

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Kock - Lublin

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m (docelowo 5 m)
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, kanalizacji deszczowej, systemu odprowadzania wód (zespoły oczyszczające, zbiorniki retencyjne), ekranów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym m. in. barier ochronnych).

Przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz drenaży.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 • WARIANT W1d - przebieg drogi odwzorowujący ustalenia w MPZP i SUiKZP, w całości w istniejącym korytarzu drogi krajowej, poza lokalnymi miejscami gdzie konieczna jest korekta łuków poziomych oraz wprowadzający nowy przebieg obwodnicy Kąkolewnicy Wschodniej.
 • WARIANT W2 - wariant alternatywny do wariantu W1d (wschodnie obejście miejscowości położonych na odcinku: Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski i zachodnie m. Firlej).
 • WARIANT W2a - wariant W2, w którym trasa S19 omija obiekt zabytkowy jakim jest zespół dworsko – parkowy w Radzyniu Podlaskim.
 • WARIANT W3 - wariant alternatywny do wariantu W1d (zachodnie obejście miejscowości położonych na odcinku: Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski i wschodnie obejście m. Firlej).
 • WARIANT W3a - wariant alternatywny (zachodni) do wariantu W3, na odcinku od miejscowości Kąkolewnica Południowa do włączenia w obwodnicę Radzynia Podlaskiego.
 • WARIANT OP - wariant maksymalnie spełniający postulaty i wnioski jednostek opiniujących, a w szczególności samorządów gmin i miast.

 Wariantem optymalnym, wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wariant W3.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty, wiadukty na węzłach, wiadukt nad linią kolejową, przejazdy drogowe w ciągu wybranych dróg powiatowych, gminnych i drogi leśnej, przepusty nad ciekami oraz przejścia dla zwierząt (dużych, średnich i małych).

 

Węzły:

 • Łukowisko - skrzyżowanie z A2
 • Międzyrzec Podlaski Północ - skrzyżowanie z DK2
 • Międzyrzec Podlaski Południe - skrzyżowanie z DW806
 • Kąkolewnica – dojazd do istniejącej DK19
 • Radzyń Podlaski Północ - na włączeniu do istniejącej obw. Radzynia Podlaskiego
 • Radzyń Podlaski Południe – na skrzyżowaniu z DK63
 • Borki – na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi 1218L i 1250L
 • Kock Północ - początek obwodnicy, skrzyżowanie z DK48
 • Kock Południe - koniec obwodnicy
 • Firlej – przy połączeniu z istniejącą DK19

 

MOPy:

 • Halasy, kat. II, strona prawa,
 • Tuliłów, kat. III, strona lewa,
 • Milolas, kat. I, strona prawa,
 • Turów, kat. I, strona lewa,
 • Paszki, kat. II, strona lewa,
 • Sitno, kat. III, strona prawa,
 • Antonin, kat. I, strona prawa,
 • Bykowszczyzna, kat. I, strona lewa,
 • Wola Lisowska, kat. III, strona lewa,
 • Mieczysławka, kat. II, strona prawa.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (dużych, średnich i małych), ekranów przeciwhałasowych, kanalizacji deszczowej, wygrodzenie pasa drogowego na odcinkach przebiegających przez lasy.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach zadania planowana jest realizacja podzadań:

1 - granica woj. - węzeł Międzyrzec Podlaski Północ, dł. ok. 10,7 km;

2 - obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, dł. ok. 6,6 km (dobudowa drugiej jezdni); 

3 - odc. Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń 2) dł. ok. 22,2 km;

4 - odc. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) dł. ok. 18,3 km;

5 - obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej wraz z  mostem na rzece Wieprz, dł. ok. 7,9 km (dobudowa drugiej jezdni);

6 - odc. Kock (koniec obwodnicy) - w. Lubartów Północ dł. ok.15,7 km