Pracowita... przerwa zimowa

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. przerwa zimowa, podczas której wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody. Jeżeli była łaskawa, wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co zrobiliśmy przez ostatnie trzy miesiące?  • Procedowane przetargi, podpisane umowy i uzyskane decyzje - bez tych etapów nie można zacząć budować drogi.  

 • Spotkań i dialogu z branżą ciąg dalszy. Zimą rozmawialiśmy ze środowiskiem projektantów i firmami świadczącymi nadzór inwestorski oraz wykonawcami. 

 • W styczniu, przez trzy dni rozmawialiśmy z przedstawicielami samorządów na temat S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. 

 • Nie zapominamy o bezpieczeństwie i edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz młodzieży.  

 • W planach na 2021 r. mamy jeszcze ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100. 

Efektywna praca zimą. Liczby nie kłamią. 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy budowa dróg to nie tylko prace budowlane i kładzenie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. GDDKiA 

 

- Każdy kolejny krok w całym cyklu powstawania nowej drogi jest niezwykle ważny. Podczas przerwy zimowej, w określonych warunkach atmosferycznych są wstrzymywane niektóre pracy budowlane, ale nigdy cały proces inwestycyjny. Kończąca się właśnie przerwa zimowa była pracowita, dzięki czemu mamy mocny start sezonu budowlanego w 2021 roku - powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA. 

 

W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele. Liczby nie kłamią: 

 • oddaliśmy do ruchu 5 odcinków nowych dróg o łącznej długości 48,7 km, 

 • podpisaliśmy 11 umów na realizację zadań (*PBDK + *PB100) o łącznej długości 131,2 km, 

 • otworzyliśmy oferty w przetargach na 24 zadaniach (*PBDK + *PB100) o długości 303,6 km, 

 • wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla 16 zadań (*PBDK + *PB100) o długości 236,3 km, 

 • ogłosiliśmy 11 przetargów na budowę 112,3 km nowych dróg, 

 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla 12 odcinków o łącznej długości 286,2 km, 

 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 8 odcinków o łącznej długości 112 km, 

 • otrzymaliśmy DŚU dla obwodnicy Grzymiszewa o długości 1,4 km, 

 • otrzymaliśmy decyzje ZRID dla trzech obwodnic o łącznej długości 39,3 km. 

 

*PBDK - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

*PB100 - Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 

 

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - spotkania z samorządami 

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowaliśmy zdalnie w dniach 25 - 27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium korytarzowego (SK) oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji. Podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych przedstawiliśmy również najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50. Więcej o spotkaniach: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami 

 

Projektanci, nadzory i wykonawcy 

W lutym br. podczas spotkania ze środowiskiem projektantów omówiliśmy plany przetargów na roboty i dokumentacje, dane dotyczące decyzji ZRID i DŚU w 2021 r., wykorzystywanie nieruchomości na cele inwestycji drogowych, rozwiązania środowiskowe i współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Biura projektowe zaangażowane są w przygotowanie i realizację nowych odcinków dróg krajowych o łącznej długości 3564 km. Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40892/3564-km-projektowanych-drog-Spotkanie-ze-srodowiskiem-projektantow

 

Zmiany w przepisach, oczekiwania zamawiającego względem firm świadczących nadzór inwestorski oraz wycena ofert w przetargach na nadzór były z kolei głównymi kwestiami poruszonymi podczas spotkania, które odbyło się online 2 marca br. Aby proces realizacji inwestycji przebiegał prawidłowo, przedstawiciele firm świadczących nadzór inwestorski muszą więcej działać w terenie i na bieżąco kontrolować jakość robót i wykorzystywanych materiałów. Muszą też szybko i zdecydowanie reagować, widząc nieprawidłowości w tym zakresie. To tylko niektóre kwestie, jakie były omówione na spotkaniu i o których pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40974/Nadzor-musi-spelniac-swoja-role

 

Podczas spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych, które odbyło się online 10 marca, podsumowaliśmy 2020 rok, przedstawiliśmy plany na kolejne lata oraz dyskutowaliśmy na temat zmian w zakresie realizacji inwestycji. Więcej o spotkaniu pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/41004/Dobre-perspektywy-dla-wykonawcow-inwestycji-drogowych. 

 

Zaktualizowaliśmy Szczegółowe Warunki Kontraktu 

Wraz ze zmianą Prawa zamówień publicznych, pojawieniem się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz sygnałów płynących z rynku budowlanego zaktualizowaliśmy wzorcowe warunki kontraktu. Uwzględniliśmy przy tym doświadczenie nabyte przez GDDKiA podczas realizacji inwestycji, a propozycje zmian konsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji branżowych. Na koniec przekazaliśmy Prokuratorii Generalnej RP do obligatoryjnej opinii prawnej. Zaktualizowane SWK opublikowaliśmy 8 marca br. Umieściliśmy je w specjalnej zakładce w serwisie internetowym GDDKiA: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-buduj 

Więcej o samej aktualizacji pisaliśmy tutaj:  https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40995/Zaktualizowalismy-Szczegolowe-Warunki-Kontraktu  

 

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 

23 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 - 2024. Program dedykowany jest sieci dróg krajowych i zakłada on m.in. oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów i przystanków, budowę chodników, kładek dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych. W ramach programu wybudowane będą zatoki autobusowe z peronami, dojścia do przystanków i oświetlenie tych dojść. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Na drogach zlikwidowane będą także zastoiska wód na jezdniach zwiększających prawdopodobieństwo wpadnięcia pojazdu w poślizg oraz wykonana będzie korekta łuków. 

 

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Efektem będzie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczone zostanie 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.  

W realizację zadań objętych Programem mogą włączać się również objęte nim samorządy. 

 

Start akcji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W styczniu rozpoczęliśmy akcję edukacyjną skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz młodzieży - czyli obecnych pasażerów, pieszych, rowerzystów oraz potencjalnie przyszłych kierowców. Celem projektu jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).  

Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40719/Rusza-akcja-edukacyjna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-zakresie-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego 

 

A co czeka nas po przerwie zimowej? 

Już wiemy, co udało się zrobić podczas przerwy zimowej. A co czeka nas w tegorocznym sezonie budowlanym? Sezon budowlany w 2021 roku będzie pracowity i intensywny. Sam start sezonu wygląda obiecująco. Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu. 

 

W planach na 2021 r. mamy ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

 

W zakresie zadań na istniejącej sieci planujemy 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł. W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.