viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum

Podsystemy pomiarowe

Działania związane z realizacją pomiarów rutynowych na sieci dróg krajowych realizowane są zgodnie ze ,,Strategią realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ oraz Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg /SOPO/ w 2007 roku i latach następnych”.

Obowiązki poszczególnych jednostek uczestniczących w procesie zbierania danych określone są m. in. w dokumencie regulującym zasady oceny stanu technicznego nawierzchni asfaltowych tj. „System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN – Wytyczne Stosowania”.
W trakcie kampanii pomiarowej corocznie wykonywane są, nadzorowane centralnie przez GDDKiA – Departament Studiów (DS), pomiary rutynowe następujących cech nawierzchni:

 • Stanu spękań i stanu powierzchni (ocena wizualna),
 • Równości podłużnej,
 • Głębokości kolein,
 • Właściwości przeciwpoślizgowych,
 • Nośności nawierzchni (zgonie z aktualizacją zapisów Wytycznych stosowania systemu SOSN /zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie systemu oceny stanu nawierzchni - wytycznych do stosowania/.

Aktualnie wykorzystywany sprzęt do pomiarów sieciowych na drogach krajowych:


sowa1.bmp


sowa2.bmp

22 sztuki rejestratorów SOWA-1 – służące do inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni bitumicznych,
8 sztuk rejestratorów SOWA-2 – służących do inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni betonowych;

m.1.JPG  m.2.jpg 

 trzy profilografy laserowe (LPR) – będące na wyposażeniu Laboratorium Drogowego w Poznaniu, Katowicach oraz w Szczecinie – służące do pomiarów równości podłużnej i poprzecznej,

m.3.jpg  m.4.JPG 

Dwa profilografy laserowe (RSP) – znajdujące się na wyposażeniu Laboratorium Drogowego w Gdańsku, Krakowie oraz w Lublinie – służące do pomiaru równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstury;

m.5.jpg  m.6.JPG 

3 aparaty APL – w Laboratoriach Drogowych w Białymstoku, Kielcach i Poznaniu – służące do pomiaru równości podłużnej.

m.7.JPG  m.8.JPG 

8 zestawów SRT-3 (Laboratoria Drogowe w/we: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu) – służących do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych. Jeden zestaw SRT-3 użytkowany jest przez ZDW w Koszalinie.ost.jpg

Zestawy FWD – służące do pomiarów ugięć na poziomie projektu. Znajdują się one na wyposażeniu Laboratoriów Drogowych w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Laboratoriów Drogowych:

 

 1. GDDKiA Oddział w Białymstoku, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Zambrowska 2, Kleosin 16-001;  tel. (85) 749-70-80
 2. GDDKiA w Oddział Gdańsku, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk – Oliwa; tel. (58) 51 12 480
 3. GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, tel. (32) 253-63-10
 4. GDDKiA Oddział w Kielcach, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Przęsłowa 3, 25-671 Kielce, tel. (41) 345-19-10
 5. GDDKiA Oddział w Krakowie, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. (12) 417-35-15
 6. GDDKiA Oddział w Lublinie, Wdział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Olszewskiego 1a, 20-481 Lublin; tel. (81) 749-03-30
 7. GDDKiA Oddział w Łodzi, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź; tel./fax: (42) 632-55-86
 8. GDDKiA Oddział w Poznaniu, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Hawelańska 12, 61-625 Poznań; tel. (61) 820-45-23
 9. GDDKiA Oddział w Szczecinie, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, tel. (91) 484-50-79
 10. GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Śliczna 9, Wrocław, tel. (71) 795-95-93

Rozwój metod pomiarów wybranych parametrów zobacz