Branża budowlana to kluczowy partner dla sektora finansowego

Dobra współpraca międzysektorowa to fundament, na którym chcemy realizować nasze inwestycje. Jest ona równie potrzebna, jak materiały budowlane i odpowiednie kadry. 15 czerwca br. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych - banków i firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń branżowych oraz GDDKiA. Prezentację na temat bieżącej sytuacji i prognoz dla segmentu drogowego przedstawił dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.- Tworzymy przestrzeń do otwartej dyskusji pomiędzy różnymi sektorami. Od dobrej współpracy branży finansowej i budowlanej w dużej mierze zależy sukces naszych inwestycji. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Sektor bankowy a branża budowlana 

Jak wynika z analizy dr. Kaźmierczaka, budownictwo to czwarta największa branża pod względem wielkości ekspozycji sektora bankowego (31,9 mld zł w 2019 r.). Wyżej znajdują się tylko przetwórstwo przemysłowe, handel i obsługa nieruchomości. 

Wartość zabezpieczeń udzielonych wykonawcom inwestycji realizowanych na rzecz GDDKiA (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) wyniosła dla robót budowlanych, według stanu na 1 kwietnia br., ok. 6,6 mld zł w gwarancjach należytego wykonania i ok. 1,5 mld zł w gwarancjach zwrotu zaliczki. 

 

Budowa dróg nie zwolniła mimo pandemii 

Budowa dróg jest niezwykle istotna nie tylko dla ich użytkowników, ale i dla kondycji całej polskiej gospodarki. Pandemia nie wstrzymała budów w naszym kraju, co miało miejsce w wielu innych państwach Europy. W segmencie budownictwa infrastrukturalnego nie nastąpiło też spowolnienie spowodowane pandemią COVID-19. Jej negatywne skutki widoczne były jednak w części obszarów branży budowlanej. Dotyczy to w szczególności inwestycji samorządowych oraz rynku nieruchomości komercyjnych, takich jak biura czy hotele. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że obiekty drogowe stanowią od ok. 17 do 25 proc. wartości wytworzonej produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Składają się na to zarówno inwestycje GDDKiA (drogi krajowe) jak i jednostek samorządu terytorialnego (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Wydatki inwestycyjne GDDKiA, w zależności od roku, wynoszą od 34 do 57 proc. całości środków przeznaczanych na infrastrukturę drogową w naszym kraju. 

 

Czynniki ryzyka 

- Na etapie realizacji mamy niemal 1,5 tys. km dróg, a kolejne przetargi ogłosimy jeszcze w czerwcu. Trwa inwestycyjny boom, a to wiąże się również z szeregiem ryzyk, takich jak wzrost cen materiałów, niedobór pracowników czy sprzętu. Poznanie potencjalnych zagrożeń jest kluczem, aby nad nimi odpowiednio zapanować - powiedział Szef GDDKiA. 

 

Podczas spotkania wskazane zostały główne czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji drogowych. Jest to m.in. kwestia cen materiałów i surowców. Z tak dynamicznym jak obecnie wzrostem cen niektórych z nich nie mieliśmy dotąd do czynienia. Dotyczy to przede wszystkim cen stali (pisaliśmy o tym m.in. tutaj), ale także paliw, drewna czy asfaltów. W górę poszły również ceny niektórych usług.

 

Problemem, szczególnie w czasie boomu inwestycyjnego, może być również niedobór wykfalifikowanych kadr i związana z tym presja płacowa. W poprzednich latach zdarzało się, że wzrost wynagrodzeń sięgał nawet 10-15 proc. rok do roku. 

 

Waloryzacja a zmiany cen na rynku 

Częściowemu łagodzeniu skutków wzrostu cen służy wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 roku mechanizm waloryzacji. Bierze on pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę. 

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. 

 

Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.

 

O tym jak działa mechanizm waloryzacji regularnie informujemy na naszej stronie internetowej, ostatnio m.in. tutaj

 

Nie zrezygnujemy z dialogu 

Inwestycje na drogach krajowych idą pełną parą, a następne będą realizowane w kolejnych latach. W celu usprawnienia wymiany informacji między sektorem budowlanym i finansowym, między branżą a GDDKiA, będziemy kontynuować spotkania. Konstruktywny dialog jest niezbędny, aby skutecznie realizować inwestycje drogowe. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionej podczas spotkania: 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!   
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.   

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.