viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: ok. 71 km

- obecny etap – opracowanie STEŚ 

- wartość projektu - 3 950 958 919,60

 

1.etap zrealizowany:

Wykonanie Studium Korytarzowego (SK): 12.2010 r.

Wszczęcie przetargu na wykonanie STEŚ oraz Materiałów do DŚU: 15.10.2018 r.

 

2.etap w realizacji:

W dniu 20.05.2019 r. podpisana została umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odcinku Opatów – Nisko z firmą Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wartość umowy to  10 272 960,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego) dla ok. 71 km drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskaniem.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w tym Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ), a także opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK (wariant 1,3 oraz 4) dla całości odcinka objętego zamówieniem.

W ramach umowy Wykonawca przeprowadził analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego (SK) tj. z 2011 r. W przypadku potrzeby zaproponował korekty przebiegu poszczególnych wariantów drogi zarekomendowanych z etapu SK. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca opracował swój wariant autorski przebiegu S74 i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego uwzględnił go w STEŚ.

Dodatkowo w trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji Projektant przeprowadził spotkania informacyjne ze społeczeństwem w ramach tzw. Akcji Informacyjnej. Spotkania te nie wynikały z obowiązujących przepisów, zostały przeprowadzone z inicjatywy Inwestora, służyły przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi, celem uzyskania opinii i sugestii. Raporty z Akcji informacyjnej zostały zamieszczone w następującym linku: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna

W ramach opracowania STEŚ zostanie wykonana m.in. wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy, tak by ostatecznie możliwe było wskazanie wariantu najkorzystniejszego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Generalnie będą to kryteria środowiskowe, ekonomiczne, techniczne i społeczne.

Ostateczne ustalenie przebiegu drogi nastąpi w drodze w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – określającej trasę drogi, oraz Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego - ustalającej lokalizacje drogi i zatwierdzającej granice inwestycji.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przewidywany przebieg tego odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 2x2 (z rezerwą pod 2x3),
- szerokość pasa ruchu  3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
- szerokość pasa dzielącego (z opaskami) 5,00 m
 

3. Zakres inwestycji i plan orientacyjny

Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej S-74 klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S-19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

 

Plan orientacyjny cz. 1 TUTAJ 

Plan orientacyjny cz. 2 TUTAJ

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Na obecnym etapie inwestycji rozpatrywane są następujące warianty przebiegu trasy:

  • Wariant W1 – czerwony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 72,40 km
  • Wariant W3 – zielony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 72,00 km
  • Wariant W4 – różowy – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 69,50 km
  • Wariant TGD – pomarańczowy – wariant autorski Transprojektu Gdańskiego – długość 73.70 km
  • Wariant W1A – oliwkowy – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami – długość 10.65 km
  • Wariant 4M – błękitny – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami – długość 6.20 kk
  • Łącznik W3/WTGD i W1A – niebieski – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji społecznych – długość ok. 4,8 km
  • Łącznik WTGD i W3 – niebieski – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji społecznych na terenie gminy Pysznica – długość ok. 2,2 km

 

5. Obiekty inżynierskie

Dla rekomendowanych wariantów przewiduje się budowę następującej liczby obiektów:

Wariant 1

- wiadukty w ciągu S74 – 34

- wiadukty nad S74 – 25

- wiadukty nad linią kolejową - 7

- mosty w ciągu S74 – 16

- przejścia dla dużych zwierząt – 7

- przejścia dla średnich zwierząt – 28

 

Wariant 3

- wiadukty w ciągu S74 – 32

- wiadukty nad S74 – 26

- wiadukty nad linią kolejową - 6

- mosty w ciągu S74 – 10

- przejścia dla dużych zwierząt – 5

- przejścia dla średnich zwierząt – 8

- obiekty towarzyszące – 1

 

Wariant 4

- wiadukty w ciągu S74 – 34

- wiadukty nad S74 – 24

- wiadukty nad linią kolejową - 4

- mosty w ciągu S74 – 14

- przejścia dla dużych zwierząt – 3

- przejścia dla średnich zwierząt – 22

 

Wariant TGD

- wiadukty w ciągu S74 – 34

- wiadukty nad S74 – 20

- wiadukty nad linią kolejową - 7

- mosty w ciągu S74 – 22

- przejścia dla dużych zwierząt – 11

- przejścia dla średnich zwierząt – 16

- przejścia podziemne - 1

 

Wariant 1A

- wiadukty w ciągu S74 – 12

- wiadukty nad S74 – 0

- wiadukty nad linią kolejową - 3

- mosty w ciągu S74 – 4

- przejścia dla dużych zwierząt – 0

- przejścia dla średnich zwierząt – 4

 

Wariant 4M

- wiadukty w ciągu S74 – 6

- wiadukty nad S74 – 1

- wiadukty nad linią kolejową - 0

- mosty w ciągu S74 – 2

- przejścia dla dużych zwierząt – 2

- przejścia dla średnich zwierząt – 2

 

Łącznik W3/WTGD i W1A

- wiadukty w ciągu S74 – 6

- wiadukty nad S74 – 0

- wiadukty nad linią kolejową - 0

- mosty w ciągu S74 – 2

- przejścia dla dużych zwierząt – 0

- przejścia dla średnich zwierząt – 0

 

Łącznik WTGD i W3 (Pysznica)

- wiadukty w ciągu S74 – 0

- wiadukty nad S74 – 1

- wiadukty nad linią kolejową - 0

- mosty w ciągu S74 – 0

- przejścia dla dużych zwierząt – 0

- przejścia dla średnich zwierząt – 2

 

6. Węzły

Dla rekomendowanych wariantów przewiduje się budowę następującej liczby węzłów:

Wariant 1 – 10 szt.

Wariant 3 – 9 szt.

Wariant 4 – 10 szt.

Wariant TGD – 9 szt.

Wariant 1A – 2 szt.

Wariant 4M – 1 szt.

Łącznik W3/WTGD i W1A – 2 szt.

Łącznik WTGD i W3 (Pysznica)