viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1)

GDDKiA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 

Nr UoD: POIS.08.02.00-00-071/12-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 31.08.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 5 099 462 890 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 3 418 062 388 PLN

 

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Wieluń (wcześniejsza nazwa węzła to w. Walichnowy) do węzła Łódź Południe na autostradzie A1 (poprzednia nazwa węzła to w. Wrocław). Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej drogi o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na całym realizowanym odcinku, niezależnie od istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8. Odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Wieluń (Walichnowy), a węzłem Łódź Południe (Wrocław) ma długość 104,07 km. Inwestycja obejmowała również budowę łącznika z obwodnicą Pabianic o długości 3,32 km (klasa drogi S) oraz budowę zachodniej obwodnicy miasta Sieradz o długości 6,02 km (klasa drogi GP). Łączna ilość dróg (klasy: S i GP) wybudowanych w ramach projektu wynosi 113,41 km.


Wybudowana droga ekspresowa S8 jest budowlą liniową, przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługującą przyległego terenu (ograniczona dostępność). Dojazd do terenów i działek przeciętych trasą realizowanej drogi ekspresowej S8 jest zapewniony poprzez system dróg dojazdowych zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej. Droga ekspresowa S8 posiada nawierzchnię sztywną z betonu cementowego, a na odcinkach przed i za projektowanymi obiektami inżynierskimi nawierzchnię asfaltową (półsztywną).
 

Ponadto, w ramach inwestycji wybudowany jest odcinek stanowiący łącznik drogi ekspresowej S8 z obwodnicą Pabianic, od km 76+479 (węzeł Dobroń) do km 79+800 (węzeł Róża). Łącznik ma za zadanie połączenie nowego odcinka drogi ekspresowej S8 z węzłem Dobroń, pozwalając na wyprowadzenie ruchu z drogi ekspresowej S8 na kierunku Warszawa – Wrocław na drogę ekspresową S14 oraz drogę krajową DK14 w kierunku Łodzi.
 

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1)odc.1 w. Walichnowy od km 99+937,00 do km 101+972,92.

 • Data podpisania umowy: 15.07.2011 r.
 • Numer umowy: 1/07/R/2011
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość: 95 737 815,71 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 15.03.2013r. 

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.2 (w. Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”,

 • Data podpisania umowy:05.01.2012 r.
 • Numer umowy: 2/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH
 • Wartość: 577 098 796,81 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 11.09.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 14 i DK 12) od km 0+000,00 do km 6+022,88”,

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 3/01/R/2012
 • Wykonawca: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo      Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A.
 • Wartość:  68 236 656,57 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe.
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 30.08.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”,

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 4/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Lider: STRABAG Sp. z o.o., Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
 • Wartość:  555 356 426,73 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 05.08.2014r.

 Tytuł kontraktu: "Zarządzanie Kontraktami p.n.:

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.1 w. Walichnowy od km 99+937,00 do km 101+972,92”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.2 (w. Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 14 i DK 12) od km 0+000,00 do km 6+022,88”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”,

 • Data podpisania umowy: 04.11.2011r.
 • Numer umowy: 1/11/U/2011
 • Wykonawca:  URS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość:  10 360 758,72 PLN (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.”

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 1/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., DRAGADOS S.A.
 • Wartość:  1 129 111 686,73 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 14.11.2014r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie Kontraktem p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1),  odc.5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.”

 • Data podpisania umowy: 04.01.2012r.
 • Numer umowy: 1/01/U/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm:  Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. J., Tebodin Poland Sp. z o.o.,
 • Wartość:  6 483 971,93 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.
 • Data zakończenia robót zgodnie z Aneksem do umowy - 5.05.2014 r..

Tytuł kontraktu:” Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200,00 do km 183+350,00”, odc. 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 3/10/R/2011
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., DRAGADOS S.A.
 • Wartość:  446 809 205,69 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe.
 • Planowana data zakończenia robót zgodnie z Aneksem do umowy - 9.03.2014 r.
 • W dniu 07.03.2014 r. podpisano Aneks Nr 3 do umowy nr 3/10/R/2011 z dnia 05.10.2011 r. wydłużający termin zakończenia kontraktu do dnia 11.07.2014 r.

 Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 1/10/R/2011
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość:  689 243 963,78 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 07.01.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 9 ( węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 2/10/R/2011
 • Wykonawca: Skanska S.A.
 • Wartość: 160 723 648,26 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.
 • Roboty zostały zakończone z dniem 05.12.2013 r.
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 05.12.2013r.

 

Tytuł kontraktu: "Zarządzanie Kontraktami p.n.:

-         ” Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200,00 do km 183+350,00”, odc. 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 9 ( węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00”,

 • Data podpisania umowy: 10.11.2011r.
 • Numer umowy: 3/11/U/2011
 • Wykonawca:  Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. J., Tebodin Poland Sp. z o.o.,
 • Wartość: 8 917 521,27 PLN (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.