viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-040/11

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011 r.

Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 27.05.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 1 928 070 164,18

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 33 817 877,44

 

Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej, zlokalizowana została na terenie województwa łódzkiego i przebiegała przez obszary powiatów tj.: m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, tomaszowski oraz rawski.

 

Początek inwestycji zlokalizowany został na północ od Piotrkowa Trybunalskiego w km 324+772 drogi krajowej nr 8. Koniec inwestycji został usytuowany w km 386+000, na węźle drogowym „Rawa I”. Długość zrealizowanego odcinka wynosi 61,23 km.

 

Główne cele projektu:

Celem głównym projektu było dostosowanie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka do parametrów drogi ekspresowej. Osiągnięcie celu głównego pozwoliło na zrealizowanie celów pośrednich tj.: udrożnienie powiązań komunikacyjnych miast, przez które przebiega przedmiotowa droga z układem regionalnym oraz ponadregionalnym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

 

Realizacja przedmiotowej Inwestycji przyczyniła się do uzyskania wielu korzyści społeczno – gospodarczych pozytywnie wpływających na funkcjonowanie lokalnej społeczności i podnoszenie poziomu konkurencyjności województwa łódzkiego.

 

Celami mierzalnymi ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia są wskaźniki tj.: zwiększenie przepustowości i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników, redukcja liczby wypadków oraz oszczędności wynikające z eksploatacji pojazdów.

 

Przedmiotowy odcinek DK8 stanowi część drogi ekspresowej S8 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN – T, łączącej aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką, prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu:

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku  Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000

 • Data podpisania umowy: 03.09.2009 r.
 • Numer umowy: 1/09/R/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  ASTALDI S.p.A. (Lider) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o Mińsk Mazowiecki, Polska, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o, Polska, Przedsiębiorstwo usług technicznych Intercor Sp. z o.o., Technital S.p.A, Włochy.
 • Wartość: 1 734 280 953,06 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 33 miesiące i 14 dni.
 • Zaakceptowana zmiana terminu zakończenia Robót 27.09.2012 r.
 • Oddanie drogi do ruchu –  26.10.2012 r.
 • Data wystawienia Świadectwa Przejęcia - 25.10.2012 r.
 • Od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia trwał dwunastomiesięczny okres zgłaszania wad (do dn. 25.10.2013 r.)
 • Obecnie kontrakt znajduje się w okresie gwarancji.

Tytuł kontraktu:

Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 2 – część 2

 • Data podpisania umowy: 05.06.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-3
 • Wykonawca:  Jacobs Sp. z o.o.
 • Wartość: 16 237 616,84 EUR (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 72 miesiące od daty podpisania Umowy.