viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Mazurska Debata Drogowa o S16

17-06-2020

Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim zorganizowaliśmy debatę poświęconą planowanej budowie drogi ekspresowej S16 pomiędzy Olsztynem i Ełkiem. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz naukowcy. Uczestnicy debaty, a także jej odbiorcy, mogli przedstawić argumenty zarówno przeciwko jak i za budową tej drogi.

Duże zainteresowanie i wysoka frekwencja

Debata pierwotnie miała odbyć się w kwietniu br. roku w Olsztynie z udziałem ok. 500 osób, jednak za sprawą pandemii koronawirusa i ograniczeń z niej wynikających, przeprowadziliśmy ją online. Transmisję na żywo śledziło blisko 300 osób, a na czacie wpisano ok. 400 komentarzy. Zapis debaty można obejrzeć poniżej. Do naszej informacji dołączyliśmy również prezentację GDDKiA dotyczącą S16, a także prezentacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogi jako elementu krajobrazu, oceny oddziaływania na środowisko oraz zrównoważonego rozwoju przestrzennego.

 

Debatę moderował prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM). Po słowie wstępnym Tomasza Żuchowskiego, pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pawła Czemiela, doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i jednocześnie radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiliśmy przebieg dotychczasowy prac nad 80-kilometrowym odcinkiem S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk.

 

Prace nad wytyczeniem S16

Przypomnijmy, że od 2007 roku przeprowadziliśmy analizę 41 wariantów przebiegu tej trasy, w korytarzu o szerokości 30 km i długości 100 km. Szczegółowej analizie poddano siedem z tych wariantów, a obecnie wykonawca Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) pracuje nad trzema wariantami. Przeanalizowano również rozwiązania zgłoszone w petycjach, w tym wariant budowy drogi ekspresowej na południu regionu pomiędzy Nidzicą i Szczuczynem o długości ok. 150 km.

 

Ten wariant, na 75-kilometrowym odcinku Nidzica - Rozogi, dublowałby już funkcjonujące albo będące w zaawansowanej fazie realizacji odcinki dróg S16 i S51. Co więcej, zgodnie z prognozą ruchu po zmodernizowanej, tak jak to wskazano w petycjach, DK16 poruszałoby się cztery razy więcej samochodów ciężarowych w stosunku do trasy ekspresowej Nidzica - Szczuczyn. Mija się to jednak z celem inwestycji, czyli przeniesieniem ruchu ciężkiego na drogę ekspresową.

 

Ponadto nowy przebieg trasy nie ułatwiłby obsługi Olsztyna, największego ośrodka gospodarczego regionu, generującego największy ruch. Przyniósłby kolejne konflikty środowiskowe, kolizje z obszarami Natura 2000 oraz innymi terenami chronionymi występującymi na znacznie większych obszarach w stosunku do kolizji wariantów S16. Przy czym modernizacja istniejącej DK16, przebiegającej przez liczne obszary chronione, byłaby bardzo trudna. Nie bez znaczenia są również koszty, gdzie dłuższy odcinek to nakład rzędu ok. 6 mld zł plus dodatkowy miliard złotych na dostosowanie istniejącej DK16 do drogi klasy GP. Szacunkowy koszt realizacji S16 wynosi, zależnie od wariantu, od 3,4 mld zł do 3,8 mld zł.

 

Kończymy opracowanie STEŚ oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po zaakceptowaniu opracowań przez ZOPI, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

 

Za i przeciw

Przebieg drogi budzi duże zainteresowanie mieszkańców, samorządów jak i organizacji pozarządowych. W debacie wypowiadali się: Tomasz Andrukiewicz - prezydent Ełku, Tomasz Osewski - wójt Gminy Ełk, Zbigniew Włodkowski - burmistrz Orzysza, Piotr Jakubowski - burmistrz Mikołajek, Jarosław Filipek - burmistrz Rynu, Piotr Piercewicz - wójt Gminy Mrągowo, Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna i jednocześnie prezes zarządu Stowarzyszenia „Szesnastka”, Krzysztof Cibor ze Stowarzyszenia Greenpeace Polska, Wojciech Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, Piotr Niemczycki z Inicjatywy Społecznej „Ratujmy Mazury”, Marcin Burza - prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu oraz Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur SADYBA.

 

Ich wypowiedzi były bardzo różne, od negacji budowy S16 w jednym z trzech proponowanych wariantów po zachętę do jak najszybszej budowy drogi w jednym z nich, by Mazury przestały być najbardziej wykluczonym komunikacyjnie regionem Europy.

 

Głos naukowców

Akademickie podejście do temu przedstawili naukowcy, opisując zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, drogą jako elementem krajobrazu, jej oceną oddziaływania na środowisko czy też elementem zrównoważonego rozwoju przestrzennego. W tej części swoje prezentacji wygłosili: dr hab. inż. Joanna Żukowska - prof. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM, dr hab. Elżbieta Zębek - prof. UWM oraz dr inż. Marek Ogryzek – UWM.

 

Podsumowanie

- Liczę na to, że zdrowy rozsądek zwycięży i że znajdziemy takie rozwiązanie, które pozwoli zachować walory Krainy Wielkich Jezior i jednocześnie zapewni dostępność komunikacyjną tego regionu – podkreślił na koniec debaty Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Prezentacje: