viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Znaczenie prac utrzymaniowych będzie rosnąć

18-05-2021

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie dotyczące utrzymania dróg krajowych, które odbyło się online 11 maja. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Prokuratorii Generalnej RP, stowarzyszeń branżowych, firmy zajmujące się utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Omawiane kwestie dotyczyły m.in. nowych umów utrzymaniowych, wyceny prac, spraw podatkowych oraz liczby wykorzystywanego sprzętu.

- Aspekt utrzymaniowy jest niezwykle istotny, a jego znaczenie w perspektywie kolejnych lat będzie jeszcze rosnąć. Prowadzone przez nas inwestycje na drogach krajowych będą bowiem wymagać również odpowiedniego standardu utrzymania. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zagregowane umowy asortymentowe

Zakres prac związanych z utrzymaniem infrastruktury obejmuje m.in. utrzymanie czystości pasa drogowego, wprowadzanie zmian w obszarze oznakowania, przycinanie drzew i trawników oraz czyszczenie przepustów i kratek ściekowych. Ważnym zadaniem jest też zimowe utrzymanie dróg, które wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków do jazdy podczas możliwych przymrozków i intensywnych opadów śniegu.

 

Zarządzanie rozproszonymi umowami utrzymaniowymi jest niezwykle skomplikowanym procesem. Dlatego też podjęliśmy działania zmierzające do racjonalnej agregacji takich umów. Zlecenie, w ramach zagregowanej umowy asortymentowej, obejmuje całoroczne utrzymanie dróg z podziałem na zadania. Dane zadanie może obejmować obszar działania rejonu lub obwodu GDDKiA. Może ograniczać się do wybranych odcinków dróg klasy A, S lub dróg innych klas. Umowy zawierane są na cztery lata, osobno dla każdego z zadań.

 

Wykonawca prac realizowanych w ramach zadania, rozlicza się z GDDKiA w systemie mieszanym (płatność miesięczna lub obmiarowa). Obejmuje to działania z obszaru bieżącego utrzymania dróg, czystości na obiektach inżynierskich, zimowego utrzymania dróg oraz zarządzania kontraktem. Dzięki takiej standaryzacji, umowy utrzymaniowe stają się bardziej przewidywalne, a wykonywane w ramach nich prace jednolite pod kątem stosowanych rozwiązań technologicznych.

 

Nowa dokumentacja i pierwsze przetargi

Dotychczas z pełnym bądź częściowym zastosowaniem nowej dokumentacji zostały ogłoszone postępowania przetargowe w województwach mazowieckim i pomorskim.

Przetargi spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony firm. Składane przez nie oferty różniły się jednak znacznie pod względem wyceny. 

Województwo mazowieckie

  • W Rejonie Mińsk Mazowiecki na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę prawie 118 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 87 do 129 proc. tej kwoty.
  • W Rejonie Garwolin na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę ponad 110 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 50 do 137 proc. tej kwoty.

Województwo pomorskie

  • W Rejonie Człuchów na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę ponad 90 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 55 do 107 proc. tej kwoty.
  • W Rejonie Gdańsk na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę ponad 277 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 58 do 98 proc. tej kwoty.
  • W Rejonie Słupsk na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę niemal 129 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 62 do 104 proc. tej kwoty.
  • W Rejonie Tczew na realizację zamówienia zarezerwowaliśmy kwotę ok. 141 mln zł. Złożone oferty mieściły się w przedziale od 65 do 132 proc. tej kwoty.

Dotychczasowy przebieg postępowań przetargowych będzie, zarówno dla nas jak i dla firm wykonawczych, cennym źródłem wiedzy i podstawą do dalszego udoskonalania sposobu wyceny prac utrzymaniowych.

 

Ujednolicone opodatkowanie

Jedną ze spraw mocno sygnalizowanych na spotkaniu była potrzeba ustalenia sposobu postępowania w zakresie stawki podatku VAT na kontraktach utrzymaniowych. Prowadzimy już na ten temat rozmowy wspólnie z resortami infrastruktury i finansów, Krajową Administracją Skarbową oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Ich efektem było dotąd m.in. opublikowanie 21 stycznia br. przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących opodatkowania kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowych.

 

Aby zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości, ujednolicona zostanie stawka podatku od towarów i usług stosowana na kontraktach utrzymaniowych. Następnie wystąpimy do Krajowej Informacji Skarbowej o tzw. Wiążącą Informację Stawkową, która powinna definitywnie zamknąć temat niejasności związanych z podatkiem VAT.

 

Liczba ludzi i sprzętu – pracujemy nad algorytmem

Na spotkaniu poruszona została również kwestia liczby specjalistycznego sprzętu, jaki musi zostać zapewniony, by drogi krajowe utrzymywane były w odpowiednim standardzie (w szczególności zimą). Omawiane było pojęcie „niezbędnej nadmiarowości”, czyli konieczności dysponowania większą liczbą sprzętu i operatorów niż w sytuacji standardowej. Dotyczy to nagłych, nieprzewidywalnych zmian pogody, jak np. bardzo intensywne opady deszczu lub śniegu.

 

Warto przypomnieć, że zimowe utrzymanie dróg dzieli się na składnik bierny (gotowość do podjęcia działań) i czynny (zapobieganie czy zwalczanie negatywnych zjawisk wynikających z warunków pogodowych). Rozpoczęliśmy już prace nad specjalnym algorytmem, na podstawie którego we wszystkich Oddziałach GDDKiA w sposób jednolity obliczana będzie liczba niezbędnego sprzętu do zimowego utrzymania. Pozwoli on firmom odpowiedzialnym za utrzymanie zminimalizować ryzyko ponoszenia kosztów sprzętu, który może nie być wykorzystany. Nam jako zarządcy drogi da zaś gwarancję, że zabezpieczony jest odpowiedni potencjał sprzętowy, nawet na wypadek bardzo wymagających warunków pogodowych. Wszystkie zainteresowane organizacje i firmy mogą włączyć się do prac nad wypracowaniem algorytmu.

 

Usprawniamy procedury

Wśród tematów poruszonych w trakcie spotkania znalazły się także: możliwość wprowadzenia zmian w standardach utrzymania (szczególnie w obszarze koszenia trawy i odnowy oznakowania poziomego), kwestie związane ze zwiększonym ruchem na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych oraz uwarunkowania dotyczące kanałów technologicznych. W dyskusji pojawiły się również sprawy wprowadzania i standaryzacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów wieloletnich na utrzymanie infrastruktury.

 

Cykliczne spotkania

Ustalono, że ze względu na liczbę ważnych dla branży tematów, spotkania dotyczące spraw utrzymaniowych odbywać się będą regularnie raz na kwartał. Najbliższe planowane jest tuż po wakacjach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionej podczas spotkania:

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.