viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Przebudowa skrzyżowania w Ełku

25-05-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania ulicy Suwalskiej z ulicą Łukasiewicza w ciągu drogi krajowej nr 16 w Ełku. Wykonawcą kontraktu będzie konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku i Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego z Pisza.

melk.JPG  Wartośc kontraktu wynosi 750 tysięcy złotych, z czego 61% sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Zasadniczym problemem właściwego funkcjonowania skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z drogą powiatową nr 5049N w Ełku jest niski poziom bezpieczeństwa ruchu w obrębie oraz sąsiedztwie obiektu.

Do podstawowych przyczyn niskiego stanu bezpieczeństwa, należą:

 • położenie skrzyżowania w centrum miasta (gęsta zabudowa, bliskie sąsiedztwo szkoły, budynków mieszkalnych) na długim odcinku prostym drogi krajowej nr 16, który „zachęca” kierowców do jazdy z dużą prędkością,
 • występowanie w obrębie skrzyżowania licznych wjazdów indywidualnych i komercyjnych,
 • zły stan techniczny nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników,
  duże natężenia ruchu pieszego,
 • liczne sytuacje wymuszenia pierwszeństwa przejazdu,
 • niewidoczne oznakowanie poziome na obydwu ulicach, utrudniające czytelność i sprawne poruszanie się w obrębie skrzyżowania.

Zasadniczymi elementami składowymi przebudowy są:

 • budowa dodatkowego pasa ruchu
 • budowa wysp środkowych
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowa przejścia dla pieszych
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Wdłuż drogi wykonana zostanie wyspa rozdzielająca, która zapobiegnie licznym wymuszeniom pierwszeństwa przejazdu, powodowanym przez włączające się do ruchu pojazdy.

 

melk_mapa.JPG  Cały projekt zgłoszony do współfinansowania ze SPOT zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.
Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne
7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach
9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.