viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Branża budowlana to kluczowy partner dla sektora finansowego

16-06-2021

Dobra współpraca międzysektorowa to fundament, na którym chcemy realizować nasze inwestycje. Jest ona równie potrzebna, jak materiały budowlane i odpowiednie kadry. 15 czerwca br. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych - banków i firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń branżowych oraz GDDKiA. Prezentację na temat bieżącej sytuacji i prognoz dla segmentu drogowego przedstawił dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

- Tworzymy przestrzeń do otwartej dyskusji pomiędzy różnymi sektorami. Od dobrej współpracy branży finansowej i budowlanej w dużej mierze zależy sukces naszych inwestycji. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Sektor bankowy a branża budowlana 

Jak wynika z analizy dr. Kaźmierczaka, budownictwo to czwarta największa branża pod względem wielkości ekspozycji sektora bankowego (31,9 mld zł w 2019 r.). Wyżej znajdują się tylko przetwórstwo przemysłowe, handel i obsługa nieruchomości. 

Wartość zabezpieczeń udzielonych wykonawcom inwestycji realizowanych na rzecz GDDKiA (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) wyniosła dla robót budowlanych, według stanu na 1 kwietnia br., ok. 6,6 mld zł w gwarancjach należytego wykonania i ok. 1,5 mld zł w gwarancjach zwrotu zaliczki. 

 

Budowa dróg nie zwolniła mimo pandemii 

Budowa dróg jest niezwykle istotna nie tylko dla ich użytkowników, ale i dla kondycji całej polskiej gospodarki. Pandemia nie wstrzymała budów w naszym kraju, co miało miejsce w wielu innych państwach Europy. W segmencie budownictwa infrastrukturalnego nie nastąpiło też spowolnienie spowodowane pandemią COVID-19. Jej negatywne skutki widoczne były jednak w części obszarów branży budowlanej. Dotyczy to w szczególności inwestycji samorządowych oraz rynku nieruchomości komercyjnych, takich jak biura czy hotele. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że obiekty drogowe stanowią od ok. 17 do 25 proc. wartości wytworzonej produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Składają się na to zarówno inwestycje GDDKiA (drogi krajowe) jak i jednostek samorządu terytorialnego (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Wydatki inwestycyjne GDDKiA, w zależności od roku, wynoszą od 34 do 57 proc. całości środków przeznaczanych na infrastrukturę drogową w naszym kraju. 

 

Czynniki ryzyka 

- Na etapie realizacji mamy niemal 1,5 tys. km dróg, a kolejne przetargi ogłosimy jeszcze w czerwcu. Trwa inwestycyjny boom, a to wiąże się również z szeregiem ryzyk, takich jak wzrost cen materiałów, niedobór pracowników czy sprzętu. Poznanie potencjalnych zagrożeń jest kluczem, aby nad nimi odpowiednio zapanować - powiedział Szef GDDKiA. 

 

Podczas spotkania wskazane zostały główne czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji drogowych. Jest to m.in. kwestia cen materiałów i surowców. Z tak dynamicznym jak obecnie wzrostem cen niektórych z nich nie mieliśmy dotąd do czynienia. Dotyczy to przede wszystkim cen stali (pisaliśmy o tym m.in. tutaj), ale także paliw, drewna czy asfaltów. W górę poszły również ceny niektórych usług.

 

Problemem, szczególnie w czasie boomu inwestycyjnego, może być również niedobór wykfalifikowanych kadr i związana z tym presja płacowa. W poprzednich latach zdarzało się, że wzrost wynagrodzeń sięgał nawet 10-15 proc. rok do roku. 

 

Waloryzacja a zmiany cen na rynku 

Częściowemu łagodzeniu skutków wzrostu cen służy wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 roku mechanizm waloryzacji. Bierze on pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę. 

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. 

 

Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.

 

O tym jak działa mechanizm waloryzacji regularnie informujemy na naszej stronie internetowej, ostatnio m.in. tutaj

 

Nie zrezygnujemy z dialogu 

Inwestycje na drogach krajowych idą pełną parą, a następne będą realizowane w kolejnych latach. W celu usprawnienia wymiany informacji między sektorem budowlanym i finansowym, między branżą a GDDKiA, będziemy kontynuować spotkania. Konstruktywny dialog jest niezbędny, aby skutecznie realizować inwestycje drogowe. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionej podczas spotkania: 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!   
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.   

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.