viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A6 Węzeł Szczecin Kijewo

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 1,8 km w ciągu A6 i 1,3 km w ciągu DK10

- obecny etap: w realizacji/w przetargu

- lata realizacji: 2017-2022

 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna: 19.08.2008

decyzja środowiskowa:  30.08.2007

pozwolenia na budowę:  22.11.2010

Ogłoszenie przetargu na realziację inwestycji: 12.10.2015

podpisanie umowy na realizację inwestycji: 08.09.2017

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 14.10.2019

Ogłoszenie przetargu etap 1: 29.11.2019

Ogłoszenie przetargu etap 2: 23.12.2019

Podpisanie umowy etap 1: 12.06.2020

Podpisanie umowy etap 2: 15.06.2020

Ogłoszenie przetargu etap 3: 29.07.2020

Uruchomienie przejazdu jezdnią i wiaduktem DK10 w stronę Szczecina: 08.12.2020

 

etap w realizacji:

Przetarg na roboty w zakresie 3 etapu


Podział dokończenia robót na etapy:

GDDKiA

 

strona internetowa kontraktu: http://wezel-kijewo.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z siecią autostrad niemieckich. Na połączeniu autostrady A6 i DK10 zlokalizowany jest węzeł drogowey Szczecin Kijewo. Węzeł ten powstał razem z budową autostrady w latach 30 ubiegłego wieku. Był węzłem typu półkoniczyna (obecna DK10 miała wówczas jedną jezdnię). W latach 70/80 w związku z budową drugiej jezdni DK10 na terenie miasta Szczecin węzeł ten został rozbudowany o południową część (do koniczyny).

Węzeł ten posiada parametry geometryczne nie odpowiadające współczesnym normom, brak jest na części relacji pasów włączania i wyłączania, a pozostałe są nienormatywne. Istniejąca nawierzchnia w rejonie węzła na północ od DK10 z mających już ponad 80 lat „klawiszujących” płyt betonowych jest w bardzo złym stanie, nie posiada pasa awaryjnego postoju i wymaga wielu napraw cząstkowych. Dlatego konieczne stało się dostosowanie tego węzła do współczesnych parametrów.

Zakres planowanych robót obejmuje budowę nowych łącznic o łagodniejszych promieniach łuków, dla wszystkich relacji będą wykonane normatywne pasy włączeń i wyłączeń. Powstaną również nowe wiadukty węzłowe. W ciągu autostrady powstaną też jezdnie zbiorczo-rozprowadzające.Przebudowana zostanie jezdnia autostrady wykonana z płyt betonowych.  

 

1. Przebieg drogi

Odcinek obejmuje obszar węzła drogowego Szczecin Kijewo.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.


3. zakres inwestycji
• budowa nowych łącznic

• budowa nowych wiaduktów

• budowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu autostrady A6

• przebudowa DK10 w rejonie węzła

 

4. obiekty inżynierskie

 

Budowa nowych wiaduktów na węźle Szczecin Kijewo

 

 

5. węzły:

Węzeł Kijewo (rozbudowa)

 

Plan orientacyjny inwestycji:

GDDKiA 

 

Powiązane informacje:

44 kilometry dróg w przetargu – powstaną kluczowe odcinki A6, S3, S10 i DK 1 (12-10-2015)

Wszystkie październikowe przetargi już po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (26-11-2015)

Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w przetargach na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 i przebudowę autostrady A6 na odcinku węzeł Szczecin Dąbie – węzeł Rzęśnica  (14-09-2016)

Otwarcie ofert cenowych w przetargu na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 (31-03-2017)

Wybrano wykonawcę przebudowy brakujących fragmentów autostrady A6 (31-05-2017)

Nowa jakość autostrady A6 – umowy na realizację podpisane (08-09-2017)

Energopol nie wywiązuje się z umów. GDDKiA reaguje (14-10-2019)

Budowa nowego wiaduktu na węźle Szczecin Kijewo będzie wznowiona (02-12-2019)

Rusza kolejny przetarg na dokończenie robót na węźle Szczecin Kijewo (20-12-2019)

Umowa na dokończenie północnego wiaduktu węzła drogowego Szczecin Kijewo podpisana (12-06-2020)

Umowa na dokończenie północnej jezdni DK10 na węźle drogowym Szczecin Kijewo podpisana (15-06-2020)

Ogłosiliśmy przetarg na trzeci etap robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo (30-07-2020)