viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad

29-06-2021

Po raz trzeci w tym roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Tradycyjnie, oprócz przedstawicieli świata nauki i GDDKiA, w posiedzeniu uczestniczyli także reprezentanci branży drogowej.

Uczestnicy spotkania skupili się tym razem na omówieniu kwestii związanych z alkaicznością kruszyw oraz wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Rozwój Innowacji Drogowych. Polega ono na dofinansowaniu prac naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze drogownictwa. Przedstawiono również stan realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. Podczas spotkania poruszony został również temat nowych technologii oraz możliwości zastosowania innowacji w praktyce.

 

Alkaiczność kruszyw

W ostatnich latach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do wzorcowych dokumentów technicznych zostały wprowadzone nowe wymagania dla kruszyw (w tym dla piasków) stosowanych do budowy nawierzchni oraz obiektów inżynierskich z betonu.

 

Zostały one opracowane w ramach projektu badawczego RID-I-37 wykonanego w latach 2016-2019, który współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Efekt końcowy pracy stanowią Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich.

 

- Dialog to podstawa. Trzeba rozmawiać i wyciągać wnioski, obiektywnie podchodząc do wszystkich wyzwań - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Z uwagi na zdobyte doświadczenia, napływające uwagi (w tym z Oddziałów GDDKiA) oraz wnioski branży drogowej w zakresie konieczności zmian Wytycznych technicznych, GDDKiA podjęła działania zmierzające do opracowania aktualizacji dokumentu. Korzystamy przy tym ze stanowiska autorów RID-I-37 o występujących przesłankach pozwalających na dokonanie aktualizacji pierwotnego dokumentu.

 

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 - 2024 (PBID)

Na spotkaniu przedstawiono stan realizacji Programu oraz jego podstawowe cele i założenia. Program zakłada realizację ponad 11 tys. zadań. Tylko w 2021 r. będzie ich blisko 700 za kwotę około 400 mln zł. Budżet na cały PBID to ok. 2,5 mld zł. Więcej o przyjęciu Programu pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40912/Rzad-przyjal-Program-Bezpiecznej-Infrastruktury-Drogowej

 

- Spectrum działań w ramach PBID jest ogromne. To ponad 11 tys. zadań na sieci dróg krajowych w całej Polsce! Wielkie wyzwanie, ale i odpowiedzialność. Infrastruktura BRD musi być jednolita, a wprowadzone rozwiązania muszą maksymalizować bezpieczeństwo użytkowników dróg. - zaznaczył Dyrektor Żuchowski.

 

Rozwój Innowacji Drogowych

Podczas posiedzenia przedstawiony został stan przygotowań do II Konkursu na prace naukowo- badawcze i rozwojowe w obszarze drogownictwa. Realizowany jest on w formule Wspólnego Przedsięwzięcia GDDKiA i NCBiR.

 

- Realizując prace naukowo-badawcze, trzeba tak zdefiniować oczekiwane produkty końcowe, aby osiągnięte wyniki można było wdrożyć. Wyniki prac powinny być praktyczne, czyli możliwe do zrealizowania w procesie rozwoju infrastruktury drogowej - podkreślił Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

 

Nowe technologie, poszukiwanie innowacji w praktyce

W części dotyczącej innowacji i nowych technologii uczestnicy spotkania poruszyli kwestie m.in. stosowania kompozytów w infrastrukturze liniowej, użycia betonu na obiektach oraz recyclingu i wykorzystania zużytych opon samochodowych, np. przy wypełnianiu nasypów lub konstrukcji oporowych.

 

- Innowacje wymagają elastyczności i owartości na nowe rozwiązania. Potrzeba nam też odwagi i konsekwencji w ich wprowadzaniu Zależy nam, aby za 3 lata te wszystkie innowacje już funkcjonowały. - powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA