viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

 • Generalny Pomiar Ruchu - 2005

  03-04-2006
  W ciągu ostatnich pięciu lat średni dobowy ruch samochodowy zwiększył się w Polsce o 18% - wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2005 r. W ubiegłym roku średnio po drogach krajowych przejechały w ciągu doby 8224 samochody, a w roku 2000 – 7009. Jednocześnie z raportu wynika, że najbardziej obciążone są trasy międzynarodowe – tu średni ruch dobowy wynosi 13561 pojazdów.
 • Remont odcinka drogi nr 8 - woj. mazowieckie

  07-04-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad informuje, że 4 kwietnia 2006 roku rozpocznie się przebudowa drogi krajowej numer 8 na odcinku: granica województwa mazowieckiego z łódzkim - Marków Towarzystwo. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu. GDDKiA prosi kierowców o bezwzględne dostosowanie się do wprowadzonego na czas remontu oznakowania pionowego i poziomego oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Studium wykonalności dla autostrady A1 Stryków-Pyrzowice

  24-03-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A1 na odcinku Stryków-Pyrzowice.
 • Kontrakt na nadzór - przebudowa 25 skrzyżowań

  24-03-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na zarządzanie projektem przebudowy szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych”wraz z nadzorem nad realizacją robót.
 • S22 Elbląg - Grzechotki - podpisano kontrakt na nadzór

  23-03-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 21 marca 2006 r. została podpisana umowa na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki" z konsorcjum firm Mott MacDonald Limited, Lafrentz - Polska Sp. z o.o. i Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 18,7 mln zł (brutto).
 • Raport o stanie sieci dróg krajowych na koniec 2005 roku

  24-03-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad corocznie, w pierwszym kwartale publikuje „Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2005 roku”. Aktualna edycja raportu jest już dostępna na stronie GDDKiA.
 • Nie trzeba zrywać asfaltu na autostradzie A2

  16-03-2006
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w wyniku postępowania komisji ds. zbadania nieprawidłowości przy budowie autostrady A2 ustalono, iż nie ma żadnych powodów by rozbierać trzy mosty, na których położono zakwestionowaną przez Wojewózki Inspektorat Nadzoru Budowlanego papę.
 • Podpisano umowę na budowę obwodnicy Lubnia

  15-03-2006
  W wyniku międzynarodowego przetargu konkurencyjnego dwustopniowego ze wstępną kwalifikacją, przeprowadzonego w oparciu o procedury Banku Światowego, dnia 13 marca 2006 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na kontrakt „Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej nr S-7 Warszawa – Rabka”
 • Zmiany w budowie autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń

  10-03-2006
  Po analizie raportu przedstawionego mi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podjąłem decyzję o rekomendowaniu Radzie Ministrów zakończenia negocjacji z firmą Gdańsk Transport Company S.A. dotyczących budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Toruń – powiedział Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podczas briefingu 10 marca br. w siedzibie MTiB.
 • Zła papa na A2 - GDDKiA kontroluje wykonawcę i nadzór budowlany

  07-03-2006
  W związku z dzisiejszą (07.02.2006 r.) publikacją Gazety Wyborczej zatytułowaną „Zerwą nową autostradę pod Łodzią?” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że powołana zostanie specjalna komisja do zbadania tej sprawy. W opinii GDDKiA dopiero po zakończeniu prac komisji (w ciągu miesiąca) i wykonaniu ekspertyz papy wykorzystanej przy budowie autostrady A2 możliwe będzie określenie, kto ponosi ewentualną winę za zaistniała sytuację – wybrany w drodze przetargu wykonawca, czy wyłoniony w ten sam sposób inwestorski nadzór budowlany.