Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1)


GDDKiA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 

Nr UoD: POIS.08.02.00-00-071/12-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 31.08.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 5 099 462 890 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 3 418 062 388 PLN

 

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Wieluń (wcześniejsza nazwa węzła to w. Walichnowy) do węzła Łódź Południe na autostradzie A1 (poprzednia nazwa węzła to w. Wrocław). Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej drogi o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na całym realizowanym odcinku, niezależnie od istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8. Odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Wieluń (Walichnowy), a węzłem Łódź Południe (Wrocław) ma długość 104,07 km. Inwestycja obejmowała również budowę łącznika z obwodnicą Pabianic o długości 3,32 km (klasa drogi S) oraz budowę zachodniej obwodnicy miasta Sieradz o długości 6,02 km (klasa drogi GP). Łączna ilość dróg (klasy: S i GP) wybudowanych w ramach projektu wynosi 113,41 km.


Wybudowana droga ekspresowa S8 jest budowlą liniową, przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługującą przyległego terenu (ograniczona dostępność). Dojazd do terenów i działek przeciętych trasą realizowanej drogi ekspresowej S8 jest zapewniony poprzez system dróg dojazdowych zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej. Droga ekspresowa S8 posiada nawierzchnię sztywną z betonu cementowego, a na odcinkach przed i za projektowanymi obiektami inżynierskimi nawierzchnię asfaltową (półsztywną).
 

Ponadto, w ramach inwestycji wybudowany jest odcinek stanowiący łącznik drogi ekspresowej S8 z obwodnicą Pabianic, od km 76+479 (węzeł Dobroń) do km 79+800 (węzeł Róża). Łącznik ma za zadanie połączenie nowego odcinka drogi ekspresowej S8 z węzłem Dobroń, pozwalając na wyprowadzenie ruchu z drogi ekspresowej S8 na kierunku Warszawa – Wrocław na drogę ekspresową S14 oraz drogę krajową DK14 w kierunku Łodzi.
 

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1)odc.1 w. Walichnowy od km 99+937,00 do km 101+972,92.

 • Data podpisania umowy: 15.07.2011 r.
 • Numer umowy: 1/07/R/2011
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość: 95 737 815,71 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 15.03.2013r. 

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.2 (w. Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”,

 • Data podpisania umowy:05.01.2012 r.
 • Numer umowy: 2/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH
 • Wartość: 577 098 796,81 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 11.09.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 14 i DK 12) od km 0+000,00 do km 6+022,88”,

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 3/01/R/2012
 • Wykonawca: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo      Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A.
 • Wartość:  68 236 656,57 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe.
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 30.08.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”,

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 4/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Lider: STRABAG Sp. z o.o., Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
 • Wartość:  555 356 426,73 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zakończyły się w dniu 05.08.2014r.

 Tytuł kontraktu: "Zarządzanie Kontraktami p.n.:

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.1 w. Walichnowy od km 99+937,00 do km 101+972,92”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.2 (w. Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 14 i DK 12) od km 0+000,00 do km 6+022,88”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”,

 • Data podpisania umowy: 04.11.2011r.
 • Numer umowy: 1/11/U/2011
 • Wykonawca:  URS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość:  10 360 758,72 PLN (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc.5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.”

 • Data podpisania umowy: 05.01.2012r.
 • Numer umowy: 1/01/R/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., DRAGADOS S.A.
 • Wartość:  1 129 111 686,73 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 14.11.2014r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie Kontraktem p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1),  odc.5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.”

 • Data podpisania umowy: 04.01.2012r.
 • Numer umowy: 1/01/U/2012
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm:  Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. J., Tebodin Poland Sp. z o.o.,
 • Wartość:  6 483 971,93 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.
 • Data zakończenia robót zgodnie z Aneksem do umowy - 5.05.2014 r..

Tytuł kontraktu:” Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200,00 do km 183+350,00”, odc. 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 3/10/R/2011
 • Wykonawca:  Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., DRAGADOS S.A.
 • Wartość:  446 809 205,69 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmuje również okresy zimowe.
 • Planowana data zakończenia robót zgodnie z Aneksem do umowy - 9.03.2014 r.
 • W dniu 07.03.2014 r. podpisano Aneks Nr 3 do umowy nr 3/10/R/2011 z dnia 05.10.2011 r. wydłużający termin zakończenia kontraktu do dnia 11.07.2014 r.

 Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 1/10/R/2011
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość:  689 243 963,78 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 07.01.2014r.

 

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 9 ( węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00”,

 • Data podpisania umowy: 05.10.2011r.
 • Numer umowy: 2/10/R/2011
 • Wykonawca: Skanska S.A.
 • Wartość: 160 723 648,26 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.
 • Roboty zostały zakończone z dniem 05.12.2013 r.
 • Roboty zasadnicze zostały ukończone  w dniu 05.12.2013r.

 

Tytuł kontraktu: "Zarządzanie Kontraktami p.n.:

-         ” Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200,00 do km 183+350,00”, odc. 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00”,

-         „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź(A1), odc. 9 ( węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00”,

 • Data podpisania umowy: 10.11.2011r.
 • Numer umowy: 3/11/U/2011
 • Wykonawca:  Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. J., Tebodin Poland Sp. z o.o.,
 • Wartość: 8 917 521,27 PLN (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi.