viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

 • Skrzyżowanie w Nidzicy - kontrakt na przebudowę

  01-06-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 545 w Nidzicy. Kontrakt zawierany jest z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych z Nidzicy. Projekt polega na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa z drogą wojewódzką nr 454 relacji Jedwabno - Działdowo. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61%.
 • Białobrzegi-Jedlińsk - kontrakt na nadzór

  31-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na nadzór nad projektem przebudowy drogi nr 7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk.
 • Bezpieczniej w miejscowości Dobiegniew

  31-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 160 i drogą powiatową nr F1371, w miejscowości Dobiegniew w województwie lubuskim.
 • Hrebenne-strona internetowa projektu

  30-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza do odwiedzenia strony internetowej projektu budowy obwodnicy m. Hrebenne długości 2 km w ciągu drogi krajowej nr 17 wraz z remontem drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne o długości 12 km.
 • Obwodnica Nowej Soli-otwarcie ofert

  29-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu ofert na budowę północnej obwodnicy Nowej Soli, w ciągu drogi krajowej numer 3 (woj. lubuskie).
 • Budowa mostu w Puławach - strona internetowa projektu

  29-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza do odwiedzenia strony internetowej projektu budowy obwodnicy Puław wraz z budową nowego mostu przez Wisłę. Ne stronie znajdziemy informacje dotyczące projektu – wykonawców, opis warunków technicznych i naturalnych i opis robót.
 • Ograniczenia w ruchu w dniach 3-4 czerwca

  29-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 161, poz. 1565) 3 czerwca 2006 r. od godz. 18.00 do godz. 22.00 i 4 czerwca 2006 r. od godz. 7.00 do godz. 22.00 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych

  29-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 25 maja 2006 r.
 • Przebudowa skrzyżowania w Ełku

  25-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania ulicy Suwalskiej z ulicą Łukasiewicza w ciągu drogi krajowej nr 16 w Ełku. Wykonawcą kontraktu będzie konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku i Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego z Pisza.
 • Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wielka Łąka

  24-05-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogami powiatowymi 209 i 212 w miejscowości Wielka Łąka w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrakt zawierany jest z firmą NCC Road Polska z Wrocławia. Kwota umowy brutto wynosi 1,07 mln zł. 61 % tej kwoty sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Transport.