Podsystemy pomiarowe


Działania związane z realizacją pomiarów rutynowych na sieci dróg krajowych realizowane są zgodnie ze ,,Strategią realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ oraz Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg /SOPO/ w 2007 roku i latach następnych”.

Obowiązki poszczególnych jednostek uczestniczących w procesie zbierania danych określone są m. in. w dokumencie regulującym zasady oceny stanu technicznego nawierzchni asfaltowych tj. „System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN – Wytyczne Stosowania”.
W trakcie kampanii pomiarowej corocznie wykonywane są, nadzorowane centralnie przez GDDKiA – Departament Studiów (DS), pomiary rutynowe następujących cech nawierzchni:

 • Stanu spękań i stanu powierzchni (ocena wizualna),
 • Równości podłużnej,
 • Głębokości kolein,
 • Właściwości przeciwpoślizgowych,
 • Nośności nawierzchni (zgonie z aktualizacją zapisów Wytycznych stosowania systemu SOSN /zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie systemu oceny stanu nawierzchni - wytycznych do stosowania/.

Aktualnie wykorzystywany sprzęt do pomiarów sieciowych na drogach krajowych:


sowa1.bmp


sowa2.bmp

22 sztuki rejestratorów SOWA-1 – służące do inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni bitumicznych,
8 sztuk rejestratorów SOWA-2 – służących do inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni betonowych;

m.1.JPG  m.2.jpg 

 trzy profilografy laserowe (LPR) – będące na wyposażeniu Laboratorium Drogowego w Poznaniu, Katowicach oraz w Szczecinie – służące do pomiarów równości podłużnej i poprzecznej,

m.3.jpg  m.4.JPG 

Dwa profilografy laserowe (RSP) – znajdujące się na wyposażeniu Laboratorium Drogowego w Gdańsku, Krakowie oraz w Lublinie – służące do pomiaru równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstury;

m.5.jpg  m.6.JPG 

3 aparaty APL – w Laboratoriach Drogowych w Białymstoku, Kielcach i Poznaniu – służące do pomiaru równości podłużnej.

m.7.JPG  m.8.JPG 

8 zestawów SRT-3 (Laboratoria Drogowe w/we: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu) – służących do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych. Jeden zestaw SRT-3 użytkowany jest przez ZDW w Koszalinie.ost.jpg

Zestawy FWD – służące do pomiarów ugięć na poziomie projektu. Znajdują się one na wyposażeniu Laboratoriów Drogowych w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Laboratoriów Drogowych:

 

 1. GDDKiA Oddział w Białymstoku, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Zambrowska 2, Kleosin 16-001;  tel. (85) 749-70-80
 2. GDDKiA w Oddział Gdańsku, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk – Oliwa; tel. (58) 51 12 480
 3. GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, tel. (32) 253-63-10
 4. GDDKiA Oddział w Kielcach, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Przęsłowa 3, 25-671 Kielce, tel. (41) 345-19-10
 5. GDDKiA Oddział w Krakowie, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. (12) 417-35-15
 6. GDDKiA Oddział w Lublinie, Wdział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Olszewskiego 1a, 20-481 Lublin; tel. (81) 749-03-30
 7. GDDKiA Oddział w Łodzi, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź; tel./fax: (42) 632-55-86
 8. GDDKiA Oddział w Poznaniu, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Hawelańska 12, 61-625 Poznań; tel. (61) 820-45-23
 9. GDDKiA Oddział w Szczecinie, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, tel. (91) 484-50-79
 10. GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Wydział Technologii (Laboratorium Drogowe)
  ul. Śliczna 9, Wrocław, tel. (71) 795-95-93

Rozwój metod pomiarów wybranych parametrów zobacz