viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Pracowita... przerwa zimowa

16-03-2021

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. przerwa zimowa, podczas której wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody. Jeżeli była łaskawa, wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co zrobiliśmy przez ostatnie trzy miesiące? 

 • Procedowane przetargi, podpisane umowy i uzyskane decyzje - bez tych etapów nie można zacząć budować drogi.  

 • Spotkań i dialogu z branżą ciąg dalszy. Zimą rozmawialiśmy ze środowiskiem projektantów i firmami świadczącymi nadzór inwestorski oraz wykonawcami. 

 • W styczniu, przez trzy dni rozmawialiśmy z przedstawicielami samorządów na temat S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. 

 • Nie zapominamy o bezpieczeństwie i edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz młodzieży.  

 • W planach na 2021 r. mamy jeszcze ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100. 

Efektywna praca zimą. Liczby nie kłamią. 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy budowa dróg to nie tylko prace budowlane i kładzenie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. GDDKiA 

 

- Każdy kolejny krok w całym cyklu powstawania nowej drogi jest niezwykle ważny. Podczas przerwy zimowej, w określonych warunkach atmosferycznych są wstrzymywane niektóre pracy budowlane, ale nigdy cały proces inwestycyjny. Kończąca się właśnie przerwa zimowa była pracowita, dzięki czemu mamy mocny start sezonu budowlanego w 2021 roku - powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA. 

 

W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele. Liczby nie kłamią: 

 • oddaliśmy do ruchu 5 odcinków nowych dróg o łącznej długości 48,7 km, 

 • podpisaliśmy 11 umów na realizację zadań (*PBDK + *PB100) o łącznej długości 131,2 km, 

 • otworzyliśmy oferty w przetargach na 24 zadaniach (*PBDK + *PB100) o długości 303,6 km, 

 • wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla 16 zadań (*PBDK + *PB100) o długości 236,3 km, 

 • ogłosiliśmy 11 przetargów na budowę 112,3 km nowych dróg, 

 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla 12 odcinków o łącznej długości 286,2 km, 

 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 8 odcinków o łącznej długości 112 km, 

 • otrzymaliśmy DŚU dla obwodnicy Grzymiszewa o długości 1,4 km, 

 • otrzymaliśmy decyzje ZRID dla trzech obwodnic o łącznej długości 39,3 km. 

 

*PBDK - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

*PB100 - Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 

 

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - spotkania z samorządami 

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowaliśmy zdalnie w dniach 25 - 27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium korytarzowego (SK) oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji. Podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych przedstawiliśmy również najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50. Więcej o spotkaniach: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami 

 

Projektanci, nadzory i wykonawcy 

W lutym br. podczas spotkania ze środowiskiem projektantów omówiliśmy plany przetargów na roboty i dokumentacje, dane dotyczące decyzji ZRID i DŚU w 2021 r., wykorzystywanie nieruchomości na cele inwestycji drogowych, rozwiązania środowiskowe i współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Biura projektowe zaangażowane są w przygotowanie i realizację nowych odcinków dróg krajowych o łącznej długości 3564 km. Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40892/3564-km-projektowanych-drog-Spotkanie-ze-srodowiskiem-projektantow

 

Zmiany w przepisach, oczekiwania zamawiającego względem firm świadczących nadzór inwestorski oraz wycena ofert w przetargach na nadzór były z kolei głównymi kwestiami poruszonymi podczas spotkania, które odbyło się online 2 marca br. Aby proces realizacji inwestycji przebiegał prawidłowo, przedstawiciele firm świadczących nadzór inwestorski muszą więcej działać w terenie i na bieżąco kontrolować jakość robót i wykorzystywanych materiałów. Muszą też szybko i zdecydowanie reagować, widząc nieprawidłowości w tym zakresie. To tylko niektóre kwestie, jakie były omówione na spotkaniu i o których pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40974/Nadzor-musi-spelniac-swoja-role

 

Podczas spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych, które odbyło się online 10 marca, podsumowaliśmy 2020 rok, przedstawiliśmy plany na kolejne lata oraz dyskutowaliśmy na temat zmian w zakresie realizacji inwestycji. Więcej o spotkaniu pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/41004/Dobre-perspektywy-dla-wykonawcow-inwestycji-drogowych. 

 

Zaktualizowaliśmy Szczegółowe Warunki Kontraktu 

Wraz ze zmianą Prawa zamówień publicznych, pojawieniem się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz sygnałów płynących z rynku budowlanego zaktualizowaliśmy wzorcowe warunki kontraktu. Uwzględniliśmy przy tym doświadczenie nabyte przez GDDKiA podczas realizacji inwestycji, a propozycje zmian konsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji branżowych. Na koniec przekazaliśmy Prokuratorii Generalnej RP do obligatoryjnej opinii prawnej. Zaktualizowane SWK opublikowaliśmy 8 marca br. Umieściliśmy je w specjalnej zakładce w serwisie internetowym GDDKiA: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-buduj 

Więcej o samej aktualizacji pisaliśmy tutaj:  https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40995/Zaktualizowalismy-Szczegolowe-Warunki-Kontraktu  

 

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 

23 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 - 2024. Program dedykowany jest sieci dróg krajowych i zakłada on m.in. oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów i przystanków, budowę chodników, kładek dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych. W ramach programu wybudowane będą zatoki autobusowe z peronami, dojścia do przystanków i oświetlenie tych dojść. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Na drogach zlikwidowane będą także zastoiska wód na jezdniach zwiększających prawdopodobieństwo wpadnięcia pojazdu w poślizg oraz wykonana będzie korekta łuków. 

 

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Efektem będzie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczone zostanie 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.  

W realizację zadań objętych Programem mogą włączać się również objęte nim samorządy. 

 

Start akcji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W styczniu rozpoczęliśmy akcję edukacyjną skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz młodzieży - czyli obecnych pasażerów, pieszych, rowerzystów oraz potencjalnie przyszłych kierowców. Celem projektu jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).  

Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40719/Rusza-akcja-edukacyjna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-zakresie-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego 

 

A co czeka nas po przerwie zimowej? 

Już wiemy, co udało się zrobić podczas przerwy zimowej. A co czeka nas w tegorocznym sezonie budowlanym? Sezon budowlany w 2021 roku będzie pracowity i intensywny. Sam start sezonu wygląda obiecująco. Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu. 

 

W planach na 2021 r. mamy ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

 

W zakresie zadań na istniejącej sieci planujemy 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł. W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.